SKILLS 1 UNIT 1 LỚP 9: SKILLS 1 UNIT 1: LOCAL ENVIRONMENT, SKILLS 1 UNIT 1 TRANG 12 SGK TIẾNG ANH 9 MỚI

Làm việc theo nhóm. Một tín đồ nhìn vào bức tranh A, và những người khác quan sát vào bức ảnh B sinh hoạt trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để đưa ra điểm như thể và khác biệt giữa gần như bức tranh


Task 1. Work in pairs. One looks at Picture A, & the other looks at Oicture B on page 15. Ask other questions lớn find out the similarities & differences between your pictures. 

(Làm việc theo nhóm. Một bạn nhìn vào bức ảnh A, và những người dân khác chú ý vào bức ảnh B sinh hoạt trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để đưa ra điểm như là và khác hoàn toàn giữa phần lớn bức tranh.) 

*

Lời giải đưa ra tiết:

- Similarities: a conical hat with a string

(Giống nhau: nón lá có một dây)

- Differences: (Khác nhau:)

Picture A: light green, pictures between layers, blue string => look darker

(Hình A: nón màu xanh lá cây sáng, có hình trang trí trên những lớp nón, có quai đeo màu xanh => nón trông buổi tối hơn)

Picture B: white, no decoration, pink string => look lighter

(Hình B: nón color trắng, không trang trí, gồm dây quai color hồng => nón trông sáng sủa hơn)


bài bác 2


Video lý giải giải


Task 2. Mày visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided lớn present what she knows about this place lớn the class. 

(Mi đã từng đi thăm xóm Tây hồ nước ở Huế. Cô ấy ra quyết định kể cho cả lớp nghe gần như điều cô ấy biết về địa điểm này.)

Read what she has prepared và match the titles with the paragraphs. 

(Đọc những thứ cô ấy chuẩn bị và nối những đoạn văn với phần lớn nhan đề rứa thể.)

1.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 9: skills 1

Present status of the craft

2. Location & history of conical hat making village

3. How the conical hat is made

А. When you think about the conical hat, the first thing you think of is the region of Hue. Conical hat making has been a traditional craft there for hundreds of years, và there are many craft villages like Dale, Phu Cam, và Doc So. However, Tay Ho is the most famous because it is the birthplace of the conical hat in Hue. It is a village on the ngân hàng of the Nhu Y River, 12 km from Hue City.

B. A conical hat may look simple, but artisans have to lớn follow 15 stages, from going khổng lồ the forest to collect leaves to lớn ironing the leaves, making the frames, etc. Hue"s conical has always have two layers of leaves. Craftsmen must be skillful lớn make the two layers very thin. What is special is that they then địa chỉ poems and paintings of Hue between the two layers, creating the famous bai tho or poetic conical has.

C. Conical hat making in the village has been passed down from generation to lớn generation because everybody, young or old, can take part in the process. It is a well-known handicraft, not only in Viet Nam, but all around the world.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tình trạng lúc này của nghề thủ công

2. địa chỉ và lịch sử vẻ vang làng nghề sản xuất nón

3. Nón được làm thế nào

A. Khi chúng ta nghĩ về nón, điều thứ nhất bạn nghĩ đến là vùng Huế. Cung cấp nón là nghề bằng tay truyền thống sinh hoạt đây hàng trăm năm, và có tương đối nhiều làng nghề như Dạ Lê, Phú Cam, cùng Đốc Sơ. Tuy nhiên, Tây Hồ lừng danh nhất vì đó là nơi bắt mối cung cấp của nón sinh hoạt Huế. Đây là một trong ngôi làng mạc nằm kè sông Như Ý, cách thành phố Huế 12 km.

B. Một cái nón rất có thể trông 1-1 giản, nhưng những thợ bằng tay thủ công phải tuân theo 15 bước, từ đi vào rừng để lấy lá để là nghiền lá, làm cho khung, vv. Nón của Huế luôn có nhì lớp lá. Thợ thủ công phải có kỹ năng để triển khai cho nhị lớp khôn cùng mỏng. Điều nhất là họ thêm những bài thơ cùng tranh của Huế giữa hai lớp, khiến cho những mẫu nón "bài thơ" nổi tiếng.

C. Nón được gia công trong buôn bản nghề đã có được truyền lại từ thay hệ này sang cố gắng hệ khác chính vì mọi người, trẻ xuất xắc già, đều hoàn toàn có thể tham gia vào quy trình này. Đây là một bằng tay thủ công mỹ nghệ nổi tiếng, không chỉ ở vn mà bên trên toàn cố giới.

Lời giải chi tiết:

1. C

2. A

3. B 


Task 3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. Why is Tay Ho the most well-known conical hat making village?

(Tại sao Tây hồ nước là làng làm cho nón danh tiếng nhất?)

2. How far is it from Tay Ho khổng lồ Hue City?

(Tây hồ nước cách tp Huế bao xa?)

3. What is the first stage of conical hat making?

(Bước thứ nhất của câu hỏi làm nón lá là gì?)

4. What is special about the hat layers?

(Điều gì đặc biệt trong phần nhiều lớp nón?)

5. What is special about the bal tho conical hat?

(Điều gì đặc biệt trong loại nón bài xích thơ?)

6. Who can make conical hats?

(Ai có thể làm nón lá?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.

(Bởi vì đó là nơi sinh ra nón lá của Huế.)

2. It"s 12 km from Hue City.

(Nó cách thành phố Huế 12 km.)

3. It"s going khổng lồ the forest lớn collect leaves.

(Đó là vào rừng lấy lá.)

4. They"re very thin.

(Chúng rất mỏng.)

5. It has poems & paintings of Hue between the two layers.

(Nó có bài bác thơ và tranh của Huế giữa hai lớp lá.)

6. Everybody can, young or old.

(Mọi người đều phải sở hữu thể, trẻ con hoặc già.)


Task 4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C. 

(Đọc các ý tưởng phát minh sau. Bọn chúng nói về tiện ích của hàng bằng tay thủ công truyền thống (B) hay thử thách mà bạn thợ phải đối mặt (C). Viết B hoặc C.)

1. Providing employment (cung cấp bài toán làm)

2. Losing authenticity (mất tính chân thực)

3. Providing additional income (cung cấp cho thêm thu nhập)

4. Relying too much on tourism (phụ thuộc quá nhiều vào du lịch)

5. Treating waste và pollution (xử lý hóa học thải cùng ô nhiễm)

6. Preserving cultural heritage (bảo tồn di sản văn hoá)

Lời giải đưa ra tiết:

1. B

2. C

3. B

4. C

5. C

6. B


Task 5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an kích hoạt plan to giảm giá with the challenges.

(Tưởng tượng rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho việc liên quan các mặt hàng thủ công. Đề xuất các vận động để giải quyết các thách thức.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Our group want lớn propose an action plan for promoting the conical hat, a well-known traditional crafts of our country.

The first part of the plan, we want to provide young people, especially students lượt thích us, with knowledge about this product. Young people should know about conical hat’s history, its symbol & making process, etc… so they understand why we need lớn promote it và keep it alive even in the current modern life. After that, we should organize some fairs or festivals for the conical hat và even other traditional crafts to increase the sales of these products. Last but not least, we can produce conical hats for different purposes instead of only for wearing. Nowadays, conical hats are no longer a conventional accessory for the majority of our population. For instance, we can create more unique and artistic conical hats for decorating trang chủ or dance and music performance. It can also be a way to increase the sales of this product.

We hope our plan can help to develop the conical hat"s industry in the future. Thanks for listening! 

Tạm dịch:

Nhóm của chúng tôi muốn khuyến cáo một kế hoạch hành động để quảng bá nón, một nghề thủ công bằng tay truyền thống khét tiếng của nước ta.

Xem thêm: 2023 Phân Tích Nhân Vật Chị Dậu, Top 7 Bài Phân Tích Nhân Vật Chị Dậu Hay Chọn Lọc

Phần thứ nhất của kế hoạch, chúng tôi muốn cung cấp cho những người trẻ tuổi, đặc biệt là những sinh viên như bọn chúng tôi, có kiến thức về thành phầm này. Các bạn trẻ nên tìm hiểu về lịch sử dân tộc nón, biểu tượng, quá trình sản xuất, vì vậy họ đọc tại sao họ cần tiếp thị nó và giữ cho nó tồn tại ngay cả trong cuộc sống hiện đại. Sau đó, họ nên tổ chức một vài hội chợ hoặc liên hoan tiệc tùng cho nón lá cùng thậm chí những nghề thủ công truyền thống không giống để tăng thu nhập bán các sản phẩm này. Cuối cùng nhưng không thua kém phần quan tiền trọng, bạn có thể sản xuất nón cho những mục đích khác nhau thay bởi vì chỉ nhằm đội. Trong thời đại ngày nay, nón hình nón không hề là một phụ kiện thường thì cho nhiều phần dân số của chúng ta. Cụ thể là, bạn có thể tạo ra những chiếc nón lá lạ mắt và nghệ thuật và thẩm mỹ hơn để trang trí nhà hoặc màn biểu diễn múa cùng âm nhạc. Nó cũng có thể là một phương pháp để tăng doanh thu bán thành phầm này.

Chúng tôi mong muốn kế hoạch của shop chúng tôi có thể giúp địa chỉ công nghiệp nón trong tương lai. Cảm ơn vì chưng đã lắng nghe!

Làm việc theo nhóm. Một tín đồ nhìn vào bức tranh A, và những người dân khác quan sát vào bức tranh B ngơi nghỉ trang 15. Hỏi nhau các thắc mắc để đưa ra điểm tương đương và khác biệt giữa đều bức tranh


Bài 1

Task 1. Work in pairs. One looks at Picture A, and the other looks at Oicture B on page 15. Ask other qusetions to lớn find out the similarities & differences between your pictures. 

(Làm câu hỏi theo nhóm. Một tín đồ nhìn vào tranh ảnh A, và những người khác nhìn vào tranh ảnh B nghỉ ngơi trang 15. Hỏi nhau các thắc mắc để tìm thấy điểm giống như và khác hoàn toàn giữa phần đông bức tranh. ) 

*

 

Đáp án: 

- Similarities: conical hat, string

- Differences:

Picture A: light green, pictures between layers, xanh string, look lighter

Picture B: white, no decoration, pink string, look heavier

Tạm dịch:

- giống nhau: nón chùm, dây

- không giống nhau:

Hình A: ánh sáng màu xanh lá cây lá cây, hình ảnh giữa các lớp, chuỗi color xanh, quan sát nhẹ

Hình B: color trắng, không trang trí, dây color hồng, trông nặng nề hơn

Bài 2

Task 2. Mày visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided to lớn present what she knows about this place to the class. 

Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs. 

(Mi đã đi thăm xóm Tây hồ ở Huế. Cô ấy ra quyết định kể cho cả lớp nghe hồ hết điều cô ấy biết về nơi này. 

Đọc hầu hết thứ cô ấy chuẩn bị và nối các đoạn văn với hồ hết nhan đề ví dụ )

*

Đáp án:

1. C

2. A

3. B 

Tạm dịch:

1. Tình trạng hiện tại của nghề thủ công

2. địa chỉ và lịch sử dân tộc làng nghề tiếp tế nón

3. Nón được thiết kế thế nào

 AKhi bạn nghĩ về nón, điều trước tiên bạn nghĩ mang lại là vùng Huế. Chế tạo nón là nghề thủ công bằng tay truyền thống ngơi nghỉ đây hàng nghìn năm, và có rất nhiều làng nghề như Dạ Lê, Phú Cam, cùng Đốc Sơ. Mặc dù nhiên, Tây Hồ nổi tiếng nhất vì đó là nơi bắt mối cung cấp của nón ngơi nghỉ Huế. Đây là một ngôi xã nằm bờ sông Như Ý, cách tp Huế 12 km.

 BMột dòng nón hình nón hoàn toàn có thể trông đối kháng giản, nhưng những thợ thủ công bằng tay phải tuân theo 15 bước, từ lấn sân vào rừng để đưa lá nhằm là lá, làm cho khung, vv. Nón của Huế luôn luôn có hai lớp lá. Thợ bằng tay phải tất cả kỹ năng để triển khai cho hai lớp khôn xiết mỏng. Điều đặc biệt là họ thêm những bài thơ với tranh của Huế giữa hai lớp, tạo nên những dòng nón "bài thơ" danh tiếng hay những cái nón thơ mộng.

 CNón được gia công trong buôn bản nghề đã được truyền lại từ rứa hệ này sang cầm cố hệ khác bởi vì mọi người, trẻ tuyệt già, đều rất có thể tham gia vào quy trình này. Đây là một bằng tay thủ công mỹ nghệ nổi tiếng, không chỉ có ở nước ta mà bên trên toàn cầm giới.

Bài 3

Task 3. Read the text again & answer the questions.

(Đọc lại đoạn văn và vấn đáp các câu hỏi)

*

Hướng dẫn giải: 

1. Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.

Tạm dịch:Tại sao Tây hồ là làng làm nón lừng danh nhất?

Bởi vì đấy là nơi hình thành nón lá của Huế.

2. It"s 12 km from Hue City.

Tạm dịch:Tây hồ nước cách tp Huế bao xa?

Nó cách thành phố Huế 12Km.

3. It"s going to the forest to collect leaves.

Tạm dịch:Bước thứ nhất của bài toán làm nón lá là gì? 

Đó là vào rừng rước lá.

4. They"re very thin.

Tạm dịch:Điều gì đặc trưng trong đều lớp nón?

Chúng cực kỳ mỏng

5. It has poems và paintings of Hue between the two layers.

Tạm dịch:Điều gì quan trọng đặc biệt trong cái nón bài xích thơ?

Nó có bài bác thơ và tranh của Huế giữa hai lớp lá.

6. Everybody can, young or old.

Tạm dịch:Ai rất có thể làm nón lá? 

Mọi người đều có thể, trẻ con hoặc già.

Bài 4

Speaking (Nói)

Task 4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C. 

(Đọc các ý tưởng phát minh sau. Chúng nói về lợi ích của hàng bằng tay thủ công truyền thống (B) hay thử thách mà người thợ phải đối mặt ( C). Viết B hoặc C )

*

Đáp án: 

1.B

2. C

3. B

4. C

5.C

6.B 

Tạm dịch:

1. Cung cấp việc làm

2. Mất tính đúng đắn

3. Hỗ trợ thêm thu nhập

4. Dựa quá nhiều vào du lịch

5. Xử lý chất thải cùng ô nhiễm

6. Bảo đảm di sản văn hoá

Bạn rất có thể thêm một vài ích lợi hoặc thách thức

Bài 5

Task 5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an action plan to khuyến mãi with the challenges.

(Tưởng tượng rằng các bạn phải phụ trách cho việc thúc đẩy các mặt hàng thủ công. Đề xuất các hoạt động để xử lý các thách thức. )

Lời giải gợi ý

Our group want to propose an kích hoạt plan for promoting conical hat, a well-know traditional crafts of our country.

The first part of the plan, we want khổng lồ provide young people, especially students lượt thích us, with knowledge about this product. Young people should know about conical hat’s history, symbolization, the making process, ect… so they understand why we need lớn promoting it và keep it alive even in the current modern life. After that, we should organize some fairs or festival for conical hat và even other traditional crafts lớn increase the sale of these products. Last but not least, we can produce conical hats for different purposes instead of only for wearing. In this days & age, conical hats are no longer a conventional accessory for the majority of our population. However, we can create more unique và artistic conical hats for decorating home or dance & music performance. It can also be a way to lớn increase the sale of this product.

We hope our plan can help khổng lồ promot conical hats in the future. Thanks for listening! 

Tạm dịch:

Nhóm của cửa hàng chúng tôi muốn khuyến cáo một kế hoạch hành động để tiếp thị nón, một nghề thủ công bằng tay truyền thống khét tiếng của nước ta.

Phần thứ nhất của kế hoạch, chúng tôi muốn cung cấp cho tất cả những người trẻ tuổi, nhất là những sv như chúng tôi, có kỹ năng và kiến thức về thành phầm này. Chúng ta trẻ nên biết về lịch sử vẻ vang nón, hình tượng hóa, quy trình tạo ra, bởi vì vậy họ đọc tại sao bọn họ cần quảng bá nó cùng giữ mang đến nó tồn tại trong cả trong cuộc sống thường ngày hiện đại. Sau đó, bọn họ nên tổ chức một số hội chợ hoặc liên hoan cho nón lá cùng thậm chí những nghề bằng tay thủ công truyền thống khác để tăng lệch giá bán các thành phầm này. ở đầu cuối nhưng không hề thua kém phần quan trọng, bạn cũng có thể sản xuất nón cho những mục đích không giống nhau thay bởi vì chỉ nhằm đội. Trong thời đại ngày nay, mũ hình nón không còn là một phụ kiện thông thường cho đa số dân số của bọn chúng ta. Mặc dù nhiên, chúng ta có thể tạo ra các cái nón lá rất dị và nghệ thuật và thẩm mỹ hơn nhằm trang trí bên hoặc biểu diễn múa và âm nhạc. Nó cũng hoàn toàn có thể là một phương pháp để tăng lợi nhuận bán sản phẩm này.

Chúng tôi mong muốn kế hoạch của chúng tôi có thể giúp liên quan nón vào tương lai. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *