Lý Thuyết Hóa Học 11 Bài 2 : Axit, Bazơ Và Muối, Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Cơ Bản

Bài giảng mày mò về Định nghĩa axit, bazơ , hiđroxit lưỡng tính theo thuyết của A-rê-ni-uyt. Nạm nào là Axit một nấc, axit những nấc. Từ những việc phân tích một số trong những ví dụ về axit bazơ cố kỉnh thể, đúc kết định nghĩa. Tập luyện cho học sinh kĩ năng: phân biệt được một chất cụ thể là axit , bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo định nghĩa. Viết được phương trình năng lượng điện li của các axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối nạm thể. Tính nồng độ mol trong dung dịch hóa học điện li mạnh.

Bạn đang xem: Hóa học 11 bài 2


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Axit

1.2.Bazơ

1.3.Hidroxit lưỡng tính

1.4.Muối

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 2 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK với Nâng cao
Chương 1 bài bác 2

4. Hỏi đáp về
Bài 2: Axit, bazơ cùng muối


1.1.1. Định nghĩa
Theo thuyết Areniut axit là chất khi chảy trong nước phân li ra cation H+.Ví dụ:

HCl → H+ + Cl-

HNO3 → H+ + NO3-

H2SO4 → H+ + HSO4-

CH3COOH ( ightleftarrows) H+ + CH3COO-

1.1.2. Axit những nấc
Những axit phân li những nấc ra nhiều cation H+ điện thoại tư vấn là axit các nấc, những axit chỉ phân li một nấc điện thoại tư vấn là axit một nấc.Ví dụ:

H3PO4 ( ightleftarrows)H+ + H2PO4-

H2PO4-( ightleftarrows) H+ + HPO42-

HPO4-( ightleftarrows) H+ + PO43-


Theo thuyết Areniut bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-.

Ví dụ:

Na
OH → Na+ + OH-

KOH → K+ + OH-

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-


Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan trong nước vừa rất có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.Ví dụ:

Zn(OH)2( ightleftarrows) Zn2+ + 2OH-

Zn(OH)2( ightleftarrows) Zn
O22- + 2H+

Tất cả các hiđroxit lưỡng tính các là chất ít tung trong nước với điện li yếu.
1.4.1. Định nghĩa

Khái niệm

Muối là hợp hóa học khi tung trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion nơi bắt đầu axit.Ví dụ:

Na
Cl → Na+ + Cl-

KNO3 → K+ + NO3-

Na
HSO4 → Na+ + HSO4-

KMn
O4 → Na+ + Mn
O4-

Muối cơ mà anion gốc axit không hề hiđro có chức năng phân li ra ion H+ ( hiđrocó tính axit) được call là muối trung hòa.

Ví dụ:Na
Cl , KNO3, KMn
O4...

Muối nhưng mà anion cội axit của muối vẫn còn hiđro có công dụng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối axit.Ví dụ: Na
HCO3, Na2HPO4, KHSO4...

Cách gọi tên những muối

Gọi tên sắt kẽm kim loại trước, gốc axit sau.

Đối với muối của các axit không có oxi, tên nơi bắt đầu axit được hotline là ua.

Ví dụ: KCN : kali xiannua; Fe
Cl2: fe (II) clorua

Đối với phù hợp chất của những phi kim:

Ví dụ: PCl3 : photpho triclorua; PCl5: photpho pentaclorua; NF3 : nitơ triflorua...

Đối cùng với muối của các oxit cất oxi:

Tên cội axit tận cùng bằng ơ được thay đổi it. Ví dụ:Na
NO2 : natri nitrit

Tên nơi bắt đầu axit tận cùng bởi ic được đổi thành at. Ví dụ:Na
NO3: natri nitrat

Đối với muối bột axit: hotline tên kim loại trước + “hiđro” ( phụ thuộc vào số nguyên tử hiđro) + tên gốc axit .

Ví dụ: Na
HSO4: natri hiđrosunfat; KH2PO4: kali đihiđrophotpat

1.4.2.Sự năng lượng điện li của muối bột trong nước
Hầu hết các muối khi tan vào nước hầu như phân li trọn vẹn trừ một trong những muối như Hg
Cl2, Hg(CN)2...

Sự điện li của muối hạt trung hoà.

KNO3 → K+ + NO3-

K3PO4 → 3K+ + PO43-

Na2CO3 → Na+ + CO32-

(NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO42-

Sự năng lượng điện li của muối hạt axit.

Na
HCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- ( ightleftarrows) H+ + CO32-

Na
HS → Na+ + HS-

HS- ( ightleftarrows) H+ + S2-


Bài 1:

Viết phương trình điện li của những hidroxit lưỡng tính sau theo 2 loại axit, bazơ: Al(OH)3,Cr(OH)3, Pb(OH)2, Sn(OH)2

Hướng dẫn:

Pb(OH)2 ( ightleftarrows)Pb2+ + 2OH-

Pb(OH)2 ( ightleftarrows) Pb
O22- + 2H+

Sn(OH)2 ( ightleftarrows) Sn2+ + 2OH-

Sn(OH)2 ( ightleftarrows) Sn
O22- + 2H+

Al(OH)3 ( ightleftarrows) Al3+ + 3OH-

Al(OH)3 ( ightleftarrows) Al
O2- + H+ + H2O

Bài 2:

Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch sau :

a. 100 ml dung dịch chứa 4,26 gam Al(NO3)­3

b. 0,2 lít dung dịch tất cả chứa 11,7 gam Na
Cl

Hướng dẫn:

a. N
Al(NO)3 = 0,02 (mol)

Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3-

0,02 0,02 0,06 (mol)

= 0,02/0,1 = 0,2(M) ; = 0,06/0,1 = 0,6 (M)

b. N
Na
Cl= 0,2 (mol)

Na
Cl→ Na++ Cl-

0,2→ 0,2→ 0,2 (mol)

= 0,2/0,2 = 1(M); = 0,2/0,2 = 1(M)

Bài 3:

Thêm nước vào 10 ml axit axetic băng (axit 100%, D = 1,05g/cm3) mang đến thể tích 1,75 lít ngơi nghỉ 250C thu được dung dịch X gồm p
H=2,9. Độ điện li của axit axetic là?

Hướng dẫn:

Ta gồm (alpha =fracCC_0).Với C là nồng độ hóa học hoà rã phân li ra ion, C0là mật độ mol của hóa học hoà tan vậy.(m_axit =D imes V)và(n = fracmM Rightarrow n = 0,175)mol suy ra (C_0 =frac 0,1751,75 = 0.1)Ta tất cả (p
H = 2,9) vậy (=10^(-2,9) = C)Vậy(alpha =frac 10^(-2,9) 0,1= 0,0126 = 1,26\%)

Giải bài bác tập Hoá 11 bài bác 2: Axit, bazơ với muối

A. Giải bài tập Hóa 11 trang 10B. Nói lại kiến thức cơ bản: Axit, bazơ và muối

Giải Hóa 11 bài xích 2: Axit, bazơ và muối. Tài liệu phía dẫn các bạn giải những bài tập vào SGK chất hóa học lớp 11 trang 10, qua tài liệu này các bạn sẽ có thêm con kiến thức cũng giống như kỹ năng giải bài tập. Hi vọng rằng đây đã là tư liệu hữu ích hỗ trợ cho chúng ta trong quy trình học. Mời chúng ta tham khảo.


A. Giải bài xích tập Hóa 11 trang 10

Bài 1 trang 10 sgk hóa 11

Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nút và những nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối hạt axit. Lấy những thí dụ minh họa với viết phương trình năng lượng điện li của chúng.

Đáp án giải đáp giải cụ thể

1. Axit

Axit là hóa học khi chảy trong nước phân li ra cation H+.

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

+ đông đảo axit nhưng mà tan nội địa phân li các nấc ra ion H+ điện thoại tư vấn là các axit những nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4…

+ phần nhiều axit mà tan trong nước phân li 1 mức ra ion H+ call là các axit một nấc.

2. Bazo

Bazơ là hóa học khi tan trong nước phân li ra anion OH–.

Ví dụ : KOH → K+ + OH–

+ Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan nội địa vừa rất có thể phân li như axit, vừa rất có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ + 2OH–

Zn(OH)2 ⇔ Zn
O22- + 2H+

3. Muối

Muối là vừa lòng chất, lúc tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.

Ví dụ : K2CO3 → 2K+ + CO32-


+ Muối trung hòa là muối nhưng mà anion nơi bắt đầu axit không có khả năng phân li ra ion H+.

Xem thêm: Top 7 Dàn Ý Phân Tích Vợ Nhặt (Hay Nhất), Dàn Ý Phân Tích Vợ Nhặt

+ muối axit là muối nhưng mà anion nơi bắt đầu axit tất cả khá năng phân li ra ion H+

Bài 2 trang 10 sgk hóa 11

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau.

a) các axit yếu: H2S, H2CO3

b) Bazơ mạnh: Li
OH

c) những muối: K2CO3, Na
CIO, Na
HS

d) Hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2

Đáp án giải đáp giải chi tiết 

a) H2S ⇔ H+ + HS-

HS- ⇔ H+ + S2-

H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HCO3- ⇔ H+ + CO32-

b) Li
OH → Li+ + OH-

c) K2CO3 → 2K+ + CO32-

Na
Cl
O → Na+ + CIO-

Na
HS → Na+ + HS-

HS- ⇔ H+ + S2-

d) Sn(OH)2 ⇔ Sn2+ + 2OH-

H2Sn
O2 ⇔ 2H+ + Sn
O22-

Bài 3 trang 10 sgk hóa 11

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử gồm hiđro là axit.

B. Một hợp hóa học trong nguyên tố phân tử gồm nhóm OH là bazơ.

C. Một vừa lòng chất có chức năng phân li ra cation H+ nội địa là axit.

D. Một bazơ không độc nhất vô nhị thiết phải có nhóm OH trong yếu tắc phân tử.

Đáp án chỉ dẫn giải bỏ ra tiết 

Chọn C

Một thích hợp chất có tác dụng phân li ra cation H+ nội địa là axit.

Bài 4 trang 10 sgk hóa 11

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua mất sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đó là đúng?


A. = 0,10M

B. 3COO->

C. >

D. +> 3COOH ⇄ CH3COO- + H+

Do CH3COOH là chất điện li yếu đề nghị lượng CH3COOH phân li nhỏ dại hơn 0,1M.

Vậy ta có các review đúng:

+> =

Bài 5 trang 10 sgk hóa 11

Đối với dung dịch axit to gan HNO3 0,10M, nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì đánh giá nào về mật độ mol ion sau đó là đúng?

A. = 0,10M

B. 3->

C. >

D. +> = 0.10M

HNO3 là 1 trong axit mạnh nên những lúc hòa tung trong nước bị phân li trọn vẹn thành ion.

HNO3 → H+ + NO3-

0,1 0,1 0,1

= = 0,1M

Vậy = 0,10M.

Bài tiếp theo: Giải bài xích tập Hóa 11 bài 3: Sự năng lượng điện li của nước. P
H. Chất chỉ thị axit, bazơ

B. Kể lại kiến thức cơ bản: Axit, bazơ cùng muối

I. Axit: Theo thuyết A-rê-ni-ut

Axit là chất khi rã trong nước phân li ra cation H+.

Ví dụ:

HCl → H+ + Cl-

CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO-

Các hỗn hợp axit đều phải sở hữu một số tính chất chung, đó là tính chất của các cation H+ trong dung dịch.

Axit những nấc

Axit các nấc, phân li từng nút ra ion H+. Thường thì nấc sau yếu rộng nấc trước từ bỏ 104 mang lại 105 lần.

Ví dụ:

H3PO4

*
H+ H2PO4-

H2PO4 -

*
H+ + HPO42-

HPO42-

*
H+ + PO43-

Phân tử H3PO4 phân li bố nấc ra ion H+, H3PO4 là axit bố nấc.

II. Bazo: Theo thuyết A-rê-ni-ut

Bazơ là hóa học khi rã trong nước phân li ra anion OH−.

Ví dụ:

Na
OH → Na+ + OH−


Các dung dịch bazơ đều sở hữu một số đặc thù chung, chính là tính chất của các anion OH− vào dung dịch.

Bazơ các nấc

Bazơ các nấc phân lí từng nấc ra ion OH−

Ví dụ:

Ba(OH)2 là bazơ nhị nấc, phân li hai nấc ra ion OH−.

Ba(OH)2 → Ba(OH)+ + OH-

Ba(OH)+

*
Ba2+ + OH-

III. Hidroxit lưỡng tính

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa rất có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

Các hiđroxit lưỡng tính thường chạm mặt là Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sr(OH)2, Cr(OH)3... Chúng những ít rã trong nước cùng lực axit (khả năng phân li ra ion), lực bazơ mọi yếu.

IV. Muối

Muối là hợp hóa học khi chảy trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+ ) với anion nơi bắt đầu axit.

Muối mà lại anion gốc axit không còn hiđro có công dụng phân li ra ion H+ (hiđro có tính axit) được gọi là muối hạt trung hoà.

Nếu anion gốc axit của muối vẫn còn đấy hiđro có chức năng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối axit.

Sự điện li của muối hạt trong nước

Hầu hết những muối lúc tan trong nước phân li trọn vẹn ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) cùng anion cội axit (trừ một số muối như Hg
Cl2, Hg(CN)2 ... Là các chất năng lượng điện li yếu).

Ví dụ:

Na2SO4 → 2Na2+ + SO42-

HSO3-

*
H+ + SO32-

Nếu anion cội axit còn hiđro tất cả tính axit, thì gốc này liên tiếp phân li yếu ra ion H+.

Ví dụ:

*
Cu2+ + 4NH3

C. Giải SBT hóa 11 bài bác 2: Axit, bazơ và muối 

Ngoài các dạng thắc mắc bài tập sách giáo khoa hóa 11 bài bác 2, nhằm củng cố nâng cao kiến thức bài xích học tương tự như rèn luyện các thao tác kỹ năng làm bài xích tập. Chúng ta học sinh cần bổ sung cập nhật làm thêm các câu hỏi bài tập sách bài bác tập. Để cung cấp bạn hiểu trong quy trình học tập cũng như làm bài bác tập. Vn
Doc đang hướng dẫn những ban học sinh giải các dạng bài tập trong Sách bài bác tập Hóa 12 bài xích 2 tại:

...............................................

Vn
Doc.com xin được gửi đến bạn đọc nội dung bài viết Giải Hóa 11 bài bác 2: Axit, bazơ với muối để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được Vn
Doc.com tổng hợp triết lý cơ bạn dạng và Giải bài tập Hóa 11 trang 10 chất hóa học lớp 11 về axit, bazo với muối. Mời chúng ta cùng tham khảo chi tiết và cài về trên đây. 


Trên phía trên Vn
Doc.com vừa ra mắt tới các bạn Giải Hóa 11 bài bác 2: Axit, bazơ cùng muối, hy vọng rằng qua nội dung bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn chất hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng xem thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, giờ đồng hồ Anh 11, đề thi học tập kì 1 lớp 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11...


Mời bạn đọc cùng tham gia đội Tài liệu học hành lớp 11 để sở hữu thêm tài liệu học hành nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *