Để Điều Chế Xiclohexan Từ Benzen Cần Thực Hiện Phản Ứng, Phương Trình Phản Ứng C6H12 Ra C6H6+H2

C6H6 + H2 → C6H12 được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết phương trình phản nghịch ứng giữa benze cùng hidro khi sử dụng Niken làm chất xúc tác tạo ra xiclohexan. Cũng tương tự đưa ra các nội dung lý thuyết câu hỏi liên quan. Giúp bạn đọc vận dụng liên quan mang đến phản ứng.

Bạn đang xem: Để điều chế xiclohexan từ benzen cần thực hiện phản ứng


C6H6 + 3H2 
*
C6H12


2. Điều kiện để C6H6 ra C6H12

Benzen bội nghịch ứng cùng vs H2 khi áp dụng Niken làm hóa học xúc tác tạo thành xiclohexan

3. đặc điểm của Benzen

3.1. Tính chất vật lý Benzen

Bezen là chất lỏng, không màu, có mùi thơm sệt trưng nhẹ hơn nước và không chảy trong nước.

3.2. Tính chất hóa học Benzen

Tính hóa học hóa học trông rất nổi bật của benzen là phản bội ứng thế, phản ứng cùng và phản nghịch ứng oxi hóa. Và đây cũng là 3 đặc điểm hóa học phổ biến của các chất trực thuộc đồng đẳng benzen hoặc các hiđrocacbon thơm.

Phản ứng thế

C6H6+ Br2 → C6H5Br + HBr (Fe, to)

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O (H2SO4 đặc, to)

Phản ứng cộng

C6H6 + 3H2 → xiclohexan (Ni, to)

C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6 (as) (hexacloran xuất xắc 666 giỏi 1,2,3,4,5,6 – hexacloxiclohexan)


Phản ứng oxi hóa

Benzen không làm mất đi màu dung dịch KMn
O4.

Oxi hóa hoàn toàn:

C6H6 + 7,5O2 → 6CO2+ 3H2O (to)

3.3. Điều chế benzen

Từ axetilen:

3C2H2 → C6H6 (C, 600o
C)

Tách H2 từ xiclohexan:

C6H12→ C6H6 + 3H2 (to, xt)

4. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen với ankylbenzen) có công thức bình thường là:

A. Cn
H2n+6(n ≥ 6).

B. Cn
H2n-6 (n ≥ 3).

C. Cn
H2n-8 (n ≥ 8).

D. Cn
H2n-6 (n ≥ 6).


Đáp Án chi Tiết
Đáp án D Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen với ankylbenzen) bao gồm công thức tầm thường là: Cn
H2n-6 (n ≥ 6).

Câu 2. Hoạt tính sinh học tập của benzen, toluen là

A. Gây ảnh hưởng tốt cho sức khỏe

B. Không gây hại mang đến sức khỏe

C. Tùy nằm trong vào nhiệt độ độ có thể gây sợ hãi hoặc không khiến hại

D. Tạo hại mang đến sức khỏe


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án D Tuy benzen giữ mùi nặng thơm nhẹ, nhưng lại mùi này ăn hại cho sức mạnh (gây dịch bạch cầu). Bên cạnh ra, lúc hít benzen vào rất có thể gây vô sinh, cần chú ý khi xúc tiếp trực tiếp cùng với benzen (có thể gây ung thư máu).

Tương tự vậy, giả dụ tiếp xúc cùng với toluen trong thời gian đủ dài hoàn toàn có thể gây bệnh dịch ung thư


Câu 3. Để tách biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ cần sử dụng 1 dung dịch thử nhất là

A. Hỗn hợp brom.

B. Br2 (xt Fe).


C. Hỗn hợp Br2 hoặc hỗn hợp KMn
O4.

D. Dung dịch KMn
O4.


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án D Không cần sử dụng được Br2 dung dịch vị cả benzen và toluen đầy đủ không bội nghịch ứng.

Không cần sử dụng được Br2 khan (xt Fe) vị benzen với toluen gần như cho hiện tượng lạ giống nhau.

Có thể sử dụng dung dịch KMn
O4 vì:

+ C6H6 không làm mất đi màu

+ Stiren làm mất đi màu KMn
O4 ở nhiệt độ thường

3C6H5CH=CH2 + 10KMn
O4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10Mn
O2+ KOH + 4H2O

+ C6H5CH3 làm mất màu KMn
O4 khi đun nóng

C6H5CH3 + 2KMn
O4 → C6H5COOK + KOH + 2Mn
O2 + H2O


Câu 4. Dấn xét nào tiếp sau đây đúng?

A. Benzen với đồng đẳng của benzen chỉ có công dụng tham gia phản ứng cộng.

B. Benzen và đồng đẳng của benzen chỉ có khả năng tham gia phản nghịch ứng thế.

C. Benzen và đồng đẳng của benzen vừa có chức năng tham gia phản ứng cộng, vừa có chức năng tham gia bội phản ứng thế.

D. Benzen cùng đồng đẳng của benzen không có công dụng tham gia bội nghịch ứng cùng và phản ứng thế.


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án B
Advertisement
Phương trình oxi hóa khử
Phương trình năng lượng điện li KMn
O4
Phương trình năng lượng điện li của K2Cr2O7
Previous Post: &#x
AB; mẫu số 01-3/VTNN: Bảng kê lợi nhuận lưu công-ten-nơ mẫu khai thuế công ty thầu nước ngoài
Next Post: bài bác tập used khổng lồ trong giờ Anh bài tập về Used lớn &#x
BB;

Primary Sidebar


Tra cứu Điểm Thi


Công nỗ lực Hôm Nay


Công cố gắng Online Hữu Ích


*

C6H6 + H2 → C6H12 là bội nghịch ứng cộng. Bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đã được cân nặng bằng, điều kiện những chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Phản ứng C6H6 + H2 → C6H12

*
C6H12

2. Điều kiện nhằm C6H6ra C6H12


Benzen phản nghịch ứng cùng vs H2 khi áp dụng Niken làm chất xúc tác tạo ra xiclohexan.

3. Bản chất của C6H6(Benzen) trong làm phản ứng

Trong điều kiện phù hợp C6H6có bội nghịch ứng cùng với một số trong những chất như H2, Cl2,…

4. Tính chất của Benzen

4.1. Tính chất vật lý Benzen

Bezen là hóa học lỏng, ko màu, nặng mùi thơm quánh trưng nhẹ hơn nước cùng không tan trong nước.

Xem thêm: Tìm phương án sai thao tác sắp xếp bản ghi, tìm phương án sai

4.2. đặc thù hóa học tập Benzen

Tính chất hóa học nổi bật của benzen là phản bội ứng thế, làm phản ứng cộng và phản ứng oxi hóa. Và đây cũng là 3 tính chất hóa học thông dụng của những chất nằm trong đồng đẳng benzen hoặc những hiđrocacbon thơm.

Phản ứng thế

C6H6+ Br2→ C6H5Br + HBr (Fe, to)


Quảng cáo


C6H6+ HNO3→ C6H5NO2+ H2O (H2SO4đặc, to)

Phản ứng cộng

C6H6+ 3H2→ xiclohexan (Ni, to)

C6H6+ 3Cl2→ C6H6Cl6(as) (hexacloran xuất xắc 666 giỏi 1,2,3,4,5,6 - hexacloxiclohexan)

Phản ứng oxi hóa

Benzen không làm mất màu dung dịch KMn
O4.

Oxi hóa trả toàn:

C6H6+ 7,5O2→ 6CO2+ 3H2O (to)

4.3. Điều chế benzen

Từ axetilen:

3C2H2→ C6H6(C, 600o
C)

Tách H2từ xiclohexan:

C6H12→ C6H6+ 3H2(to, xt)

5. Câu hỏi vận dụng

Câu 1.Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen với ankylbenzen) gồm công thức tầm thường là:

A. Cn
H2n+6(n ≥ 6).

B. Cn
H2n-6(n ≥ 3).

C. Cn
H2n-8(n ≥ 8).

D. Cn
H2n-6(n ≥ 6).

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:


Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen với ankylbenzen) có công thức thông thường là: Cn
H2n-6(n ≥ 6).


Câu 2.Hoạt tính sinh học tập của benzen, toluen là

A. Gây tác động tốt cho sức khỏe

B. Không gây hại cho sức khỏe

C. Tùy trực thuộc vào sức nóng độ có thể gây sợ hãi hoặc không gây hại

D. Khiến hại mang lại sức khỏe

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:


Tuy benzen có mùi thơm nhẹ, tuy vậy mùi này ăn hại cho sức mạnh (gây căn bệnh bạch cầu). Bên cạnh ra, lúc hít benzen vào rất có thể gây vô sinh, cần để ý khi tiếp xúc trực tiếp cùng với benzen (có thể khiến ung thư máu).

Tương từ bỏ vậy, nếu như tiếp xúc với toluen trong thời hạn đủ dài rất có thể gây bệnh ung thư


Câu 3.Để phân minh benzen, toluen, stiren ta chỉ sử dụng 1 dung dịch thử độc nhất vô nhị là

A. Hỗn hợp brom.

B. Br2(xt Fe).

C. Dung dịch Br2hoặc dung dịch KMn
O4.

D. Hỗn hợp KMn
O4.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Không dùng được Br2dung dịch vày cả benzen với toluen phần đa không phản ứng.

Không dùng được Br2khan (xt Fe) bởi benzen và toluen số đông cho hiện tượng giống nhau.

Có thể cần sử dụng dung dịch KMn
O4vì:

+ C6H6không làm mất đi màu

+ Stiren làm mất màu KMn
O4ở nhiệt độ thường

3C6H5CH=CH2+ 10KMn
O4→ 3C6H5COOK + 3K2CO3+ 10Mn
O2+ KOH + 4H2O

+ C6H5CH3làm mất color KMn
O4khi đun nóng

C6H5CH3+ 2KMn
O4→ C6H5COOK + KOH + 2Mn
O2+ H2O

Câu 4. dấn xét nào sau đây đúng?

A. Benzen cùng đồng đẳng của benzen chỉ có chức năng tham gia phản bội ứng cộng.

B. Benzen và đồng đẳng của benzen chỉ có tác dụng tham gia phản bội ứng thế.

C. Benzen với đồng đẳng của benzen vừa có tác dụng tham gia bội nghịch ứng cộng, vừa có công dụng tham gia phản bội ứng thế.

D. Benzen với đồng đẳng của benzen không có khả năng tham gia phản nghịch ứng cộng và bội nghịch ứng thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *