HÓA HỌC LỚP 12: KHI NÓI VỀ MUỐI AMONI PHÁT BIỂU KHÔNG ĐÚNG LÀ

Thực hiện nay phản ứng thân H2 và N2 (tỉ lệ mol 4 : 1), vào bình kín có xúc tác, thu được các thành phần hỗn hợp khí tất cả áp suất bớt 9% so với ban sơ (trong thuộc điều kiện). Hiệu suất phản ứng là
Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M với các thể tích cân nhau thu được dung dịch A. Để trung hòa - nhân chính 300 ml hỗn hợp A đề nghị vừa đủ V ml hỗn hợp B tất cả Na
OH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Giá trị của V là
Chia m gam các thành phần hỗn hợp A gồm hai kim loại Cu, fe thành nhì phần bằng nhau. Phần 1: chức năng hoàn toàn cùng với HNO3 sệt nguội nhận được 0,672 lít khí.Phần 2: công dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được 0,448 lít khí giá trị của m là (biết các thể tích khí được đo làm việc đktc)
Cho 25,2 gam Fe tác dụng với HNO3 loãng làm cho nóng thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất và một dung dịch Z, sót lại 1,4 gam kim loại không tan. Khối lượng muối trong dung dịch Z là
Hoà tan trọn vẹn 9,45 gam sắt kẽm kim loại X bằng HNO3 loãng nhận được 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí N2O với NO (không có sản phẩm khử khác), trong số ấy số mol NO gấp 2 lần số mol N2O. Sắt kẽm kim loại X là
Một các thành phần hỗn hợp bột 2 kim loại Mg cùng R được chia thành 2 phần bằng nhau.Phần 1 : cho công dụng với HNO3 dư thu được 1,68 lít N2O duy nhất. Phần 2 : hòa tan trong 400 ml HNO3 loãng 0,7M, nhận được V lít khí ko màu, hóa nâu trong không khí. Quý giá của V (biết các thể tích khí phần đa đo sống đktc) là
Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam photpho bằng oxi dư rồi cho thành phầm tạo thành công dụng vừa đủ với m gam dung dịch Na
OH 32%, thu được muối bột Na2HPO4. Quý giá của m là
Cho 14,2 gam P2O5 vào 200 gam dung dịch Na
OH 8% thu được dung dịch A. Muối hạt thu được với nồng độ % tương ứng là
Cho dãy các chất: Fe
O, Fe, Fe3O4, Fe2O3. Số chất trong dãy không trở nên oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
Cho 150 ml hỗn hợp KOH 1M công dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M. Sau phản nghịch ứng, trong dung dịch chứa các muối
Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ gồm 40% P2O5. Vậy % khối lượng Ca(H2PO4)2 trong phân bón sẽ là
*
MĐ 1) Hình vẽ mặt mô tả thu khí X trong phòng thí nghiệm. Khí X cùng Y có thể lần lượt là hồ hết khí như thế nào sau đây?
MĐ 1) Cho tất cả hổn hợp khí X gồm CO2, CO, N2 cùng hơi nước theo thứ tự đi qua các bình mắc tiếp liền chứa lượng dư từng chất: Cu
O đun nóng; dung dịch nước vôi trong; dung dịch H2SO4 đặc. đưa thiết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
*
khí thoát ra
Khí thoát ra khỏi bình chứa H2SO4 quánh là
MĐ 1) Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than để trong phòng bí mật để sưởi nóng gây ngộ độc khí, hoàn toàn có thể dẫn tới tử vong. Tại sao gây ngộ độc là vì khí làm sao sau đây?
MĐ 1) lúc phun vào vụ cháy nổ chất khí X có tính năng làm loãng nồng độ hỗn hợp hơi khí cháy, đồng thời có tác dụng lạnh vùng cháy dẫn tới triệt tiêu đám cháy. Chất X là
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Khi nói tới muối amoni, tuyên bố không đúng là A. Muối bột amoni dễ dàng tan nội địa B. Muối bột amoni là hóa học điện li mạnh dạn C. Muối hạt amoni kém bền với nhiệt độ D. Dung dịch muối amoni có tính chất...

Bạn đang xem: Khi nói về muối amoni phát biểu không đúng là


Khi nói về muối amoni, tuyên bố không đúng là

A. muối hạt amoni dễ dàng tan vào nước

B. muối amoni là hóa học điện li mạnh

C. muối hạt amoni nhát bền cùng với nhiệt

D. hỗn hợp muối amoni có đặc thù bazơ


*

*

Có những đánh giá sau về muối amoni: 1) toàn bộ muối amoni hồ hết tan trong nước 2) những muối amoni phần nhiều là chất điện li mạnh, vào nước muối hạt amoni điện li trọn vẹn tạo ra ion NH4+ không màu, tạo môi trường xung quanh bazơ 3) muối hạt amoni mọi phản ứng với hỗn hợp kiềm giải tỏa khí amoniac 4) muối hạt amoni nhát bền so với nhiệt team gồm các nhận định đúng là: A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 4 C. 2, 3, 4 D. 1, 2,...

Có những nhận định sau về muối bột amoni:

1) tất cả muối amoni các tan trong nước

2) những muối amoni đông đảo là chất điện li mạnh, vào nước muối hạt amoni điện li trọn vẹn tạo ra ion NH4+ ko màu, tạo môi trường thiên nhiên bazơ

3) muối amoni đều phản ứng với dung dịch kiềm giải hòa khí amoniac

4) muối hạt amoni kém bền so với nhiệt

Nhóm gồm các nhận định đúng là:

A. 1, 2, 3

B. 1, 3, 4

C. 2, 3, 4

D. 1, 2, 4


Trong phần đa nhận xét dưới đây về muối bột amoni, nhấn xét làm sao đúng?
A. Muối hạt amoni là hóa học tinh thể ion, phân tử có cation amoni với anion hiđroxit.B. Tất cả các muối bột amoni phần lớn dễ tan trong nước, khi tan phân li trọn vẹn thành cation amoni cùng anion nơi bắt đầu axit.C. Hỗn hợp muối amoni tác dụng với hỗn hợp kiềm đặc, nóng mang đến thoát ra chất khí làm quỳ tím hoá đỏ.D. Lúc nhiệt phân muối bột amoni luôn luôn luôn gồm khí...

Trong hầu hết nhận xét tiếp sau đây về muối hạt amoni, nhấn xét nào đúng?

A. Muối amoni là chất tinh thể ion, phân tử có cation amoni và anion hiđroxit.

B. Tất cả các muối amoni phần nhiều dễ rã trong nước, lúc tan phân li trọn vẹn thành cation amoni cùng anion cội axit.

C. Hỗn hợp muối amoni tính năng với hỗn hợp kiềm đặc, nóng mang lại thoát ra chất khí làm quỳ tím hoá đỏ.

D. Lúc nhiệt phân muối amoni luôn luôn bao gồm khí amoniac thoát ra.


Chọn phạt biểu không đúng1. Tất cả muối amoni số đông dễ chảy trong nước2. Vào nước, muối hạt amoni năng lượng điện li trọn vẹn chỉ chế tạo cation amoniac3. Muối bột amoni hidrocacbonat kém bền vs nhiệt4. Muối bột amoni pư vs dd kiềm đặc, nóng hóa giải khí amoniac5. NH3 vừa có tính chất của 1 chất khử, vừa có đặc điểm của 1 bazo6. Bản chất của pư thân dd HNO3 vs dd Na
OH là pư thân ion H+ với ion OH- sản xuất H2O7. Dãy các chất P, Fe(OH)2, Mg, Cu...

Chọn vạc biểu không đúng

1. Toàn bộ muối amoni đầy đủ dễ rã trong nước

2. Trong nước, muối bột amoni năng lượng điện li hoàn toàn chỉ chế tạo ra cation amoniac

3. Muối hạt amoni hidrocacbonat hèn bền vs nhiệt

4. Muối amoni pư vs dd kiềm đặc, nóng hóa giải khí amoniac

5. NH3 vừa có tính chất của 1 chất khử, vừa có đặc điểm của 1 bazo

6. Thực chất của pư giữa dd HNO3 vs dd Na
OH là pư giữa ion H+ và ion OH- tạo ra H2O

7. Dãy các chất P, Fe(OH)2, Mg, Cu bị oxi hóa vị dd HNO3

8. Dd Ba(NO3)2 cần yếu pư vs dd NH3

9. Pư tổng thích hợp NH3 là pư thuận nghịch


#Hóa học tập lớp 11
0
Cho các phát biểu: (a) thoái hóa bột đồng (II) oxit màu đen bởi khí NH3 (t°) thì thu được chất rắn màu đỏ đồng. (b) muối bột amoni phản nghịch ứng với hỗn hợp kiềm đặc, nóng giải tỏa khí amoniac. (c) hoàn toàn có thể dùng Na
OH rắn để triển khai khô khí NH3 ẩm. (d) muối bột nitrat mô tả tính oxi hóa bạo phổi trong môi trường thiên nhiên axit. (e) láo lếu hợp tất cả Na
NO3 và Cu (tỉ lệ mol 4 : 1) tan không còn trong hỗn hợp HCl loãng, dư. (f) tín đồ ta...
Đọc tiếp

Cho những phát biểu:

(a) thoái hóa bột đồng (II) oxit màu đen bởi khí NH3 (t°) thì thu được hóa học rắn red color đồng.

(b) muối hạt amoni phản ứng với hỗn hợp kiềm đặc, nóng hóa giải khí amoniac.

(c) hoàn toàn có thể dùng Na
OH rắn để triển khai khô khí NH3 ẩm.

(d) muối bột nitrat bộc lộ tính oxi hóa mạnh bạo trong môi trường thiên nhiên axit.

(e) lếu láo hợp có Na
NO3 cùng Cu (tỉ lệ mol 4 : 1) tan hết trong hỗn hợp HCl loãng, dư.

(f) bạn ta khai thác và sức nóng phân các muối amoni để điều chế khí nito vào công nghiệp.

(g) những muối photphat phần lớn tan tốt trong nước.

Số phát biểu đúng là

A.6

B.

Xem thêm: Tóm tắt truyện chiếc lược ngà, top 13 bài tóm tắt tác phẩm chiếc lược ngà

4

C.3

D.2


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án B


Đúng(0)

Có thể rành mạch muối amoni với các muối khác, dựa vào phản ứng với dung dịch kiềm mạnh, đun nóng. Khi đó, từ ống nghiệm đựng muối hạt amoni sẽ thấy:

A. Muối nóng rã ở nhiệt độ không xác định.

B. Bay ra hóa học khí bao gồm màu đỏ.

C. Thoát ra chất khí không màu, bám mùi khai.

D. Thoát ra hóa học khí không màu, không mùi


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang Sinh

Chọn C

*


Đúng(0)
Có thể tách biệt muối amoni với các muối khác, nhờ phản ứng với dung dịch kiềm dũng mạnh đun nóng. Lúc đó, từ ống nghiệm đựng muối amoni vẫn thấy A. Muối bột nóng tan ở ánh sáng không xác định B. Bay ra chất khí gồm màu nâu đỏ C. Thoát ra chất khí ko màu, có mùi xốc D. Bay ra hóa học khí không màu, không...
Đọc tiếp

Có thể tách biệt muối amoni với các muối khác, nhờ phản ứng với hỗn hợp kiềm to gan đun nóng. Khi đó, từ ống thử đựng muối amoni đã thấy

A. muối hạt nóng rã ở ánh nắng mặt trời không xác định

B. bay ra hóa học khí có màu nâu đỏ

C. thoát ra chất khí ko màu, có mùi xốc

D. bay ra chất khí không màu, ko mùi


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án C


Đúng(0)
Chất X ( C 6 H 16 O 4 N 2 ) l à muối hạt amoni của axit cacboxylic, chất Y ( C 6 H 15 O 3 N 3 , mạch hở) là muối amoni của đipeptit. Cho tất cả hổn hợp E bao gồm X với Y chức năng hết với hỗn hợp Na
OH thu được lếu láo hợp gồm hai amin no (đều gồm hai nguyên tử cacbon trong phân tử, không phải đồng phân của nhau) và dung...
Đọc tiếp

Chất X ( C 6 H 16 O 4 N 2 ) l à muối amoni của axit cacboxylic, hóa học Y ( C 6 H 15 O 3 N 3 , mạch hở) là muối hạt amoni của đipeptit. Cho tất cả hổn hợp E bao gồm X cùng Y tính năng hết với dung dịch Na
OH thu được láo hợp bao gồm hai amin no (đều bao gồm hai nguyên tử cacbon trong phân tử, chưa hẳn đồng phân của nhau) cùng dung dịch B chỉ đựng hai muối bột (A với D). Cho những phát biểu sau:

(1) chất X cùng Y đều công dụng với dung dịch Na
OH theo tỉ trọng mol 1 : 2.

(2) Thủy phân X thu được etylamin.

(3) hỗn hợp B có khả năng tham gia phản bội ứng tráng bạc.

(4) các A cùng D bao gồm cùng số nguyên tử cacbon.

Số nhận định và đánh giá đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang quẻ Sinh

chất Y ( C 6 H 15 O 3 N 3 , mạch hở) là muối bột amoni của đipeptit, tính năng với Na
OH mang đến amin vào CTPT bao gồm 2 nguyên tử

=> CTCT của Y là N H 2 − C H 2 − C O N H − C H 2 − C O O N H 3 C 2 H 5 .

=> Amin do Y tạo thành có CTCT là C 2 H 5 N H 2 hoặc C H 3 N H C H 3

Chất X ( C 6 H 16 O 4 N 2 ) là muối bột amoni của axit cacboxylic, công dụng với Na
OH mang đến amin tất cả 2 nguyên tử C vào CTCT tuy nhiên không đề nghị là đồng phân của C 2 H 7 N

=> CTCT của X là ( C H 3 C O O N H 3 ) 2 C 2 H 4

Vậy, từ kết quả trên ta thừa nhận thấy: (1), (4) đúng cùng (2); (3) sai

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Đúng(0)

Muối amoni là hóa học điện li nằm trong loại:

A. Yếu

B. Trung bình

C. Mạnh

D. Tùy gốc axit


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án C


Đúng(0)

Muối amoni là chất điện li ở trong loại:

A. Yếu.

B.Trung bình.

C.Mạnh.

D.Tùy cội axit.


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang quẻ Sinh

hầu hết các muối phần lớn thuộc hóa học điện li mạnh; cùng với riêng muối bột amoni thì hầu hết là hóa học điện li mạnh.

Đáp án C


Đúng(0)
xếp thứ hạng
tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần tháng Năm

abpvisa.com


học liệu Hỏi đáp
các khóa học có thể bạn đon đả ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ hàng Đóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *