LIST TRUYỆN ĐIỀN VĂN CÓ H ẤT 2022, ĐIỀN VĂN HOÀN (FULL)

1. Trọng sinh tiểu địa chủ - Nhược Nhan - 1015c, 8pn - ho&#x
E0;n edit - Cổ đại, xuy&#x
EA;n kh&#x
F4;ng, điền văn, HE - Li&#x
EA;n Mạn Nhi, Trầm Dạ - 9/10 - Nhược điểm duy nhất l&#x
E0; qu&#x
E1; d&#x
E0;i, kh&#x
F4;ng th&#x
EC; đ&#x
E3; 10/10 rồi T . T. N&#x
E0;ng xuy&#x
EA;n v&#x
E0;o một c&#x
F4; b&#x
E9; ở cổ đại t&#x
EA;n Li&#x
EA;n Mạn Nhi. Truyện trường kỳ từ l&#x
FA;c n&#x
E0;ng c&#x
F2;n nhỏ đến lúc lớn lập gia đ&#x
EC;nh. Từ từ gi&#x
FA;p gia đ&#x
EC;nh v&#x
E0; những người th&#x
E2;n quen c&#x
F3; cuộc sống tốt hơn. Trong qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh c&#x
F2;n cướp lu&#x
F4;n tr&#x
E1;i tim của Tổng Binh Trầm Dạ tướng qu&#x
E2;n.

2. N&#x
F4;ng phụ
- Kim không đúng Thập Nhị - 61c - ho&#x
E0;n edit - Cổ đại, xuy&#x
EA;n kh&#x
F4;ng, điền văn, 1vs 1, HE - Hứa Thảo, Ph&#x
FA; Qu&#x
FD; - 8/10 - Truyện về c&#x
F4; n&#x
E0;ng xuy&#x
EA;n kh&#x
F4;ng Hứa Thảo, sống 13 năm ở cổ đại nhưng cứ c&#x
F3; &#x
FD; định hiện đại n&#x
E0;o n&#x
F3;i ra l&#x
E0; bị mẫu th&#x
E2;n đ&#x
E1;nh cho bầm dập. N&#x
E0;ng chịu đựng đến khi được gả mang lại Ph&#x
FA; Qu&#x
FD;, anh n&#x
F4;ng phu ch&#x
E2;n chất, hơi khờ, đ&#x
E3; thế lại c&#x
F2;n đ&#x
E3; từng c&#x
F3; th&#x
EA; tử v&#x
E0; c&#x
F3; b&#x
E1;nh bao đi k&#x
E8;m. Cũng nhờ phu qu&#x
E2;n khờ m&#x
E0; n&#x
E0;ng mới c&#x
F3; cơ hội nắm đổi vận mệnh số mạng của cả n&#x
E0;ng, cả phu gia v&#x
E0; cả ch&#x
ED;nh th&#x
E2;n gia của m&#x
EC;nh.

Bạn đang xem: Truyện điền văn có h

3. Bưu h&#x
E3;n d&#x
E2;n qu&#x
EA;
- Thập Nhị Cửu L&#x
E2;u - 110c - ho&#x
E0;n edit - Cổ đại, xuy&#x
EA;n kh&#x
F4;ng, điền văn, HE - Ph&#x
F9;ng Như &#x
DD;, L&#x
E2;m Tam Mộc - 9/10 - N&#x
E0;ng xuy&#x
EA;n kh&#x
F4;ng về c&#x
F4; b&#x
E9; nh&#x
E0; qu&#x
EA;, nhưng kh&#x
F4;ng qu&#x
EA;n mang theo t&#x
ED;nh hung h&#x
E3;n của một c&#x
F4; n&#x
E0;ng hiện đại, bảo vệ gia đ&#x
EC;nh, k&#x
E9;o gia đ&#x
EC;nh tho&#x
E1;t khổ. Trong sự bưu h&#x
E3;n của m&#x
EC;nh, n&#x
E0;ng c&#x
F2;n vớt lu&#x
F4;n được tướng c&#x
F4;ng tương lai.


4. N&#x
F4;ng gia tiểu tức phụ
- Hoa Khai Thường Tại - ho&#x
E0;n, đang edit - cổ đại, điền văn, c&#x
F3; t&#x
ED; xuy&#x
EA;n kh&#x
F4;ng, sủng, HE - Trương T&#x
ED;ch Hoa, H&#x
E0; Sinh - 8/10 - Trương T&#x
ED;ch Hoa, n&#x
E0;ng bị một h&#x
E3;n tử d&#x
E2;y dưa, sở hữu tiếng xấu vào th&#x
F4;n. H&#x
E0; Sinh bị nữ tử hắn đ&#x
ED;nh h&#x
F4;n 3 năm từ h&#x
F4;n. &#x
C2;m k&#x
E9;m dương sai, nhì người được mai mối n&#x
EA;n duy&#x
EA;n vợ chồng. N&#x
E0;ng từ nhỏ được l&#x
E3;o đại phu dạy y thuật, hắn cũng đi học v&#x
E0;i năm đ&#x
E8;n s&#x
E1;ch. Truyện từ khi hai người bắt đầu th&#x
E0;nh th&#x
E2;n, từ từ l&#x
E0;m quen thuộc đến khi th&#x
E2;n thuộc, c&#x
F3; một gia đ&#x
EC;nh nhỏ hạnh ph&#x
FA;c. L&#x
E0; một trong &#x
ED;t truyện điền văn kh&#x
F4;ng c&#x
F3; c&#x
E1;c loại người th&#x
E2;n cực phẩm.

5. Cuộc sống điền vi&#x
EA;n sau khoản thời gian xuy&#x
EA;n qua
- Chu Tứ Tứ - 114c, 3pn - ho&#x
E0;n edit - cổ đại, điền văn, xuy&#x
EA;n kh&#x
F4;ng, HE - Đường H&#x
E0;, Chu phái mạnh Sinh - 9/10 - Truyện kh&#x
F4;ng c&#x
F3; b&#x
E0;n tay v&#x
E0;ng, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; những ưu thế đặc biệt đến nữ ch&#x
ED;nh 1 ph&#x
E1;t từ n&#x
F4;ng d&#x
E2;n l&#x
EA;n l&#x
E0;m địa chủ. To&#x
E0;n bộ truyện l&#x
E0; về cuộc sống b&#x
EC;nh dị, d&#x
E2;n d&#x
E3; của Đường H&#x
E0;. N&#x
E0;ng xuy&#x
EA;n qua, có tư tưởng hiện đại nhưng lại rất cấp tốc ho&#x
E0; m&#x
EC;nh v&#x
E0;o cuộc sống cổ đại. Vào cuộc sống đ&#x
F3;, n&#x
E0;ng c&#x
F3; gắng đấu tranh để đảm bảo mang đến cuộc sống của gia đ&#x
EC;nh nhỏ của m&#x
EC;nh. L&#x
E0; một vào số &#x
ED;t truyện điền văn rất thực tế, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; b&#x
E0;n tay v&#x
E0;ng, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; cực phẩm. To&#x
E0;n bộ c&#x
E1;c nh&#x
E2;n vật đều nhất qu&#x
E1;n, c&#x
E1;c h&#x
E0;nh động của nh&#x
E2;n vật được giải th&#x
ED;ch hợp l&#x
FD; chứ kh&#x
F4;ng bị l&#x
E0;m qu&#x
E1;. Chuẩn điền văn của điền văn.

6. Xuy&#x
EA;n qua điền vi&#x
EA;n Cố Tử T&#x
EC;nh
- Viễn Giả Lai Ni - 136c - ho&#x
E0;n - cổ đại, điền văn, xuy&#x
EA;n kh&#x
F4;ng - Cố Tử T&#x
EC;nh, Hạo Uy - 5/10 - Truyện viết tương đối kh&#x
E1; với một t&#x
E1;c giả Việt Nam. Mặc dù nhi&#x
EA;n qu&#x
E1; thập cẩm, từ điền văn, thanh lịch b&#x
E0;n tay v&#x
E0;ng, thanh lịch cung đ&#x
EC;nh hầu tước. M&#x
EC;nh đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; t&#x
E1;c giả qu&#x
E1; tham khi nh&#x
E9;t qu&#x
E1; nhiều nội dung v&#x
E0;o truyện, đọc phần đầu tương đối hấp dẫn, sau dần khiến người đọc mệt mỏi v&#x
EC; nữ ch&#x
ED;nh qu&#x
E1; ho&#x
E0;n hảo. Th&#x
F4;ng minh, nh&#x
E0; đang ngh&#x
E8;o, b&#x
E1;n bức tranh đi l&#x
E0; c&#x
F3; 3 vạn lượng bạc th&#x
E0;nh tiểu địa chủ lu&#x
F4;n. Rồi b&#x
E1;n th&#x
EA;m 5 bức tranh th&#x
EC; ph&#x
FA; khả địch quốc. D&#x
F9;ng tiền cứu trợ thi&#x
EA;n tai. N&#x
E0;ng 1 hoạ sỹ nghiệp dư của hiện đại, về cổ đại th&#x
E0;nh đại hoạ sỹ, đ&#x
E3; thế c&#x
F2;n biết trước tương lai, c&#x
F3; kh&#x
F4;ng gian tuỳ th&#x
E2;n, c&#x
F3; khả năng cứu người vừa chết sống lại, vv. Thực sự l&#x
E0; qu&#x
E1; tham bỏ ra tiết v&#x
E0; c&#x
E1;ch giải quyết kh&#x
F4;ng thoả. Ngo&#x
E0;i ra th&#x
EC; bỏ ra tiết n&#x
E0;ng 12 tuổi m&#x
E0; b&#x
E9; nhỏ như 9 tuổi nhưng phái nam ch&#x
ED;nh vẫn &#x
F4;m h&#x
F4;n, thậm ch&#x
ED; su&#x
FD;t c&#x
F3; cảnh cấm trẻ em l&#x
E0; kh&#x
F4;ng n&#x
EA;n.

“Hổ xuống đồng bởi bị chó khinh”Hắn đường đường là nhà vua của một nước, bị đẩy tới tình cảnh này cũng phải nói là bi ai. Hắn vô tình bị lạc đến một vị trí xa lạ, chạm mặt phải một nữu nhân ngần ngừ tôn ti, xuyên suốt ngày vênh mặt khinh thường hắn, khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn.1. Cẩm Tú Đỉnh

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Cổ đại, xuyên không, cung đấu, sắc, sủng

Tình trạng: Hoàn

Giới thiệu

*

Khi một cô gái chiếu thẳng qua trở thành công chúa một tè quốc, cẩm y ngọc thực cũng đồng thời với trách nhiệm vĩ đại – đồ gia dụng hi sinh của chủ yếu trị, trở thành đối tượng người sử dụng để liên hôn, giỏi nói chính xác là được dâng khuyến mãi ngay cho nước thống trị. Thuộc xem vị hoàng đế giàu có đa tình làm núm nào theo đuổi thanh nữ “thái phi” đáng yêu kia.

Link truyện: “Cẩm Tú Đỉnh”

2. Chân Long Va phải Ác Nữ

Tác giả: Yểu Yểu Lĩnh Tiên

Thể loại: bội phản xuyên, nam thiết yếu xuyên từ bỏ cổ đại mang lại hiện đại, hài, sủng, 1x1, 21+

Tình trạng: Đang ra

Giới thiệu

“Hổ xuống đồng bởi bị chó khinh”

Hắn mặt đường đường là hoàng đế của một nước, bị đẩy tới tình cảnh này cũng phải nói là bi ai. Hắn vô tình bị lạc mang đến một khu vực xa lạ, gặp mặt phải một nữu nhân đo đắn tôn ti, xuyên suốt ngày vênh mặt coi thường hắn, khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn.

Nữ nhân kia dường như không coi hắn ra gì thì thôi, đã vậy còn không còn lần này tới lần không giống khiêu chiến sự nhẫn nhịn của hắn, lại còn lường gạt hắn đi làm việc vịt*, để cho Hoàng đến một nước như hắn bị lăng mạ như vậy, hắn vẫn không tiện lợi bỏ qua cho cô đâu!!!

*vịt: trai bao, gà: gái ngành

Đây là một bộ hài hước, thịt thà bao ngon ngọt, các sắc nữ sẵn sàng tiếp máu và khăn giấy lúc xem nhé. Truyện tất cả 2 quyển, quyển một là nam chủ yếu xuyên mang đến hiện đại, quyển 2 là phái nữ chính xuyên về cổ đại.

Link truyện quyển 1: “Chân Long Va đề nghị Ác Nữ”

3. đái Dã Miêu bên dưới Móng Lãnh Sư

Tác giả: Nguyên Viện

Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, sắc 21 +, hài, HE

Tình trạng: Hoàn

Giới thiệu

*

“Hắn” là thiếu gia mộ gia giàu sang phóng khoáng, chần chừ có bao nhiêu chị em nhi khuynh trung ương điên đảo vì “hắn”, cũng chẳng có tín đồ nào biết, mỗi tối khuya thanh vắng “hắn” vô lực chỉ hoàn toàn có thể để một phái nam nhân khác trườn lên nệm mình. Mặc nhiên để phái mạnh nhân tê yêu cầu tận tình, ta nên ta cứ lấy….

Ngay từ đầu, “hắn” có cảm giác căm ghét chính mình. Vì vậy mở miệng ngậm miệng phần lớn nói khinh ghét tên phái mạnh nhân kia, sau “hắn” lại phát hiện thể xác và niềm tin mình sẽ sớm thành nô dịch mang đến đối phương….

Ngại về thân phận, bầy họ chỉ hoàn toàn có thể thì âm thầm phải cẩn thận cẩn thận!

Sau khi khiến nam nhân anh dũng cự hay tứ hôn của Hoàng thượng. Câu chuyện “đoạn tay áo bỏ ra phích” phao đồn về hắn ngơi nghỉ trong thành ban đầu sôi trào. Lũ họ còn không tồn tại cách nào lý giải cái hotline là “Thiếu gia tướng quân luyến” (tình yêu thương của thiếu hụt gia và tướng quân)

Cũng thật ko may, bị phụ thân mẹ, song thân “bắt gian” ngay lập tức trên giường….

Xem thêm: 1000+ Hình Ảnh Ghép Mặt Vào Ảnh Con Vật Cute Ghép Mặt, Hình Con Vật Cute Ghép Mặt

Đọc lướt qua trình làng tưởng là “đam mỹ” đúng không? Nhưng không hẳn đâu, hị hị…. Truyện của Nguyên Viện thì dung nhan thịt đầy đủ, ngôn từ ngắn gọn, không phải lo ngại mệt tim, yên trung ương nhảy hố. Liên kết truyện: “Tiểu Dã Miêu bên dưới Móng Lãnh Sư”

4. Tình thật Ngàn Năm

Tác giả: Vũ Anh Tuyết

Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, sắc, sủng, xuyên không

Tình trạng: Hoàn

Giới thiệu

Cảnh báo truyện này khôn cùng sắc, chỉ giành riêng cho sắc nữ, những bạn có vai trung phong hồn lành mạnh không nên đọc!!

Nữ tử bắt nó cầm ở trong tay vỗ về nghịch đùa, khẽ liếm nhì viên tiểu ước của hắn, phun ra nuốt vào thiết bị nóng rộp của hắn thật lớn, nam nhân ngơi nghỉ trên giường hai tay giao nắm đặt ở phía sau đầu, phân phát ra một trận thở thô ráp khoái hoạt.

“Vương, cho thiếp, mau đi vào, nhanh…” đàn bà khát vọng của hắn thật lớn tiến vào trong khung người của nàng.

“Muốn như thế a!” Hắn đột nhiên vươn tay, không một chút nào thương hương tiếc ngọc xoa bóp song gò trắng hồng mũm mĩm của nàng, còn vơi nhàng cần sử dụng ngón tay mẫu mân mê miết vơi đỉnh hồng nhạt dựng đứng kia.

“Um…..” nàng khinh dìm một tiếng.

“Vậy từ mình mang lại đây đi!”…

Link truyện cho những nàng: “Chân Tình ngàn Năm”

5. Gian Thương và Thiếu Gia

Tác giả: Acome

Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, nữ giả nam, H+

Tình trạng: Hoàn

6. Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Tác giả: Phượng Vũ

Thể loại: Cổ đại, cung đình, xuyên không, giang hồ, sủng, 1x1, hết sức siêu sắc.

Tình trạng: Hoàn

Giới thiệu

*

Truyện siêu cấp hot hot hot, đọc để giải trí, cảnh báo rất nặng. Chống hướng dẫn và chỉ định cho các nàng chưa đầy đủ tuổi, vào sáng, yếu hèn tim, nội lực chưa đủ!!

7. Hầu Gia, Đợi Đã!!

Tác giả: Tình Phương Hảo

Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, sủng, cưới trước yêu sau, tuy nhiên diện, nhan sắc nặng.

Tình trạng: Hoàn

8. Công Chúa chạm mặt Sai Người

Tác giả: Tang Vô

Thể loại: Cổ đại, linh dị, thần quái ác kiếp trước kiếp này, cao H, 1x1.

Tình trạng: Đang ra

Giới thiệu

Thịt thà chất lượng, rất có thể yên trung tâm nhảy hố. Nam chính là hữu hộ pháp ma giới trải qua cuộc chiến thua trận ký gửi linh hồn vào một trong những dây leo, được nữ giới chính nuôi nấng nên rước lòng yêu mến. Nữ đó là tiểu tiên trên thiên đình, yêu thương lầm tra nam nên bị đày vào nhân gian chịu đựng khổ luân hồi. Nam bao gồm biết ti đại náo thiên tào một trận rồi xuống trần thế truy tìm nàng chính.

Link truyện: “Công Chúa gặp Sai Người”

9. Ngày tiết Gia, đái Nương Tử

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ đại, điền văn, np, sạch, sắc, sủng, trọng sinh.

Tình trạng: Hoàn

Giới thiệu

*

Tuy là truyện np, nhưng mà H đúng theo lý, ai ưa thích điền văn thì yêu cầu càng nhảy hố truyện này, rất đáng để đọc.

10. Nuông Chiều tiểu Địa Chủ

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ đại, xuyên không, huyền huyễn, sủng, np, sắc

Tình trạng: Đang ra

Trên đây là 10 truyện cổ đại sắc bản thân thấy hay phải làm menu đề cử những nàng, có vài cỗ là sắc rất nặng, hiểu là mong bị ngộp =))) đề xuất hãy lưu ý đến trước khi chứng kiến tận mắt nhé!! tiếp đây nếu biết cuốn nào tuyệt sẽ liên tục làm list bắt đầu đề cử tiếp cho các nàng. >.

Subscribe to đứng đầu Ngôn Tình

Get the latest posts delivered right to your inbox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *