Hát xoan hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào

*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Hát xoan, hát quan chúng ta thuộc loại di sản văn hóa truyền thống nào?

A. Di sản văn hóa vật thể.

Bạn đang xem: Hát xoan hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào

B. Di sản văn hóa phi thứ thể.

C. Di tích lịch sử lịch sử.

D. Danh lam win cảnh.


*

*

câu 24: hát xoan , hát quan bọn họ thuộc loài di sản văn hóa nào ?

a .di sản văn hóa truyền thống vật thể

b.di sản văn hóa truyền thống phi đồ vật thể

c.di tích lịc sử

d. Danh lam chiến hạ cảnh


không gian văn hóa truyền thống cồng chiêng tây nguyên, hát xoan, hát quan chúng ta thì được coi là di sản văn hóa nào?

Di sản văn hóa vật thể.

Di sản văn hóa truyền thống phi đồ dùng thể.

Di tích định kỳ sử.

Danh lam thắng cảnh.


Không gian văn hóa truyền thống cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa nào?
A. Di sản văn hóa truyền thống vật thể. B. Di sản văn hóa truyền thống phi trang bị thể.C. Di tích lịch sử lịch sử. D. Danh lam thắng...

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa truyền thống nào?

A. Di sản văn hóa truyền thống vật thể. B. Di sản văn hóa truyền thống phi trang bị thể.

C. Di tích lịch sử lịch sử. D. Danh lam win cảnh.


Hát quan chúng ta là di sản nào?

Di sản văn hóa

Di sản văn hóa phi vật thể

Danh lam chiến hạ cảnh

Di tích lịch sử


Các thành phầm tinh thần có giá trị kế hoạch sử-văn hóa-khoa học tập được gọi là gì?
A. Di sản văn hóa vật thể B. Di sản văn hóa phi thứ thể
C. Di tích lịch sử lịch sử-văn hóa D. Danh lam thắng...

Các thành phầm tinh thần có mức giá trị định kỳ sử-văn hóa-khoa học tập được điện thoại tư vấn là gì?

A. Di sản văn hóa vật thể B. Di sản văn hóa phi thiết bị thể

C. Di tích lịch sử lịch sử-văn hóa D. Danh lam chiến thắng cảnh


1Di sản “Hoàng Thành Thăng Long” thuộc di tích nào dưới đây?
A.Di sản văn hóa truyền thống phi thứ thể.B.Danh lam chiến hạ cảnh.C.Di tích lịch sử.D.Di sản văn hóa truyền thống vật thể nỗ lực giới.2Đờn ca a ma tơ Nam bộ thuộc mô hình di sản nào dưới đây?
A.Di tích kế hoạch sử.B.Di sản văn hóa truyền thống vật thể.C.Danh lam thắng cảnh.D.Di sản văn hóa phi trang bị thể.3Thắp hương thơm thờ cúng tiên sư cha được call là?
A.Tôn giáo B.Mê tín dị đoan
C.Tín...

1

Di sản “Hoàng Thành Thăng Long” thuộc di tích nào bên dưới đây?

A.

Di sản văn hóa truyền thống phi đồ gia dụng thể.

B.

Danh lam win cảnh.

C.

Di tích kế hoạch sử.

D.

Di sản văn hóa truyền thống vật thể thế giới.

2

Đờn ca a ma tơ Nam bộ thuộc loại hình di sản nào bên dưới đây?

A.

Di tích kế hoạch sử.

B.

Di sản văn hóa vật thể.

C.

Danh lam chiến thắng cảnh.

D.

Di sản văn hóa truyền thống phi thiết bị thể.

3

Thắp mùi hương thờ cúng tiên tổ được hotline là?

A.

Tôn giáo

B.

Mê tín dị đoan

C.

Tín ngưỡng

D.

Truyền giáo

4

Sản phẩm thiết bị chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử vẻ vang văn hoá, danh lam chiến hạ cảnh, các di đồ dùng cổ vật, bảo bối quốc gia được gọi là?

A.

Di sản

B.

Di sản văn hóa

C.

Di sản văn hóa vật thể

D.

Di sản văn hóa truyền thống phi thứ thể

5

Di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa truyền thống là...?

A.

Sản phẩm tinh thần có quý hiếm lịch sử, văn hóa, khoa học.

B.

Di sản văn hóa truyền thống vật thể cùng di sản văn hóa phi đồ vật thể

C.

Cảnh quan vạn vật thiên nhiên hoặc vị trí có sự phối kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với dự án công trình kiến trúc có giá trị kế hoạch sử, thẩm mĩ, khoa học.

D.

Công trình xây dựng, địa điểm và các di vật dụng cổ vật, bảo bối quốc gia có mức giá trị kế hoạch sử, văn hóa, khoa học.

6

Là sản phẩm tinh thần có mức giá trị về định kỳ sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ giữ bởi trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình bày và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được điện thoại tư vấn là ?

A.

Di sản

B.

Di sản văn hóa

C.

Di sản văn hóa truyền thống vật thể

D.

Di sản văn hóa truyền thống phi thiết bị thể

7

Là cơ quan hành chính cao nhất của nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam, triển khai quyền hành pháp, là cơ sở chấp hành của Quốc hội được gọi là?

A.

Hội đồng nhân dân

B.

Chính tủ

C.

Viện kiểm sát

D.

Ủy ban nhân dân

8

Lòng tin vào một cái gì đấy thần túng bấn (thần linh, thượng đế, chúa trời) được điện thoại tư vấn là?

A.

Tín ngưỡng

B.

Công giáo

C.

Tôn giáo

D.

Mê tín dị đoan

9

Hình thức tín ngưỡng có khối hệ thống tổ chức, với phần nhiều quan niệm, giáo lí miêu tả rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh cùng những hình thức lễ nghi miêu tả sự sùng bái ấy được hotline là?

A.

Mê tín dị đoan

B.

Truyền giáo

C.

Tôn giáo

D.

Tín ngưỡng

10

Trẻ em tất cả quyền được khai sinh và tất cả quốc tịch, trẻ em được bên nước và xã hội tôn trọng, bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, danh dự và nhân phẩm” thuộc văn bản của quyền nào dưới đây?

A.

Quyền được bảo vệ.

B.

Quyền được giáo dục.

C.

Nhóm quyền tham gia.

D.

Quyền được siêng sóc.

11

Cơ quan quyền lực nhà nước do nhân dân bầu ra gồm?

A.

Quốc hội, Hội đồng nhân dân

B.

Chính phủ, Ủy ban nhân dân

C.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

D.

Quốc hội, chủ yếu phủ

12

Hội đồng nhân dân bởi ai bầu ra?

A.

Học sinh, sinh viên

B.

Công an

C.

Ủy ban nhân dân

D.

Nhân dân

13

“Vườn tổ quốc Phong Nha – Kẻ Bàng” là?

A.

Di sản nuốm giới

B.

Di sản vạn vật thiên nhiên thế giới

C.

Di sản văn hóa truyền thống phi trang bị thể của nhân loại

D.

Di sản văn hóa

14

Tính đến thời điểm hiện nay ai là chủ tịch Ủy ban nhân tp Hà Nội?

A.

Nguyễn Đức Chung

B.

Chu Ngọc Anh

C.

Nguyễn Kim Sơn

D.

Đinh Tiến Dũng

15

“ trẻ nhỏ tàn tật, tàn tật được công ty nước với xã hội trợ giúp trong việc điều trị, hồi phục chức năng” là ngôn từ thuộc quyền nào dưới đây?

A.

Quyền được siêng sóc.

B.

Quyền được giáo dục.

C.

Quyền được bảo vệ.

D.

Nhóm quyền tham gia.

16

Cơ quan tiền đại biểu cao nhất của nhân dân nước ta và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa nước ta được gọi là?

A.

Chính phủ

B.

Đảng cộng sản Việt Nam

C.

Quốc hội

D.

Ủy ban nhân dân

17

Cơ quan liêu xét xử của nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam, triển khai quyền bốn pháp được gọi là?

A.

Tòa án nhân dân

B.

Ủy ban nhân dân

C.

Chính phủ.

D.

Viện kiểm sát

18

Di sản văn hoá gồm?

A.

Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

B.

Di tích lịch sử - văn hoá và danh lam chiến hạ cảnh

C.

Lễ hội, làn điệu dân ca truyền thống, trang phục truyền thống lâu đời dân tộc

D.

Di sản văn hoá phi trang bị thể cùng di sản văn hoá đồ vật thể

19

Xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, sản phẩm tuần một cách hợp lý được hotline là?

A.

Khoa học

B.

Tiết kiệm

C.

Sống và làm việc khoa học.

D.

Trung thực

20

Điều nào dưới đây không đúng với di sản văn hóa phi vật dụng thể?

A.

Là những sản phẩm được giữ giữ bằng chữ viết, thắng lợi văn học nghệ thuật, lễ hội…

B.

Là cảnh quan thiên nhiên có giá trị định kỳ sử, thẩm mĩ, khoa học.

C.

Là thành phầm tinh thần có mức giá trị kế hoạch sử, văn hóa, khoa học.

D.

Là những sản phẩm được lưu giữ truyền bởi trí nhớ, lưu giữ truyền miệng, truyền nghề...

21

Việc làm cho nào sau đây vi phạm quyền được âu yếm của con trẻ em?

A.

Trẻ em được nuôi dạy dỗ để vạc triển.

B.

Trẻ em được bên nước bảo đảm tính mạng, mức độ khỏe.

C.

Trẻ em được cho trường.

D.

Trẻ ra đời bị cha mẹ bỏ rơi.

22

Ngày” Di sản văn hóa Việt Nam” là ngày nào?

A.

B.

C.

D.

23

Bộ máy nhà việt nam gồm mấy các loại cơ quan?

A.

5

B.

3

C.

2

D.

4

24

Nội dung nào tiếp sau đây không thuộc nội dung quyền được giáo dục?

A.

Trẻ em gồm quyền được nuôi dạy để phát triển.

B.

Trẻ em bao gồm quyền được gia nhập các hoạt động văn hóa, thể thao

C.

Trẻ em gồm quyền được học tập tập, được dạy dỗ.

D.

Trẻ em bao gồm quyền được vui chơi và giải trí giải trí.

25

Hành vi nào dưới đây cần lên án?

A.

Vứt rác rưởi đúng chỗ quy định

B.

Công đức tiền tạo chùa

C.

Giữ gìn cảnh quan, khuôn viên nơi thờ tự

D.

Mặc áo quần ngắn lúc đi chùa.

26

Ủy ban nhân dân bởi vì ai bầu ra?

A.

Viện kiểm sát

B.

Công an

C.

Nhân dân

D.

Hội đồng nhân dân

27

Hành vi giữ lại gìn và đảm bảo an toàn di sản văn hóa?

A.

Phát hiện tại cổ vật rước nộp đến cơ quan chức năng

B.

Đập phá các di sản văn hóa

C.

Lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất của các di tích đã có xếp hạng

D.

Lấy cắp cổ vật về nhà

28

Ý con kiến nào đúng trong các ý kiến tiếp sau đây về triển khai sống và làm việc có kế hoạch?

A.

Chỉ cần có kế hoạch học tập tập, không cần những kế hoạch khác.

B.

Chỉ tín đồ lớn bắt đầu cần làm việc có kế hoạch, còn học viên trung học đại lý thì ko cần.

C.

Khi đã đầu tư học tập và thao tác hợp lí thì phải quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch.

D.

Chỉ cần xây dựng kế hoạch, còn giúp được hay không lại là chuyện khác.

29

Ngày” môi trường thiên nhiên thế giới” là ngày nào?

A.

Ngày 5 mon 7 hằng năm

B.

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 chi tiết, dễ hiểu, vở bài tập toán lớp 5

Ngày 5 mon 6 hằng năm

C.

Ngày 5 mon 5 hằng năm

D.

Ngày 5 tháng 4 hằng năm

30

Tính đến lúc này ai là quản trị nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam?

*

Hát xoan, hát quan họ thuộc một số loại di sản văn hóa nào ?

A. Di sản văn hóa vật thể.

B. Di sản văn hóa truyền thống phi thiết bị thể.

C. Di tích lịch sử.

D. Danh lam thắng cảnh.


*

*

câu 24: hát xoan , hát quan họ thuộc chủng loại di sản văn hóa nào ?

a . di sản văn hóa truyền thống vật thể 

b.di sản văn hóa truyền thống phi đồ gia dụng thể

c.di tích lịc sử 

d. Danh lam thắng cảnh 


không gian văn hóa cồng chiêng tây nguyên, hát xoan, hát quan chúng ta thì được xem như là di sản văn hóa truyền thống nào?

Di sản văn hóa vật thể.

Di sản văn hóa truyền thống phi đồ thể.

Di tích kế hoạch sử.

Danh lam thắng cảnh.


Các sản phẩm tinh thần có giá trị kế hoạch sử-văn hóa-khoa học tập được gọi là gì?

A. Di sản văn hóa truyền thống vật thể B. Di sản văn hóa phi vật thể

C. Di tích lịch sử lịch sử-văn hóa D. Danh lam win cảnh


1Di sản “Hoàng Thành Thăng Long” thuộc di tích nào bên dưới đây? A.Di sản văn hóa truyền thống phi đồ vật thể. B.Danh lam chiến hạ cảnh. C.Di tích lịch sử. D.Di sản văn hóa truyền thống vật thể vắt giới.2Đờn ca tài tử Nam bộ thuộc loại hình di sản nào dưới đây? A.Di tích định kỳ sử. B.Di sản văn hóa vật thể. C.Danh lam thắng cảnh. D.Di sản văn hóa truyền thống phi đồ vật thể.3Thắp mùi hương thờ cúng tiên sư cha được call là? A.Tôn giáo B.Mê tín dị đoan C.Tín ngưỡng D.Truyền giáo4Sản phẩm vật dụng chất có mức giá trị định kỳ sử, văn hoá, bao hàm các di tích lịch sử văn...

1

Di sản “Hoàng Thành Thăng Long” thuộc di sản nào dưới đây?

 A.

Di sản văn hóa phi trang bị thể.

 B.

Danh lam thắng cảnh.

 C.

Di tích kế hoạch sử.

 D.

Di sản văn hóa truyền thống vật thể thế giới.

2

Đờn ca a ma tơ Nam cỗ thuộc mô hình di sản nào dưới đây?

 A.

Di tích kế hoạch sử.

 B.

Di sản văn hóa truyền thống vật thể.

 C.

Danh lam win cảnh.

 D.

Di sản văn hóa truyền thống phi vật dụng thể.

3

Thắp hương thơm thờ cúng tổ sư được gọi là?

 A.

Tôn giáo

 B.

Mê tín dị đoan

 C.

Tín ngưỡng

 D.

Truyền giáo

4

Sản phẩm vật chất có giá trị định kỳ sử, văn hoá, bao hàm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, những di đồ vật cổ vật, bảo vật quốc gia được điện thoại tư vấn là?

 A.

Di sản

 B.

Di sản văn hóa

 C.

Di sản văn hóa truyền thống vật thể

 D.

Di sản văn hóa phi vật dụng thể

5

Di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa là...?

 A.

Sản phẩm ý thức có cực hiếm lịch sử, văn hóa, khoa học.

 B.

Di sản văn hóa truyền thống vật thể và di sản văn hóa truyền thống phi vật thể

 C.

Cảnh quan vạn vật thiên nhiên hoặc vị trí có sự phối kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình xây dựng kiến trúc có mức giá trị định kỳ sử, thẩm mĩ, khoa học.

 D.

Công trình xây dựng, vị trí và các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia có mức giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

6

Là sản phẩm tinh thần có mức giá trị về lịch sử, văn hoá, công nghệ được lưu lại giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, bộc lộ và các hiệ tượng lưu giữ, giữ truyền không giống được call là ?

 A.

Di sản

 B.

Di sản văn hóa

 C.

Di sản văn hóa truyền thống vật thể

 D.

Di sản văn hóa truyền thống phi thiết bị thể

7

Là cơ quan hành chính tối đa của nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội được hotline là?

 

 A.

Hội đồng nhân dân

 B.

Chính phủ

 C.

Viện kiểm sát

 D.

Ủy ban nhân dân

8

Lòng tin vào một cái gì đó thần túng (thần linh, thượng đế, chúa trời) được hotline là?

 A.

Tín ngưỡng

 B.

Công giáo

 C.

Tôn giáo

 D.

Mê tín dị đoan

9

Hình thức tín ngưỡng có khối hệ thống tổ chức, với phần đông quan niệm, giáo lí diễn đạt rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh với những hiệ tượng lễ nghi diễn tả sự sùng bái ấy được gọi là?

 A.

Mê tín dị đoan

 B.

Truyền giáo

 C.

Tôn giáo

 D.

Tín ngưỡng

10

Trẻ em tất cả quyền được khai sinh và bao gồm quốc tịch, trẻ nhỏ được công ty nước và xã hội tôn trọng, đảm bảo tính mạng, thân thể, danh dự và nhân phẩm” thuộc câu chữ của quyền nào dưới đây?

 A.

Quyền được bảo vệ.

 B.

Quyền được giáo dục.

 C.

Nhóm quyền tham gia.

 D.

Quyền được siêng sóc.

11

Cơ quan quyền lực nhà nước vì nhân dân thai ra gồm?

 A.

Quốc hội, Hội đồng nhân dân

 B.

Chính phủ, Ủy ban nhân dân

 C.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

 D.

Quốc hội, thiết yếu phủ

12

Hội đồng nhân dân bởi vì ai thai ra?

 A.

Học sinh, sinh viên

 B.

Công an

 C.

Ủy ban nhân dân

 D.

Nhân dân

13

“Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng” là?

 A.

Di sản nỗ lực giới

 B.

Di sản thiên nhiên thế giới

 C.

Di sản văn hóa phi đồ gia dụng thể của nhân loại

 D.

Di sản văn hóa

14

Tính đến lúc này ai là quản trị Ủy ban nhân tp Hà Nội?

 A.

Nguyễn Đức Chung

 B.

Chu Ngọc Anh

 C.

Nguyễn Kim Sơn

 D.

Đinh Tiến Dũng

15

“ trẻ em tàn tật, tàn tật được công ty nước với xã hội trợ giúp trong vấn đề điều trị, phục hồi chức năng” là văn bản thuộc quyền nào dưới đây?

 

 A.

Quyền được chuyên sóc.

 B.

Quyền được giáo dục.

 C.

Quyền được bảo vệ.

 D.

Nhóm quyền tham gia.

16

Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân vn và là cơ quan quyền lực tối cao Nhà nước cao nhất của nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa nước ta được call là?

 A.

Chính phủ

 B.

Đảng cùng sản Việt Nam

 C.

Quốc hội

 D.

Ủy ban nhân dân

17

Cơ quan tiền xét xử của nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam, triển khai quyền tứ pháp được điện thoại tư vấn là?

 

 A.

Tòa án nhân dân

 B.

Ủy ban nhân dân

 C.

Chính phủ.

 D.

Viện kiểm sát

18

Di sản văn hoá gồm?

 A.

Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 B.

Di tích lịch sử hào hùng - văn hoá và danh lam chiến thắng cảnh

 C.

Lễ hội, làn điệu dân ca truyền thống, trang phục truyền thống lịch sử dân tộc

 D.

Di sản văn hoá phi vật dụng thể với di sản văn hoá trang bị thể

19

Xác định nhiệm vụ, chuẩn bị xếp công việc hàng ngày, mặt hàng tuần một cách phù hợp được điện thoại tư vấn là?

 A.

Khoa học

 B.

Tiết kiệm

 C.

Sống và làm việc khoa học.

 D.

Trung thực

20

Điều nào dưới đây không đúng cùng với di sản văn hóa phi vật dụng thể?

 A.

Là những sản phẩm được lưu lại giữ bằng chữ viết, cống phẩm văn học tập nghệ thuật, lễ hội…

 B.

Là cảnh sắc thiên nhiên có mức giá trị kế hoạch sử, thẩm mĩ, khoa học.

 C.

Là thành phầm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

 D.

Là những sản phẩm được lưu lại truyền bởi trí nhớ, lưu truyền miệng, truyền nghề...

21

Việc có tác dụng nào sau đây vi phạm quyền được chăm lo của trẻ em em?

 A.

Trẻ em được nuôi dạy để phạt triển.

 B.

Trẻ em được nhà nước đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe.

 C.

Trẻ em được mang đến trường.

 D.

Trẻ xuất hiện bị phụ huynh bỏ rơi.

22

Ngày” Di sản văn hóa truyền thống Việt Nam” là ngày nào?

 A.

 B.

 C.

 D.

23

Bộ vật dụng nhà nước ta gồm mấy loại cơ quan?

 A.

5

 B.

3

 C.

2

 D.

4

24

Nội dung nào sau đây không thuộc ngôn từ quyền được giáo dục?

 A.

Trẻ em có quyền được nuôi dạy dỗ để phân phát triển.

 B.

Trẻ em bao gồm quyền được thâm nhập các chuyển động văn hóa, thể thao

 C.

Trẻ em bao gồm quyền được học tập tập, được dạy dỗ.

 D.

Trẻ em có quyền được vui chơi và giải trí giải trí.

25

Hành vi nào tiếp sau đây cần lên án?

 A.

Vứt rác đúng nơi quy định

 B.

Công đức tiền thành lập chùa

 C.

Giữ gìn cảnh quan, khuôn viên vị trí thờ tự

 D.

Mặc áo xống ngắn lúc đi chùa.

26

Ủy ban nhân dân bởi vì ai bầu ra?

 A.

Viện kiểm sát

 B.

Công an

 C.

Nhân dân

 D.

Hội đồng nhân dân

27

Hành vi duy trì gìn và bảo đảm an toàn di sản văn hóa?

 A.

Phát hiện tại cổ vật rước nộp đến cơ quan tiền chức năng

 B.

Đập phá những di sản văn hóa

 C.

Lấn chiếm, xây dựng phạm pháp trên đất của các di tích đã có được xếp hạng

 D.

Lấy cắp cổ đồ gia dụng về nhà

28

Ý kiến nào đúng trong những ý kiến sau đây về thực hiện sống và làm việc có kế hoạch?

 A.

Chỉ cần phải có kế hoạch học tập tập, ko cần những kế hoạch khác.

 B.

Chỉ tín đồ lớn mới cần thao tác làm việc có kế hoạch, còn học viên trung học các đại lý thì không cần.

 C.

Khi đã bài bản học tập và thao tác làm việc hợp lí thì nên quyết tâm tiến hành đúng kế hoạch.

 D.

Chỉ cần xây dựng kế hoạch, còn hỗ trợ được hay là không lại là chuyện khác.

29

Ngày” môi trường thiên nhiên thế giới” là ngày nào?

 A.

Ngày 5 tháng 7 hằng năm

 B.

Ngày 5 tháng 6 hằng năm

 C.

Ngày 5 mon 5 hằng năm

 D.

Ngày 5 tháng bốn hằng năm

30

Tính đến thời điểm hiện tại ai là quản trị nước cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *