Khi Nói Về Sóng Cơ Phát Biểu Nào Sau Đây Sai ? Khi Nói Về Sóng Cơ, Phát Biểu Nào Sau Đây Sai

Với giải bài xích 7.6 trang 19 sbt đồ gia dụng lí lớp 12 được biên soạn lời giải cụ thể sẽ giúp học viên biết cách làm bài tập môn Lí 12. Mời chúng ta đón xem:


Giải SBT Lí 12 bài bác 7: Sóng cơ với sự truyền sóng cơ

Bài 7.6 trang 19 SBT đồ dùng Lí 12: Khi nói tới sóng cơ, phát biểu làm sao sau đấy là sai ?

A. Cách sóng là khoảng cách giữa hai điểm ngay sát nhau tuyệt nhất trên và một phương truyền sóng mà xê dịch tại hai điểm này ngược trộn nhau.

Bạn đang xem: Khi nói về sóng cơ phát biểu nào sau đây sai

B. Sóng trong các số ấy các phần tử của môi trường dao đụng theo phương trùng cùng với phương truyền sóng điện thoại tư vấn là sóng dọc.

C. Tại từng điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ xê dịch của thành phần của môi trường.


D. Sóng trong số ấy các bộ phận của môi trường xung quanh dao đụng theo phương vuông góc cùng với phương truyền sóng call là sóng ngang.

Lời giải:

A – không đúng vì: bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm ngay gần nhau độc nhất vô nhị trên và một phương truyền sóng mà xấp xỉ tại hai đặc điểm đó cùng pha nhau.

Chọn lời giải A

Bài 7.1 trang 18 SBT thứ Lí 12: nên lựa chọn phát biểu đúng Sóng là dao động và phương trình sóng là phương trình dao động...

Bài 7.2 trang 18 SBT thứ Lí 12: Sóng cơ ngang ko truyền được trong các chất rắn, lỏng và khí...

Bài 7.3 trang 18 SBT thiết bị Lí 12: Sóng cơ dọc không truyền được trong kim loại...

Bài 7.4 trang 18 SBT đồ Li 12: Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng u, bước sóng λ, chu kì T với tần số f của sóng...

Bài 7.5 trang 18 SBT vật dụng Lí 12: Một sóng có tần số 120 Hz truyền vào một môi trường xung quanh với vận tốc 60 m/s...


Quảng cáo


Bài 7.7 trang 19 SBT đồ Lí 12: Một sóng hình sin viral trên trục Ox. Bên trên phương truyền sóng...

Bài 7.8 trang 19 SBT vật Lí 12: Khi nói đến sóng cơ trong một môi trường, tuyên bố nào dưới đây là chắc hẳn rằng đúng...

Bài 7.9 trang 19 SBT đồ dùng Lí 12: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ mối cung cấp O cùng với tần số trăng tròn Hz...

Bài 7.10 trang đôi mươi SBT đồ dùng Lí 12: Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t - 5x) (m ; s). Vạc biểu làm sao sau...

Bài 7.11 trang 20 SBT đồ gia dụng Lí 12: Một mối cung cấp sóng O xấp xỉ theo phương trình u0(t) = Acos100πt. Sóng truyền từ...

Bài 7.12 trang đôi mươi SBT đồ vật Lí 12: chỉ ra rằng phát biểu không đúng mực Bước sóng là khoảng cách ngắn duy nhất giữa hai mặt...

Bài 7.13 trang 20 SBT thứ Lí 12: Với thứ dò sử dụng siêu âm, chỉ rất có thể phát hiện nay được các vật có kích thước...

Bài 7.14 trang đôi mươi SBT vật dụng Lí 12: Một âm thoa, sinh hoạt đầu tất cả gắn một mũi nhọn, mũi nhọn này tiếp xúc nhẹ với mặt...

Bài 7.15 trang 21 SBT đồ vật Lí 12: Một sóng hình sin, tần số 110 Hz truyền trong bầu không khí theo một phương...

Bài 7.16 trang 21 SBT đồ vật Lí 12: Một sóng hình sin truyền dọc từ một dây khá dài khoảng thời hạn ngắn nhất...

Bài 7.17 trang 21 SBT đồ gia dụng Lí 12: Một sóng ngang hình sin truyền trên một dây dài và mềm. Sóng bao gồm bước sóng 10 cm...

A.Sóng cơ viral được trong hóa học khí
B.Sóng cơ lan truyền được vào c... - abpvisa.com
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Khi nói về sóng cơ, tuyên bố nào dưới đây sai ?

A.Sóng cơ lan truyền được trong hóa học khí

B.Sóng cơ lan truyền được trong hóa học rắn

C.Sóng cơ viral được trong chất lỏng

D.Sóng cơ lan truyền được trong chân không


*

*

Sóng cơ không viral được vào chân không do chân không không có thành phần vật hóa học để truyền sóng.


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà chúng ta cần!
Sóng cơ học viral trong bầu không khí với cường độ đủ lớn, tai ta rất có thể cảm thụ được sóng cơ học tập nào sau đây A. Sóng cơ học tập có chu kỳ luân hồi 3 , 0 m s . B. Sóng cơ học có chu kỳ 3 , 0 μ s . C. Sóng cơ học gồm tần số 12Hz D. Sóng gồm học có tần số...

Sóng cơ học viral trong không gian với độ mạnh đủ lớn, tai ta rất có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây

A. Sóng cơ học tập có chu kỳ 3 , 0 m s .

B. Sóng cơ học tập có chu kỳ luân hồi 3 , 0 μ s .

C. Sóng cơ học có tần số 12Hz

D. Sóng bao gồm học có tần số 40k
Hz


Đáp án A

Tần số vào trường hợp A là:

*

STUDY TIP

Tai người rất có thể nghe được âm bao gồm tần số trong vòng 16 H z ≤ f ≤ 2000 H z


Sóng cơ học viral trong không khí với độ mạnh đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào tiếp sau đây A. Sóng cơ học có chu kỳ 3 , 0 m s B. Sóng cơ học có chu kỳ luân hồi 3 , 0 μ s C. Sóng cơ học có tần số 12 H z D. Sóng cơ học có tần số 40 k H z ...

Sóng cơ học lan truyền trong bầu không khí với độ mạnh đủ lớn, tai ta rất có thể cảm thụ được sóng cơ học tập nào sau đây

A. Sóng cơ học tập có chu kỳ luân hồi 3 , 0 m s

B. Sóng cơ học có chu kỳ 3 , 0 μ s

C. Sóng cơ học tất cả tần số 12 H z

D. Sóng cơ học có tần số 40 k H z


Sóng cơ học viral trong không gian với cường độ đủ lớn, tai ta rất có thể cảm thụ được sóng cơ học nào tiếp sau đây A. Sóng cơ học tất cả chu kì 2 μs. B. Sóng cơ học gồm chu kì 2 ms. C. Sóng cơ học có tần số 30 k
Hz. D. Sóng cơ học có tần số 10...

Sóng cơ học viral trong không khí với độ mạnh đủ lớn, tai ta rất có thể cảm thụ được sóng cơ học tập nào sau đây

A. Sóng cơ học bao gồm chu kì 2 μs.

B. Sóng cơ học bao gồm chu kì 2 ms.

Xem thêm: Soạn văn bài quê hương (trang 16), soạn bài quê hương trang 73 (kết nối tri thức)

C. Sóng cơ học tất cả tần số 30 k
Hz.

D. Sóng cơ học tất cả tần số 10 Hz.


Một sóng cơ học tất cả tần số f viral trong môi trường vật chất lũ hồi với bước sóng λ . Vận tốc truyền sóng v được tính theo phương pháp A. V = f / λ B. V = λ f C. V = λ / f D. V = 1 / λ f ...

Một sóng cơ học có tần số f viral trong môi trường thiên nhiên vật chất lũ hồi với bước sóng λ . Vận tốc truyền sóng v được xem theo công thức

A. V = f / λ

B. V = λ f

C. V = λ / f

D. V = 1 / λ f


Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta rất có thể cảm thụ được sóng cơ học tập nào? A. Sóng cơ học tất cả tần số 30 k
Hz B. Sóng cơ học tất cả chu kì 2,0 μ s C. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms D. Sóng cơ học tất cả tần số 10...

Sóng cơ học viral trong không khí với độ mạnh đủ lớn, tai ta hoàn toàn có thể cảm thụ được sóng cơ học tập nào?

A. Sóng cơ học có tần số 30 k
Hz

B. Sóng cơ học có chu kì 2,0 μ s

C. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms

D. Sóng cơ học có tần số 10 k
Hz


Một sóng cơ học tất cả tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, lúc ấy bước sóng được xem theo cách làm A. λ = vf. B. λ = 2vf. C. λ = v/f. D. λ =...

Một sóng cơ học tất cả tần số f viral trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, khi ấy bước sóng được xem theo công thức

A. λ = vf.

B. λ = 2vf.

C. λ = v/f.

D. λ = 2v/f.


Một sóng cơ học có tần số f viral trong môi trường xung quanh vật chất bọn hồi với vận tốc v, lúc ấy bước sóng được xem theo bí quyết A. λ = 2 v f B. λ = v f C. λ = vf D. λ = 2 vf ...

Một sóng cơ học tất cả tần số f viral trong môi trường xung quanh vật chất đàn hồi với tốc độ v, lúc ấy bước sóng được xem theo công thức

A. λ = 2 v f

B. λ = v f

C. λ = vf

D. λ = 2 vf


Một sóng cơ học tất cả tần số f viral trong môi trường xung quanh vật chất lũ hồi với gia tốc v, lúc đó bước sóng được xem theo công thức:

A. λ = 2 vf

B. λ = v f

C. λ = 2 v f

D. λ = vf


Một sóng cơ học gồm tần số f lan truyền trong môi trường xung quanh vận chất lũ hồi với vận tốc v, khi ấy bước sóng được xem theo bí quyết A. λ = 2 v f B. λ = v f C. λ = 2 v / f D. λ = v / f ...

Một sóng cơ học gồm tần số f lan truyền trong môi trường xung quanh vận chất bầy hồi với vận tốc v, lúc đó bước sóng được tính theo công thức

A. λ = 2 v f

B. λ = v f

C. λ = 2 v / f

D. λ = v / f


toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *