Ba(Oh)2 + Nahco3 = Baco3 + Na2Co3 Ba(Hco3)2 = Nahco3 Baco3 + Na2Co3 + H2O

*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát Thi demo THPT nước nhà Thi demo THPT nước nhà Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Thi thử Đánh giá năng lực Thi test Đánh giá năng lực

Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → Na
HCO3 + Ba
CO3↓ | Ba(HCO3)2 ra Ba
CO3


10

Toptailieu.vn soạn và giới thiệu phương trình phản bội ứng Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → Na
HCO3 + Ba
CO3↓ | Ba(HCO3)2 ra Ba
CO3. Đây là phản ứng hiệp thương đã được cân nặng bằng đúng mực và chi tiết nhất. Bài viết giới thiệu các nội dung tương quan giúp học viên nắm bắt kỹ năng và kiến thức cơ bản. Mời chúng ta đón đọc:

1. Phương trình phản bội ứng hóa học:

Ba(HCO3)2+ Na2CO3→ 2Na
HCO3+ Ba
CO3↓

2. Hiện tại tượng phân biệt phản ứng

- Có xuất hiện kết tủa trắng Ba
CO3

3. Điều kiện phản ứng

- không có

4. đặc điểm hóa học

- tính năng với axit mạnh

Ba(HCO3)2+ H2SO4→ Ba
SO4+ 2H2O + 2CO2

- tác dụng với hỗn hợp bazơ

Ba(HCO3)2+ Ca(OH)2→ 2Ba
CO3+ 2H2O

Ba(HCO3)2+ 2Na
OH→ Ba
CO3+ Na2CO3+ 2H2O

- Bị phân hủy do nhiệt độ:

Ba(HCO3)2→ Ba
CO3+ H2O + CO2(to)

- phản ứng điều đình CO32–, PO43–

Ba2++ CO32–→ Ba
CO3↓

3Ba2++ 2PO43–→ Ba3(PO4)2↓

5. Cách tiến hành phản ứng

- mang lại dung dịch Ba(HCO3)2tác dụng với Na2CO3

6. Chúng ta có biết

Ca(HCO3)2cũng gồm phản ứng tương tự

7. Bài xích tập liên quan

Ví dụ 1:Dãy gồm các kim các loại đều phản nghịch ứng cùng với nước ở nhiệt độ thường thu được hỗn hợp có môi trường xung quanh kiềm là:

A. Na, Ba, K

B. Be, Na, Ca

C. Na, Fe, K

D. Na, Cr, K

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Các sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ đều tính năng với H2O ở ánh nắng mặt trời thường (trừ Be không phản ứng với H2O ở bất kỳ nhiệt độ nào)

Ví dụ 2:Dãy gồm các kim loại bao gồm cùng loại mạng tinh thể lập phương trung khu khối là:

A. Na, K, Ca.

B. Na, K, Ba.

Bạn đang xem: Na2co3 ba(hco3)2 = nahco3 baco3

C. Li, Na, Mg.

D. Mg, Ca, Ba.

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Na, K, Ca đông đảo có kết cấu tinh thể lập phương tâm khối

Ví dụ 3:Không gặp Ba và các kim một số loại kiềm thổ khác trong thoải mái và tự nhiên ở dạng thoải mái vì:

A. Yếu tắc của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ.

B. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ chuyển động hóa học tập mạnh.

C. Kim loại kiềm thổ dễ dàng tan trong nước.

D. Kim loại kiềm thổ là những kim loại điều chế bằng cách điện phân.

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

Các kim loại kiểm thổ chuyển động hóa học mạnh nên trong tự nhiên và thoải mái chúng thường tồn tại sống dạng hợp chất.


nội dung bài viết cùng bài xích học:


HCO3; Ba
CO3; Ba(HCO3)2; Ba
Cl2. Số chất tác dụng được với dung dịch Na
HSO4 vừa tạo ra c... - abpvisa.com
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Cho các chất: Ba; K2O; Ba(OH)2; Na
HCO3; Ba
CO3; Ba(HCO3)2; Ba
Cl2. Số chất tính năng được với hỗn hợp Na
HSO4 vừa tạo ra chất khí và chất kết tủa là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2


*

*

. Chọn câu trả lời A

● cha được vì:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑

Ba(OH)2 + 2Na
HSO4 → Ba
SO4↓
+ Na2SO4 + 2H2O

● Ba
CO3 được vì:

Ba
CO3 + 2Na
HSO4 → Ba
SO4↓
+ Na2SO4 + CO2↑ + H2O

● Ba(HCO3)2 được vì:

Ba(HCO3)2 + 2Na
HSO4 → Ba
SO4↓
+ Na2SO4 + CO2↑ + 2H2O


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà các bạn cần!

Cho những chất: Ba; K2O; Ba(OH)2; Na
HCO3; Ba
CO3; Ba(HCO3)2; Ba
Cl2. Số chất công dụng được với dung dịch Na
HSO4 vừa tạo nên chất khí và hóa học kết tủa là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.


Chọn lời giải A

● ba được vì:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑

Ba(OH)2 + 2Na
HSO4 → Ba
SO4↓
+ Na2SO4 + 2H2O

● Ba
CO3 được vì:

Ba
CO3 + 2Na
HSO4 → Ba
SO4↓
+ Na2SO4 + CO2↑ + H2O

● Ba(HCO3)2 được vì:

Ba(HCO3)2 + 2Na
HSO4 → Ba
SO4↓
+ Na2SO4 + CO2↑ + 2H2O

lựa chọn A


Cho những chất: Ba; Ba
O; Ba(OH)2; Na
HCO3; Ba
CO3; Ba(HCO3)2; Ba
Cl2. Số chất tính năng được với dung dịch Na
HSO4 tạo nên kết tủa là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7


Chọn đáp án C

Các bạn chú ý: Ở đó là các dung dịch (Có nước)

Ba; Ba
O; Ba(OH)2; Ba
CO3; Ba(HCO3)2; Ba
Cl2 số đông cho kết tủa Ba
SO4


Cho các chất: Ba; Ba
O; Ba(OH)2; Na
HCO3; Ba
CO3; Ba(HCO3)2; Ba
Cl2. Số chất chức năng được với hỗn hợp Na
HSO4 tạo ra kết tủa là:

A. 4.

B. 5.

C. 6.

Xem thêm: Free File Sharing Service ~ Pixeldrain Com U Eiw92Eyy Serann

D. 7.


Cho các chất: Ba; Ba
O; Ba(OH)2; Na
HCO3; Ba
CO3; Ba(HCO3)2; Ba
Cl2. Số chất tác dụng được với hỗn hợp Na
HSO4 tạo thành kết tủa là:

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.


Cho những dung dịch riêng biệt: HNO3, Ba(OH)2, Na
HSO4, H2SO4, Na
OH. Số chất chức năng với hỗn hợp Ba(HCO3)2 sản xuất kết tủa là A. 1 B. 3 C. 2 D....

Cho những dung dịch riêng biệt: HNO3, Ba(OH)2, Na
HSO4, H2SO4, Na
OH. Số chất chức năng với dung dịch Ba(HCO3)2 sinh sản kết tủa là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4


Cho những chất sau đây: Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, Na
HCO3, H2SO4 loãng, Na
Cl, Ba(HCO3)2, Na
HSO4, NH4Cl, Mg
CO3, SO2. Hỗn hợp Ca(OH)2 công dụng được với bao nhiêu chất? A. 11 B. 12 C. 10 D....

Cho các chất sau đây: Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, Na
HCO3, H2SO4 loãng, Na
Cl, Ba(HCO3)2, Na
HSO4, NH4Cl, Mg
CO3, SO2. Dung dịch Ca(OH)2 tính năng được với bao nhiêu chất?

A. 11

B. 12

C. 10

D. 9


Cho các chất dưới đây : Cl2, Na2CO3, CO2, HC1, Na
HCO3, H2SO4 loãng, Na
Cl, Ba(HCO3)2, Na
HSO4, NH4Cl, Mg
CO3, SO2. Hỗn hợp Ca(OH)2 tính năng được với bao nhiêu chất ? A. 11 B. 12 C. 10 D....

Cho những chất tiếp sau đây : Cl2, Na2CO3, CO2, HC1, Na
HCO3, H2SO4 loãng, Na
Cl, Ba(HCO3)2, Na
HSO4, NH4Cl, Mg
CO3, SO2. Hỗn hợp Ca(OH)2 tính năng được với từng nào chất ?

A. 11

B. 12

C. 10

D. 9


Đáp án C

Các chất thỏa mãn: Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, Na
HCO3, H2SO4 loãng, Ba(HCO3)2, Na
HSO4, NH4Cl, SO2.


Cho dãy các chất sau: Cr
Cl3, (NH4)2CO3, Al2(SO4)3, Ca(HCO3)2, KCl, Fe
Cl2, NH4NO3, KHCO3. Số hóa học trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 chế tạo ra thành kết tủa là A. 4 B.5 C.6...

Cho dãy các chất sau: Cr
Cl3, (NH4)2CO3, Al2(SO4)3, Ca(HCO3)2, KCl, Fe
Cl2, NH4NO3, KHCO3. Số chất trong dãy công dụng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 sinh sản thành kết tủa là

A. 4

B.5

C.6

D.7


Cho dãy những chất sau: Cr
Cl3, (NH4)2CO3, Al2(SO4)3, Ca(HCO3)2, KCl, Fe
Cl2, NH4NO3, KHCO3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 chế tạo ra thành kết tủa là A. 4 B. 5 C. 6 D....

Cho dãy các chất sau: Cr
Cl3, (NH4)2CO3, Al2(SO4)3, Ca(HCO3)2, KCl, Fe
Cl2, NH4NO3, KHCO3. Số chất trong dãy công dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo ra thành kết tủa là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7


toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *