UNIT 4 LỚP 8: A CLOSER LOOK 1, TIẾNG ANH 8 UNIT 4 A CLOSER LOOK 1 (TRANG 42)

Đọc đa số phong tục và truyền thống lịch sử sau. Tạo nên thành câu để nói rằng bọn chúng còn ở tỉnh em không, sử dụng ngẫu nhiên thành ngữ như thế nào trong phần 2. Nhớ chuyển đổi thì của hễ từ nếu phải thiết.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 8: a closer look 1


Task 1. Match the first halves of the sentences (A) with the second halves (B).

(Nối nửa phần đầu của câu cùng với nửa phần sau của câu.)

А

B

1. Although they are not Christian,

A. The first person khổng lồ step into your house in the new year should be a man.

2. It"s the custom

B. Making sponge cakes for the Mid-Autumn Festival instead of mooncakes.

3. According to tradition,

C. The tradition of living with their parents.

4 There is a tradition in our school that

D. In that country for women lớn get married in white.

5. They broke with tradition by

E. The family has the custom of giving presents at Christmas.

6. Many young people vày not follow

F. Morning exercise at 5 a.m.

7. In my family there is a custom of doing

G. Girls should wear ao dai on the first day of school.

Lời giải đưa ra tiết:

1 - e. Although they are not Christian, the family has the custom of giving presents at Christmas.

(Mặc dù họ chưa phải đạo Thiên Chúa, nhưng gia đình đó vẫn có phong tục tặng ngay quà vào lễ Giáng sinh.)

2 - d. It’s the custom in that country for women to get married in white.

(Phong tục ở non sông đó mang lại phục người vợ kết hôn mặc đồ vật trắng.)

3 - a. According to tradition, the first person to step into your house in the new year should be a man.

(Theo truyền thống, người trước tiên bước vào trong nhà bạn vào khoảng thời gian mới nên là 1 người bầy ông.)

4 - g. There is a tradition in our school that girls should wear ao dai on the first day of school.

(Có một truyền thống lâu đời ở trường bọn họ là đàn bà nên mang áo dài vào ngày đầu tiên đến trường.)

5 - b. They broke with tradition by making sponge cakes for the Mid-Autumn Festival instead of mooncakes.

(Họ phá vỡ truyền thống bằng việc làm bánh xốp cho tiệc tùng, lễ hội Trung thu thay bởi vì bánh Trung thu.)

6 - c. Many young people bởi not follow the tradition of living with their parents.

(Nhiều người trẻ tuổi không theo truyền thống lịch sử sống với tía mẹ.)

7 - f. In my family there is a custom of doing morning exercise at 5 a.m.

(Trong mái ấm gia đình tôi gồm một phong tục là lũ dục buổi sáng lúc 5 giờ.)


bài xích 2


Video lý giải giải


Task 2. Read the full sentences in 1 again & complete the expressions below.

(Đọc câu tương đối đầy đủ trong phần 1 lần nữa và xong những thành ngữ bên dưới.)

1. it’s the   for somebody to vày something

2. there’s a that + clause

3. to tradition, + clause

4. follow the of doing something

5. break tradition by doing something

6. have the custom doing something

7. there is a custom of something

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Custom

2. Tradition

3. According

4. Tradition

5. With

6. Of

7. Doing

 

 

1. it’s the custom for somebody to do something.

(phong tục là giành riêng cho ai đó làm một điều gì đó)

2. there’s a tradition that + clause

(có một truyền thống lịch sử + mệnh đề)

3. according to tradition, + clause

(theo truyền thống + mệnh đề)

4. follow the tradition of doing something

(theo truyền thống cuội nguồn bằng việc làm gì)

5. break with tradition by doing something

(phá vỡ truyền thống lâu đời bằng câu hỏi làm gì)

6. have the custom of doing something

(có phong tục làm gì)

7. there is a custom of doing something

(có một phong tục làm cho gì)


bài 3


Video trả lời giải


Task 3. Read the following customs và traditions. Make sentences to say if you have these in your province or area, using any of the expression in 2. Remember lớn change the verb tense if necessary.

(Đọc số đông phong tục và truyền thống lâu đời sau. Chế tác thành câu để nói rằng chúng tất cả ở thức giấc em không, sử dụng ngẫu nhiên thành ngữ nào trong phần 2. Nhớ thay đổi thì của rượu cồn từ nếu yêu cầu thiết.)

Example:

According to tradition, we have fireworks on New Year’s Eve.

(Theo truyền thống, chúng tôi có phun pháo hoa tối ngày Giao thừa.)

My area broke with tradition by not having firecrackers on New Year’s Eve.

(Khu vực của mình phá vỡ truyền thống cuội nguồn bằng vấn đề không đốt pháo vào đêm Giao thừa.)

There’s a tradition in our province of having fireworks on New Year’s Eve.

(Có một truyền thống lịch sử ở tỉnh shop chúng tôi là đốt pháo hoa tối ngày Giao thừa.)

1. Having fireworks on New Year"s Eve

(bắn pháo hoa tối ngày giao thừa)

2. Waiting until the guests finish eating before leaving the dinner table

(chờ cho tới khi khách hàng ăn chấm dứt trước khi rời bàn ăn)

3. Touching children"s heads

(chạm vào đầu trẻ con em)

4. Decorating the house on special occasions

(trang trí nhà vào phần lớn dịp quánh biệt)

5. Women shaking strangers" hands

(phụ cô bé bắt tay fan lạ)

Lời giải chi tiết:

1. According to tradition, we have fireworks on New Year’s Eve.

(Theo truyền thống, chúng tôi có pháo hoa vào tối Giao thừa.)

My area broke tradition by not having firecrackers on New Year’s Eve.

Xem thêm: Danh Sách Phim Tvb Năm 2014 (P, Tvb Vòng Xoáy Thiện Ác Tập 1

(Khu vực của tớ phá vỡ truyền thống lâu đời bằng việc không đốt pháo tối ngày giao thừa.)

There’s a tradition in our province of having fireworks on New Year’s Eve.

(Có một truyền thống lâu đời ở tỉnh giấc ta là đốt pháo hoa vào đêm giao thừa.)

2. It’s the custom khổng lồ wait until the guests finish eating before leaving the dinner table.

(Có phong tục là đợi cho đến khi khách ăn xong xuôi trước lúc rời bàn ăn.)

3. There is a tradition for adults lớn touch children’s heads.

(Có một truyền thống cho người lớn va đầu con trẻ em.)

4. According to lớn the tradition, people decorate their houses on special occasions. 

(Theo truyền thống, bạn ta trang trí đơn vị vào các dịp sệt biệt.)

5. Women break the tradition of shaking stranger’s hands.

(Phụ phụ nữ phá vỡ truyền thống lâu đời khi bắt tay với những người lạ.)


bài bác 4


Video gợi ý giải


Task 4. Now complete the following sentences with your own ideas.

(Hoàn thành rất nhiều câu sau với chủ kiến riêng của bạn.)

1. It"s the custom in my country that_______________________ .

2. We broke with tradition by_____________________________ .

3. There"s a tradition in my family that______________________ .

4. We have the custom of________________________________ .

5. According to tradition,_________________________________ .

Lời giải chi tiết:

1. It’s the custom in my country that family members get together on Tet holiday.

(Đó là phong tục ở nước tôi khi phần lớn thành viên vào gia đình sum vầy vào ngày Tết.)

2. We broke the tradition by not decorating the house on Tet holiday.

(Chúng tôi phá vỡ truyền thống lịch sử bằng câu hỏi không trang trí nhà vào ngày Tết.)

3. There is a tradition in my family that we always have dinner at night together.

(Có một truyền thống trong mái ấm gia đình tôi rằng shop chúng tôi luôn dùng buổi tối cùng nhau.)

4. We have a custom of doing exercise in the morning.

(Chúng tôi có phong tục là bè cánh dục vào buổi sáng.)

5. According to lớn tradition, adults give lucky money lớn children on Tet holiday.

(Theo truyền thống, người lớn lì xì tiền cho trẻ em vào ngày Tết.)


Task 5. Complete the words under the pictures with /spr/ or /str/. Then listen and repeat.

(Hoàn thành những từ dưới những bức hình với /spr/ cùng /str/. Tiếp nối nghe với lặp lại.)

- Chọn bài -Từ vựng Unit 4: Our Past
Getting Started (trang 38 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Listen and Read (trang 38-39 SGK giờ Anh 8)Speak (trang 40-41 SGK giờ Anh 8)Listen (trang 41 SGK tiếng Anh 8)Read (trang 41-42 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Write (trang 42-43 SGK giờ Anh 8)Language Focus (trang 44-45 SGK tiếng Anh 8)Giải sách bài tập giờ Anh 8 Unit 4

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: trên đây

Speak (Trang 40-41 SGK giờ Anh 8)

1. Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used lớn be và the way they are now.

(Hãy làm việc với bạn em. Nhìn những tranh ảnh sau và nói đến sự khác biệt giữa vụ việc thường xẩy ra trong quá khứ cùng sự việc xẩy ra ở hiện nay tại.)

*

Gợi ý:

– People used to bởi tiring và low-paid jobs on farms or in the fields, but now they can do lighter & higher-paid jobs in offices or firms.

– People used to travel on foot, but now they can go by bicycle, by motorbike, by car or even by plane.

– People used to go to school, but now they can go lớn school và pursue interests outside the homes.

– There used not to lớn be electricity in the home, but now there is electricity in almost everywhere.

– People used khổng lồ live in cottages or small houses, but now they live in modern flats, bigger houses or high buildings.

– People used to work hard, but now they have more free time for entertainment.

– There used not to lớn be facilities such as schools, hospitals, hotels & markets. Now there are enough facilities for people to lớn live on.

– There used not khổng lồ be telephones, telegraph lines, mạng internet services. Now there are telephones, telegreph lines & internet services available for people khổng lồ use.

2. Now tell your partner about the … (Bây tiếng em hãy cho bạn em biết em thường làm cái gi năm ngoái.)

Hướng dẫn dịch:

Năm ngoái tôi thường hay dậy muộn. Hiện giờ tôi dậy khôn cùng sớm và số đông dục buổi sáng.

Gợi ý:

– Last year I used lớn stay up late. Now I go lớn bed early.

– Last year I used khổng lồ watch TV. Now I don’t watch TV late.

– Last year I used khổng lồ study badly. Now I study hard.

– Last year I used to lớn play table tennis. Now I seldom play table tennis; I play the guitar.

– Last year I used to drink coffee. Now I never drink coffee.

– Last year I used to lớn stay up late playing computer game. Now I stay up late studing my lessons for the next exam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *