Cho Viên Mg Tác Dụng Hno3 (Đặc) → Mg(No3)2 + No2 + H2O, Phương Trình Phản Ứng Mg Tác Dụng Hno3

Câu 289466: Cho 4,32 gam Mg chức năng với hỗn hợp HNO3 dư. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra thu được 1,792 lít khí NO (Đktc)và hỗn hợp X. Tính cân nặng muối khan thu được lúc làm cất cánh hơi hỗn hợp X

A.

Bạn đang xem: Mg tác dụng hno3

15,7g

B. 27,84g

C. 26,64g

D.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Xin Nghỉ Việc, Thôi Việc Chuyên Nghiệp, Top 5 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Chuyên Nghiệp Nhất

28,74g


n
Mg= 0,18 mol

Mg0 →Mg+2 +2e

0,18 0,36

N+5 + 3e→N+2

0,24 0,08

ne cho n e nhận => tạo muối NH4NO3

 

N+5 +8e →N-3

(0,36-0,24) 0,015

mmuối = m
Mg(NO3)2 + m
NH4NO3


Giải chi tiết:

n
Mg= 0,18 mol

Mg0 →Mg+2 +2e

0,18 0,36

N+5 + 3e→N+2

0,24 0,08

ne đến n e dấn => chế tạo muối NH4NO3

N+5 +8e →N-3

(0,36-0,24) 0,015

mmuối = m
Mg(NO3)2 + m
NH4NO3

= 0,18.148+ 0,015.80

=27,84 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O | Mg ra Mg(NO3)2 | HNO3 ra Mg(NO3)2 | HNO3 ra N2Oc
Trang trước
Trang sau

Phản ứng Mg + HNO3 xuất xắc Mg ra Mg(NO3)2 hoặc HNO3 ra Mg(NO3)2 hoặc HNO3 ra N2O thuộc nhiều loại phản ứng thoái hóa khử vẫn được cân bằng đúng mực và cụ thể nhất. Ngoài ra là một số bài tập có tương quan về Mg tất cả lời giải, mời chúng ta đón xem:


Điều kiện phản ứng

Dung dịch HNO3 loãng dư.

Cách thực hiện phản ứng

Cho sắt kẽm kim loại magie tác dụng với hỗn hợp axit nitric

Hiện tượng nhận thấy phản ứng

Kim nhiều loại tan dần chế tạo ra thành hỗn hợp không màu cùng khí không màu bay ra.

Bạn bao gồm biết

Mg tính năng với axit HNO3 hoàn toàn có thể tạo ra thành phầm khử là khí NO2; NH4NO3; NO;… trong số đó chỉ có thành phầm khử là muối amoni ngơi nghỉ dạng dung dịch không phải dạng khí.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hòa tan trọn vẹn 25,3 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Mg, Al với Zn bởi dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng ngừng thu được hỗn hợp Y cùng 4,48 lít (đkc) khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp muối. Cực hiếm của m là:

A. 26,5 g
B. 27,78 g
C. 32,5 g
D 28,6 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta tất cả n
NO3-tạomuối = 8n
N2O = 0,02.2 = 0,04 mol

mmuối = m
KL + m
NO3-tạomuối = 25,3 + 0,04.62 = 27,78 g


Ví dụ 2: mang đến 2,4 g Mg tính năng với dụng cùng với HNO3 dư thu được V lít khí N2O sản phẩm khử duy nhất. Quý hiếm của V là:

A. 2,24 lít B. 0,56 lít C. 1,12 lít D. 0,336 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O

n
N2O = .n
Mg /4 = 0,1/4 = 0,025 mol &r
Arr; V = 0,56 lít

Ví dụ 3: mang đến phản ứng hoa học tập sau: Mg + HNO3→ Mg(NO3)2 + N2O + H2O

Tổng hệ số thăng bằng của phản nghịch ứng trên là:

A. 24B. 18C. 12D. 16

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, abpvisa.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài xích giảng powerpoint, khóa học dành riêng cho các thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng chế tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *