Khi làm nóng một lượng khí có thể tích không đổi thì : a, hãy chọn câu đúng


Hãy chọn câu đúng. Khi có tác dụng nóng một lượng khí rất có thể tích không thay đổi thì

A. Áp suất khí không đổi

B. số phân tử khí vào một đơn vị thể tích ko đổi

C. Số phân tử trong đơn vị chức năng thể tích tăng tỉ trọng thuận với nhiệt độ

D. Số phân tử trong đơn vị chức năng thể tích sút tỉ lệ nghịch với nhiệt độ


*

Đáp án B

Khi có tác dụng nóng một lượng khí có thể tích không thay đổi thì : số phân tử khí trong một đơn vị chức năng thể tích không đổi.

Bạn đang xem: Khi làm nóng một lượng khí có thể tích không đổi thìKhi ta làm cho nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng, đại lượng như thế nào sau đây là không đổi? (Trong đó n là số phân tử vào một đơn vị thể tích)

A. P/T;

B. N/T;

C. N/p;

D. N.T;


Trong quy trình đẳng tích thì?

A. Thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ với ánh nắng mặt trời tuyệt đối.

B. Thể tích của một lượng khí không biến đổi theo nhiệt độ độ.

C. Thể tích tỉ trọng với ánh nắng mặt trời tuyệt đối.

D. Thể tích của một lượng khí xác minh tỉ lệ nghịch với ánh nắng mặt trời tuyệt đối.


Quá trình biến đổi trong kia áp suất xác suất với số phân tử chứa trong một đơn vị thể tích là quá trình:

A. đẳng nhiệt.

B. đẳng tích.

C. đẳng áp.

D. Chưa hẳn các quy trình đã nêu.

Xem thêm: Hoocmon Florigen Kích Thích Sự Ra Hoa Của Cây Được Sinh Ra Ở : A


Công thức nào tiếp sau đây thể hiện tại sự nhờ vào của áp suất phường của chất khí vào số phân tử khí n tất cả trong đơn vị thể tích (còn điện thoại tư vấn là mật độ phân tử khí) A. p n.k.T cùng với k R/NA 1,38.10-23J/K hotline hằng số Bôn-xơ-man B. p 2n.k.T cùng với k R/NA 1,38.10-23J/K điện thoại tư vấn hằng số Bôn-xơ-man C. p n.k.T2 với k R/NA 1,38.10-23J/K call hằng số Bôn-xơ-man D. p 2n.k.T2 với k R/NA 1,38.10-23J/K gọi hằng số Bôn-xơ-man

Công thức nào tiếp sau đây thể hiện sự nhờ vào của áp suất p. Của chất khí vào số phân tử khí n bao gồm trong đơn vị chức năng thể tích (còn điện thoại tư vấn là mật độ phân tử khí)

A. p = n.k.T với k = R/NA = 1,38.10-23J/K hotline hằng số Bôn-xơ-man

B. p = 2n.k.T cùng với k = R/NA = 1,38.10-23J/K gọi hằng số Bôn-xơ-man

C. p = n.k.T2 cùng với k = R/NA = 1,38.10-23J/K điện thoại tư vấn hằng số Bôn-xơ-man

D. p = 2n.k.T2 với k = R/NA = 1,38.10-23J/K điện thoại tư vấn hằng số Bôn-xơ-man


Nếu áp suất của một lượng khí tăng thêm 2.105Pa thì thể tích giảm 3 lít. Nếu áp suất tăng thêm 5.105Pa thì thể tích giảm 5 lít. Tra cứu áp suất và thể tích ban đầu của khí, biết ánh nắng mặt trời khí ko đổi.


Nếu áp suất của một lượng khí tăng thêm 2.105Pa thì thể tích sút 3 lít. Ví như áp suất tăng thêm 5.105Pa thì thể tích sút 5 lít. Tìm áp suất và thể tích ban sơ của khí, biết nhiệt độ khí không đổi. A. 105Pa; 101. B. 2.105Pa; 101. C. 4.105Pa; 31. D. 4.105Pa; 31

Nếu áp suất của một lượng khí tăng lên 2.105Pa thì thể tích bớt 3 lít. Nếu như áp suất tăng thêm 5.105Pa thì thể tích sút 5 lít. Kiếm tìm áp suất cùng thể tích ban sơ của khí, biết ánh sáng khí không đổi.

A. 105Pa; 101.

B. 2.105Pa; 101.

C. 4.105Pa; 31.

D. 4.105Pa; 31


Nếu áp suất của một lượng khí tăng lên 2. 10 5 pa thì thể tích sút 3 lít. Nếu áp suất tạo thêm 5. 10 5 pa thì thể tích bớt 5 lít. Tìm kiếm áp suất cùng thể tích ban đầu của khí, biết nhiệt độ khí ko đổi.


Một khối lượng khí lí tưởng xác định có áp suất 2atm được làm tăng áp suất lên đến 8atm ở nhiệt độ không thay đổi thì thể tích chuyển đổi một lượng là 3 lít. Thể tích ban sơ của khối khí là

 

A. 4 lít

 

 

B. 8 lít

C. 12 lít

D. 16 lít


Cho một chiết bình kín có thể tích không đổi. Khi nấu nóng khí vào bình bí mật thêm 1 ° C thì áp suất khí tạo thêm 1/360 áp suất ban đầu. Khẳng định nhiệt độ ban sơ của khí? A. 87 ° C B. 360 ° C C. 17K D. 87K

Cho một tách bình kín có thể tích không đổi. Khi đun nóng khí trong bình kín đáo thêm 1 ° C thì áp suất khí tạo thêm 1/360 áp suất ban đầu. Xác minh nhiệt độ ban sơ của khí?

A. 87 ° C

B.  360 ° C

C. 17K

D. 87K


Cho một tách bình kín đáo có thể tích không đổi. Khi đun cho nóng khí vào bình kín đáo thêm 1 ° C thì áp suất khí tạo thêm 1/360 áp suất ban đầu. Xác minh nhiệt độ ban sơ của khí ?

A.Áp suất khí ko đổi.B.Số phân tử trong đơn vị thể tích tăng tỉ trọng với nhiệt độ độ.C.Số phân tử trong đơn vị chức năng thể tích không đổi.D.Số phân tử trong đơn vị chức năng thể tích giảm tỉ lệ nghịch với sức nóng độ.
*


*


Toán 10

Toán 10 kết nối Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Toán 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Toán 10 CTST

Giải bài xích tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10

Đề thi HK2 môn Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 kết nối Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 liên kết Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng sủa tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn mẫu 10

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 10


Tiếng Anh 10

Giải tiếng Anh 10 liên kết Tri Thức

Giải giờ Anh 10 CTST

Giải giờ Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CTST

Trắc nghiệm giờ Anh 10 CD

Giải Sách bài tập tiếng Anh 10

Đề thi HK2 môn giờ Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 liên kết Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài tập Lý 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm đồ vật Lý 10

Đề thi HK2 môn đồ Lý 10


Hoá học tập 10

Hóa học 10 kết nối Tri Thức

Hóa học 10 Chân Trời sáng Tạo

Hóa học 10 Cánh Diều

Giải bài tập Hóa 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Hóa 10 CTST

Giải bài xích tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10

Đề thi HK2 môn Hóa 10


Sinh học 10

Sinh học tập 10 kết nối Tri Thức

Sinh học tập 10 Chân Trời sáng Tạo

Sinh học tập 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Sinh 10 kết nối Tri Thức

Giải bài tập Sinh 10 CTST

Giải bài tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học 10

Đề thi HK2 môn Sinh 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 kết nối Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài tập lịch sử dân tộc 10 KNTT

Giải bài bác tập lịch sử hào hùng 10 CTST

Giải bài tập lịch sử vẻ vang 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10

Đề thi HK2 môn lịch sử hào hùng 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 kết nối Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài xích tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài bác tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10

Đề thi HK2 môn Địa lý 10


GDKT & PL 10

Đề thi HK2 môn GDCD

GDKT và PL 10 liên kết Tri Thức

GDKT & PL 10 Chân Trời sáng Tạo

GDKT và PL 10 Cánh Diều

Giải bài tập GDKT & PL 10 KNTT

Giải bài bác tập GDKT và PL 10 CTST

Giải bài tập GDKT & PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT & PL 10

Đề thi HK2 môn GDKT&PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 liên kết Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài tập công nghệ 10 KNTT

Giải bài tập technology 10 CTST

Giải bài tập công nghệ 10 CD

Trắc nghiệm công nghệ 10

Đề thi HK2 môn công nghệ 10


Tin học tập 10

Tin học 10 liên kết Tri Thức

Tin học 10 Chân Trời sáng Tạo

Tin học tập 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Tin học tập 10 KNTT

Giải bài bác tập Tin học tập 10 CTST

Giải bài xích tập Tin học 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học tập 10

Đề thi HK2 môn Tin học tập 10


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi thân HK1 lớp 10

Đề thi thân HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Đề cương HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối học thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài tập cuối chương 1

Soạn bài Chữ fan tử tù đọng - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài bác Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài bác Ra-ma kết tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Văn mẫu mã về Chữ người tử tù

Văn chủng loại về cảm hứng mùa thu (Thu hứng)

Văn chủng loại về Bình Ngô đại cáo

Văn mẫu mã về Tây Tiến


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - vật dụng 7: tự 08h30 - 21h00

abpvisa.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *