Giải toán lớp 4 trang 133 luyện tập phép nhân phân số, toán lớp 4 trang 133 luyện tập

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 133 luyện tập

*

Giải Toán lớp 4Kết nối tri thức
Chân trời sáng sủa tạo
Cánh diều
Toán lớp 4 (sách cũ)1. Tín hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 32. Giới thiệu hình bình hành1. Phân số2. Các phép tính cùng với phân số3. Trình làng hình thoi1. Tỉ số - một số trong những bài toán tương quan đến tỉ số2. Tỉ lệ bạn dạng đồ và ứng dụng
- Chọn bài bác -Phép cộng phân số

Xem thêm: How to balance so2 from na2so3, sodium sulfite (na2so3)

Phép cùng phân số (tiếp theo)Luyện tập trang 128Luyện tập trang 128 (tiếp theo)Phép trừ phân số
Phép trừ phân số (tiếp theo)Luyện tập trang 131Luyện tập chung trang 131Phép nhân phân số
Luyện tập trang 133Luyện tập trang 134Tìm phân số của một số
Phép phân tách phân số
Luyện tập trang 136Luyện tập trang 137Luyện tập chung trang 137Luyện tập tầm thường trang 138Luyện tập thông thường trang 138 (tiếp theo)Luyện tập chung trang 139

Xem toàn cục tài liệu Lớp 4: tại đây

Sách giải toán 4 luyện tập trang 133 giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 4 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 133 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu) :

*

Lời giải:

*

Bài 2 (trang 133 SGK Toán 4): Tính (theo mẫu) :

*

Lời giải:


*

Bài 3 (trang 133 SGK Toán 4): Tính rồi so sánh công dụng :
*

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 133 SGK Toán 4): Tính rồi rút gọn :


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 133 SGK Toán 4): Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh
*
m.

Lời giải:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *