English Version Tìm kiếm mở rộng QjX0DOha1exZw_sulfu" /> English Version Tìm kiếm mở rộng QjX0DOha1exZw_sulfu" />

Hiện tượng thu được khi sục khí so2 + kmno4 hiện tượng, so2 + kmno4 + h2o → mnso4 + k2so4 + h2so4

H2O | nước | lỏng + KMn
O4 | kali pemanganat | dung dịch + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí = H2SO4 | axit sulfuric | dd + Mn
SO4 | Mangan sulfat | dd + K2SO4 | Kali sunfat | rắn, Điều kiện Dung môi H2SO4 loãng, Điều kiện không giống H2SO4 loãng


Tính khối lượng H2SO4 + Mn
SO4 + K2SO4" target="_blank" href="https://chemicalequationbalance.com/equation/H2O+KMn
O4+SO2=H2SO4+Mn
SO4+K2SO4-478" class="left btn btn-primary btn-sm" style="margin-left:5px;"> English Version search kiếm mở rộng
Qj
X0DOha1ex
Zw_sulfuric-acid-500x500.jpg" alt="*">
2H2O + 2KMn
O4
+ 5SO22H2SO4 + 2Mn
SO4
+ K2SO4 nước kali pemanganat lưu hùynh dioxit axit sulfuric Mangan sulfat Kali sunfat
Kali manganat(VII) Sulfur đioxit Sulfuric acid; Manganese(II) sulfate Potassium sulfate
(lỏng) (dung dịch) (khí) (dd) (dd) (rắn)
(không màu) (tím) (không màu, mùi hương sốc) (không màu) (trắng)
Muối Axit Muối Muối
18 158 64 98 151 174
2 2 5 2 2 1 hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
trọng lượng (g)

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành thực tế các thắc mắc trắc nghiệm liên quan ☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2H2O + 2KMn
O4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2Mn
SO4 + K2SO4

2H2O + 2KMn
O4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2Mn
SO4 + K2SO4 là bội nghịch ứng oxi-hoá khử, H2O (nước) phản bội ứng cùng với KMn
O4 (kali pemanganat) phản bội ứng với SO2 (lưu hùynh dioxit) để sinh sản ra
H2SO4 (axit sulfuric), Mn
SO4 (Mangan sulfat), K2SO4 (Kali sunfat) dười đk phản ứng là Dung môi: H2SO4 loãng Điều khiếu nại khác: H2SO4 loãng

Điều khiếu nại phản ứng H2O (nước) tác dụng KMn
O4 (kali pemanganat) chức năng SO2 (lưu hùynh dioxit) là gì ?

Dung môi: H2SO4 loãng Điều khiếu nại khác: H2SO4 loãng

Làm bí quyết nào để H2O (nước) tính năng KMn
O4 (kali pemanganat) chức năng SO2 (lưu hùynh dioxit) xảy ra phản ứng?

cho dd SO2 qua thuốc tím.

Bạn đang xem: So2 + kmno4 hiện tượng

Nếu sẽ làm bài xích tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) công dụng KMn
O4 (kali pemanganat) công dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) và tạo nên chất H2SO4 (axit sulfuric), Mn
SO4 (Mangan sulfat), K2SO4 (Kali sunfat)

Hiện tượng nhận ra trường hợp phản ứng xẩy ra 2H2O + 2KMn
O4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2Mn
SO4 + K2SO4 là gì ?

Dung dịch thuốc tím Kalipenmaganat (KMn
O4) nhạt màu dần.

Thông tin nào cần phải để ý thêm về phương trình làm phản ứng 2H2O + 2KMn
O4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2Mn
SO4 + K2SO4

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không bao gồm thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Chúng ta có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp góp để đưa thêm thông tin


Giải thích chi tiết về các phân các loại của phương trình 2H2O + 2KMn
O4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2Mn
SO4 + K2SO4

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng thoái hóa khử thường liên quan đến việc chuyển nhượng bàn giao điện tử (electron) giữa các đối tượng người tiêu dùng hóa học.Để hiểu được toàn diện phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: hóa học khử là hóa học cho electron, nói bí quyết khác, chất khử sẽ sở hữu được số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong tư tưởng của lịch trình phổ thông, chất khử cũng khá được gọi là hóa học bị oxi hoá.Chất oxi hoá: trái lại với hóa học khử, là chất nhận electron. Hóa học oxi hoá tất cả số oxi hoá tăng sau phản ứng. Hóa học oxi hoá, trong tư tưởng của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem toàn bộ phương trình làm phản ứng oxi-hoá khử


Câu 2. Phản ứng hóa học

Tiến hành những thí nghiệm sau: (1). Cho Fe2O3 vào dung dịch HI dư. (2). Mang lại dung dịch HCl vào hỗn hợp Fe(NO3)2 (3). Sục khí SO2 vào hỗn hợp KMn
O4. (4). Sục khí CO2 vào hỗn hợp nước Javen. (5). Cho sắt kẽm kim loại Be vào H2O. (6). Sục khí Cl2 vào dung dịch nước Br2. (7). Cho kim loại Al vào hỗn hợp HNO3 nguội. (8). NO2 tác dụng với nước xuất hiện oxi. (9). Clo chức năng sữa vôi (30 độ C). (10). đem thanh fe ngâm trong dung dịch H2SO4 sệt nguội, rồi lấy ra cho tiếp vào hỗn hợp HCl loãng. Số thí nghiệm tất cả phản ứng lão hóa – khử xẩy ra là:

A. 8 B. 6 C. 5 D. 7 Xem giải đáp câu 2
Câu 3. Bội phản ứng hóa học

Cho các cặp chất sau: (1). Khí Cl2 và khí O2. (2). Khí H2S với khí SO2. (3). Khí H2S với dung dịch Pb(NO3)2. (4). Khí Cl2 và dung dịch Na
OH. (5). Khí NH3 với dung dịch Al
Cl3. (6). Hỗn hợp KMn
O4 cùng khí SO2. (7). Hg với S. (8). Khí CO2 cùng dung dịch Na
Cl
O. (9). Cu
S cùng dung dịch HCl. (10). Dung dịch Ag
NO3 với dung dịch Fe(NO3)2. Số cặp chất xảy ra phản ứng chất hóa học ở ánh sáng thường là

A. 8 B. 7 C. 9 D. 10 Xem câu trả lời câu 3
Câu 4. Phản bội ứng lão hóa khử

Thực hiện những thí nghiệm sau: (1) Sục khí SO2 vào dd KMn
O4. (2) Sục khí SO2 vào dd H2S. (3) Sục hỗn hợp khí NO2, O2 vào nước. (4) cho Mn
O2 vào dd HCl đặc, nóng. (5) mang lại Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, nóng. (6) đến Si
O2 vào dd HF. Số thí nghiệm tất cả phản ứng oxi hóa khử xẩy ra là:

A. 3 B. 4 C. 6 D. 5 Xem đáp án câu 4
Câu 5. Cặp chất xảy ra phản ứng sinh hoạt t0 thường

Cho các cặp hóa học sau: (1). Khí Cl2 cùng khí O2. (2). Khí H2S cùng khí SO2. (3). Khí H2S với dung dịch Pb(NO3)2. (4). Khí Cl2 và dung dịch Na
OH. (5). Khí NH3 và dung dịch Al
Cl3. (6). Dung dịch KMn
O4 và khí SO2. (7). Hg và S. (8). Khí CO2 và dung dịch Na
Cl
O. (9). Cu
S và dung dịch HCl. (10). Hỗn hợp Ag
NO3 cùng dung dịch Fe(NO3)2. Số cặp chất xảy ra phản ứng chất hóa học ở ánh nắng mặt trời thường là

A. 8 B. 7 C. 9 D. 10 Xem lời giải câu 5
Câu 6. Hợp hóa học lưu huỳnh

Cho những nhận định sau: (1). Khi sục SO2 vào dung dịch H2S thì dung di chuyển thành màu nâu đen. (2). SO2 luôn thể hiện nay tính khử trong những phản ứng với O2, nước Br2, dung dịch KMn
O4. (3). Trong số phản ứng sau: 1) SO2 + Br2 + H2O 2) SO2 + O2 (to, xt) 3) SO2 + KMn
O4 + H2O 4) SO2 + Na
OH 5) SO2 + H2S 6) SO2 + Mg. Tất cả 4 phản bội ứng nhưng mà SO2 thể hiện tính oxi hóa. (4). Hiện tại tượng xảy ra khi dẫn khí H2S vào dung dịch tất cả hổn hợp KMn
O4 và H2SO4 là hỗn hợp bị mất màu tím. (5). Những chất O3, KCl
O4, H2SO4, Fe(NO3)3 chỉ có tính oxi hóa. (6). Bạc tiếp xúc với không khí có lẫn H2S bị hóa đen. (7). Tác nhân đa phần gây mưa axit là SO2, NO2. (8). Sục khí H2S vào hỗn hợp Fe
Cl2 không xảy ra phản ứng. Số đánh giá và nhận định đúng là:

A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 Xem đáp án câu 6
Câu 7. đánh giá và nhận định về SO2

Nhận xét nào tiếp sau đây không đúng về SO2?

A. Khí này làm mất màu hỗn hợp nước brom cùng dung dịch thuốc tím. B. Phản ứng được với H2S tạo thành S. C. Liên kết trong phân tử là links cộng hóa trị gồm cực. D. Được tạo thành khi sục khí O2 vào dung dịch H2S. Xem lời giải câu 7
Câu 8. Phản ứng oxi hóa khử

Tiến hành những thí nghiệm sau: (a). Sục H2S vào dung dịch nước clo (b). Sục khí SO2 vào hỗn hợp thuốc tím (c). đến H2S vào hỗn hợp Ba(OH)2 (d). Thêm H2SO4 rất loảng vào nước Javen (e). Đốt H2S vào oxi không khí. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng lão hóa – khử là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Xem lời giải câu 8
Câu 9. Bài tập khẳng định phản ứng thoái hóa - khử

Thực hiện những thí nghiệm sau: (1) fe vào dd Fe
Cl3 (2) mang lại dd HCl vào dd Fe(NO3)2 (3) Sục khí SO2 vào dd KMn
O4 (4) Sục khí H2S vào dd Na
OH (5) Sục khí CO2 vào dd Na
Al
O2 (6) đến Cu vào dd H2SO4 đặc, nóng. Số thí nghiệm bao gồm phản ứng oxi - hóa khử xảy ra là:

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Xem giải đáp câu 9
Câu 10. Bài xích tập đếm số phân tích sinh ra chất khí

Thực hiệ những thí nghiệm sau: (a) Nung NH4NO3 rắn. (b) Đun rét Na
Cl tinh thể với dung dịch H2SO4 đặc. (c) Sục khí clo vào hỗn hợp Na
HCO3. (d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. (e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMn
O4. (g) đến dung dịch KHSO4 vào dung dịch Na
HCO3. (h) mang lại Pb
S vào dung dịch HCl loãng. (i) đến Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 (dư), đun, nóng. Số thử nghiệm sinh ra chất khí là:

A. 4 B. 6 C. 5 D. 2 Xem đáp án câu 10

Báo lỗi cân nặng bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này không được cân bởi chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báocho bọn chúng mình biết nhé

SO2 + KMn
O4 + H2O → Mn
SO4 + K2SO4 + H2SO4 được Vn
Doc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng đúng phương trình làm phản ứng khi mang đến SO2 chức năng với dung dịch KMn
O4.


2. Điều kiện để phản ứng SO2 cùng KMn
O4 xảy ra 

Dung môi: H2SO4 loãng 

3. Cân đối phản ứng SO2 + KMn
O4 + H2O bởi thăng bởi electron

Xác định sự thay đổi số oxi hóa 

S+4O2 + KMn+7O4 + H2O → Mn+2SO4 + K2S+6O4 + H2S+6O4

Quá trình oxi hóa: 5x

Quá trình khử: 2x

S+4 → S+6 + 2e

Mn+7 +5e → Mn+2

Đặt thông số cân bằng, ta được phương trình làm phản ứng: 

5SO2 + 2KMn
O4 + 2H2O → 2Mn
SO4 + K2SO4 + 2H2SO4

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. phương pháp nào sau đây dùng để làm điều chế khí sunfuro trong phòng thí nghiệm?

A. Đốt lưu huỳnh trong không khí

B. đến dung dịch K2SO3 công dụng với H2SO4 đặc

C. Cho tinh thể K2SO3 công dụng với H2SO4 đặc

D. Đốt cháy khí H2S trong ko khí


Xem đáp án
Đáp án C

Trong phòng xem sét khí SO2 được điều chế bằng phương pháp cho muối sunfit chức năng với dung dịch HCl, H2SO4

A. Loại vì chưng đây là phương thức điều chế SO2 vào công nghiệp.

B. Loại bởi K2SO3 bắt buộc dùng dạng tinh thể chứ chưa hẳn dạng dd

C. Thỏa mãn:

Phương trình hóa học: K2SO3 (rắn) + H2SO4 (dd) → K2SO3 (dd) + H2O (l) + SO2 (k)

D. Loại


Câu 2. dung dịch thử như thế nào sau đây dùng làm phân biệt khí H2S với khí CO2?

A. Hỗn hợp HCl

B. Dung dịch Pb(NO3)2

C. Dung dịch K2SO4

D. Hỗn hợp Na
Cl


Xem đáp án
Đáp án B

Thuốc demo để tách biệt H2S cùng với CO2 là hỗn hợp Pb(NO3)2.

H2S chế tạo kết tủa black còn CO2 không hiện nay tượng.

Phương trình phản bội ứng xảy ra

H2S + Pb(NO3)2 → Pb
S ↓ + 2HNO3


Câu 3. Dãy chất nào trong số dãy dưới đây gồm các chất đều diễn đạt tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?

A. Hỗn hợp Ba
Cl2, Ca
O, nước brom.

B. Dung dịch Na
OH, O2, hỗn hợp KMn
O4.

C. O2, nước brom, dung dịch KMn
O4.

D. H2S, O2, nước brom.


Xem đáp án
Đáp án C

A sai do dung dịch Ba
Cl2, Ca
O bội phản ứng cùng với SO2 là bội phản ứng axit - bazo

B sai vì chưng dung dịch Na
OH làm phản ứng với SO2 là phản ứng axit - bazo

C đúng O2, nước brom, hỗn hợp KMn
O4.

2SO2 + O2 → 2SO3

SO2+ Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMn
O4 + 2H2O → 2Mn
SO4 + K2SO4 + 2H2SO4

D sai do H2S nhập vai trò hóa học khử trong phản ứng với SO2


Câu 4. Để nhận ra SO2 với SO3 người ta sử dụng thuốc thử:

A. Dung dịch Ba
Cl2

B. Dung dịch Na
OH

C. Hỗn hợp H2SO4

D. Hỗn hợp Ba(OH)2


Xem đáp án
Đáp án A

Để riêng biệt SO2 và SO3 có thể dùng hỗn hợp Ba
Cl2. SO2 không hiện tượng lạ còn SO3 tạo ra kết tủa trắng

Phương trình bội nghịch ứng xảy ra

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4↓ + 2HCl


Câu 5. Thổi SO2 vào 500ml hỗn hợp Br2 đến lúc vừa mất màu hoàn toàn, thu được dung dịch X. Để trung hòa - nhân chính dung dịch X cần 250ml dung dịch Na
OH 0,2M. Nồng độ dung dịch Br2 là:

A. 0,025M

B. 0,01M

C. 0,02M

D. 0,005M


Xem đáp án
Đáp án CThổi SO2 vào 500ml dung dịch Br2 đến khi vừa mất màu trả toàn, thu được dung dịch X. Để th-nc dung dịch X phải 250ml dung dịch Na
OH 0,2M. Nồng độ hỗn hợp Br2 là 0,025M.

Câu 6. Chọn phạt biểu không nên khi nói tới lưu huỳnh?

A. Sulfur phản ứng trực tiếp với hiđro ở điều kiện thường

B. Làm việc trạng thái rắn, từng phân tử lưu huỳnh tất cả 8 nguyên tử

C. Lưu giữ huỳnh chức năng được phần đông với các phi kim

D. Trong các phản ứng với hiđro và sắt kẽm kim loại lưu huỳnh là hóa học oxi hoá


Xem đáp án
Đáp án A

Phát biểu không nên khi nói đến lưu huỳnh là lưu huỳnh bội nghịch ứng thẳng với hiđro ở đk thường


Câu 7. Tiến hành những thí nghiệm sau:

(a). Sục H2S vào dung dịch nước Clo

(b). Sục khí SO2 vào hỗn hợp KMn
O4

(c). Cho H2S vào hỗn hợp Ba(OH)2

(d). Thêm H2SO4 loãng vào Na
Cl
O

(e). Đốt H2S vào oxi ko khí.

(f). Sục khí Cl2 vào Ca(OH)2 huyền phù

Nhưng thí điểm nào xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

A. (a), (b), (e), (f)

B. (a), (c), (d), (e)

C. (a), (c), (d), (f)

D. (b), (d), (e), (f)


Xem đáp án
Đáp án A

(a). Sục H2S vào hỗn hợp nước Clo

(b). Sục khí SO2vào dung dịch KMn
O4

(e). Đốt H2S vào oxi ko khí.

(f). Sục khí Cl2 vào Ca(OH)2 huyền phù


Câu 8. Nhận xét nào tiếp sau đây không đúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan giỏi trong nước

B. Ở đk thường H2SO4 là hóa học rắn.

C. H2SO4 gồm tính axit mạnh.


D. H2SO4 đặc tất cả tính háo nước.

Xem thêm: Many graffitiwithout the permission of the owner of the wall


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 9. Dẫn khí H2S vào hỗn hợp KMn
O4 cùng H2SO4 loãng, hiện tượng lạ quan sát được là: 

A. Dung dịch không màu đưa sang color tím

B. Dung dịch màu tím bị đục màu vàng

C. Color tím của hỗn hợp KMn
O4 chuyển sang color vàng

D. Màu tím của dung dịch KMn
O4 chuyển sang ko màu và bao gồm vẩn đục màu vàng


Xem đáp án
Đáp án D

Dẫn khí H2S vào dung dịch KMn
O4 và H2SO4 loãng, color tím của hỗn hợp KMn
O4 chuyển sang ko màu và tất cả vẩn đục màu vàng

Phương trình bội phản ứng minh họa

5H2S + 2KMn
O4 + 3H2SO4 → 8H2O + 5S + 2Mn
SO4 + K2SO4


Câu 10. Ứng dụng nào sau đây không đề xuất của SO2 là

A. Phòng nấm mốc mang lại lương thực.

B. Cấp dưỡng nước uống bao gồm gas.

C. Tẩy white giấy.

D. Cung cấp H2SO4.


Xem đáp án
Đáp án B

Ứng dụng không hẳn của SO2 là tiếp tế nước uống tất cả gas.

Sản xuất nước uống gồm gas fan ta dùng CO2


Câu 11. Phản ứng được dùng để làm điều chế SO2 vào công nghiệp là

A. 3S + 2KCl
O3 đặc → 3SO2 + 2KCl.

B. Cu + 2H2SO4 đặc, lạnh → SO2 + Cu
SO4 + 2H2O.

C. 4Fe
S2 + 11O2 → 8SO2 + 2Fe2O3.

D. C + 2H2SO4 quánh → 2SO2 + CO2 + 2H2O.


Xem đáp án
Đáp án C

Phản ứng được dùng làm điều chế SO2 vào công nghiệp là:

4Fe
S2 + 11O2 → 8SO2 + 2Fe2O3 (đi từ quặng pirit)


Câu 12. SO2 là giữa những khí gây độc hại môi ngôi trường là do

A. SO2 là chất nặng mùi hắc, nặng rộng không khí.

B. SO2 vừa bao gồm tính khử, vừa tất cả tính oxi hóa.

C. SO2 là khí độc, tung trong nước mưa chế tạo ra thành axit gây ra sự làm mòn kim loại.

D. SO2 là một trong oxit axit.


Xem đáp án
Đáp án C

SO2 là trong số những khí gây ô nhiễm môi trường là do SO2 là khí độc, tung trong nước mưa tạo thành axit gây ra sự bào mòn kim loại.


Câu 13. Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2O7, tiếp nối thêm tiếp khoảng chừng 1 ml nước cùng lắc đều để K2Cr2O7 rã hết, thu được dung dịch X. Thêm vài ba giọt dung dịch KOH vào hỗn hợp X, thu được hỗn hợp Y. Color của hỗn hợp X và Y theo thứ tự là

A. Màu domain authority cam và màu tiến thưởng chanh.

B. Màu quà chanh với màu domain authority cam.

C. Màu nâu đỏ cùng màu vàng chanh.

D. Màu vàng chanh với màu nâu đỏ.


Xem đáp án
Đáp án A

Cr2O72- + 2OH- ⇆ 2Cr
O42- + H2O

màu domain authority cam màu sắc vàng

Khi nhỏ dại từ từ dung dịch KOH vào hỗn hợp K2Cr2O7 thì cân bằng trên chuyển dịch sang phải

=> dung di chuyển từ màu domain authority cam sang màu vàng


......................................

Trên trên đây Vn
Doc đã giới thiệu SO2 + KMn
O4 + H2O → Mn
SO4 + K2SO4 + H2SO4. Để có hiệu quả học tập tốt và hiệu quả hơn, Vn
Doc xin ra mắt tới chúng ta học sinh tài liệu Giải bài xích tập chất hóa học 10, chuyên đề vật dụng Lý 10, siêng đề hóa học 10, Giải bài xích tập Toán 10. Tài liệu học hành lớp 10 nhưng Vn
Doc tổng hợp soạn và đăng tải.


Ngoài ra, Vn
Doc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập tập thpt miễn chi phí trên Facebook, mời độc giả tham gia team Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10 để sở hữu thể update thêm những tài liệu mới nhất.


Đánh giá bài viết
14 82.451
Chia sẻ bài xích viết
O4 KMn
O4 SO2
bố trí theo mặc định mới nhất Cũ độc nhất

Phương trình bội phản ứng


ra mắt chế độ Theo dõi shop chúng tôi Tải vận dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *