Mẫu giấy đi đường theo quyết định 19, mẫu giấy đi đường theo quy định mới nhất

Mẫu Giấy đi đường tiên tiến nhất 2023 được ban hành kèm theo thông tứ 107/2017/TT-BTC,Thông tứ 200/2014/TT-BTC,Thông tứ 133/2016/TT-BTC và ra quyết định 19/2006/QĐ-BTC,của cỗ Tài Chính.Bạn đã xem: Giấy đi mặt đường theo ra quyết định 19

Mẫu giấy đi đường 2023 là địa thế căn cứ để các cán cỗ và tín đồ lao cồn làm các thủ tục quan trọng khi đi công tác và thanh toán giao dịch công tác phí.

Bạn đang xem: Giấy đi đường theo quyết định 19

Bạn rất có thể tải miễn chi phí mẫu giấy đi đường về, tham khảo sử dụng với đầy đủ các thông tin dành cho chuyến công tác làm việc như: tiền ứng, số ngày công tác, độ dài khoảng đường...

1. Giấy đi mặt đường là gì?

Giấy đi đường là một trong những loại văn bạn dạng được lập ra khi bạn đó chuẩn bị có lịch đi công tác, giấy đi con đường ghi rõ nội dung của cá nhân, lý do đi công tác và những khoản giá thành làm địa thế căn cứ để bạn lao cồn hay cán bộ công nhân viên cấp dưới chức làm một số trong những thủ tục khi đến vị trí công tác theo sự phân công nhiệm vụ nhất định của đối chọi vị.

2. Mục tiêu lập giấy đi đường

Giấy đi mặt đường là căn cứ để cán cỗ và fan lao động làm thủ tục quan trọng khi mang đến nơi công tác làm việc và giao dịch thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp. Giấy đi con đường là căn cứ gửi đến bộ phận kế toán doanh nghiệp lớn để thanh toán các khoản giá cả tạm ứng. Nếu không có giấy đi đường, thì có thể các khoản trợ thời ứng giá cả đi mặt đường trước đó sẽ không được hoàn ứng.

3. Cách viết giấy đi đường

Sau khi có lệnh cử cán bộ, người lao hễ đi công tác, phần tử hành bao gồm làm giấy tờ thủ tục cấp giấy đi đường. Người đi công tác mong muốn ứng tiền tàu xe, công tác phí… sở hữu giấy đi đường cho phòng kế toán làm giấy tờ thủ tục ứng tiền.

Cột 1: Ghi địa điểm đi, nơi mang đến công tác.Cột 2: Ghi ngày đi cùng ngày đến.Khi cho nơi công tác, phòng ban đến công tác phải chứng thực ngày, giờ mang đến và đi (đóng dấu và chữ ký chứng thực của người có trách nhiệm ở cơ quan mang lại công tác).Cột 3: phương tiện sử dụng: đề nghị ghi rõ đi ô tô cơ quan, ô tô khách, tàu hỏa, máy cất cánh …Cột 4: Độ dài đoạn đường từ vị trí đi mang đến nơi đến.Cột 5: Ghi thời gian công tác.Cột 6: Ghi vì sao lưu trú.Cột 7: mang chữ ký của người dân có thẩm quyền với đóng vết của chỗ cán bộ, tín đồ lao động mang đến công tác.

Khi đi công tác về bạn đi công tác xuất trình giấy đi con đường để phụ trách thành phần xác dìm ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Tiếp nối đính kèm những chứng từ trong dịp công tác (như vé tàu xe, vé phà, hóa đơn thanh toán tiền phòng nghỉ…) vào giấy đi đường và nộp mang lại phòng kế toán để làm thủ tục giao dịch công tác phí, thanh toán tạm ứng. Kế tiếp chuyển đến kế toán trưởng duyệt bỏ ra thanh toán.

4. Giấy đi đường tất cả bắt buộc không?

Không nên công ty nào cũng bắt buộc sử dụng mẫu giấy đi mặt đường khi đi công tác, tuy vậy giấy đi mặt đường lập ra nhằm mục đích khắc ghi các khoản túi tiền dự kiến để kế toán có căn cứ hoàn phí, nếu như không xuất trình giấy đi mặt đường thì xem như người lao đụng sẽ mất luôn khoản tiền mà người này đã chi.

Do đó, một trong những thủ tục để giao dịch thanh toán công tác phí, giấy đi đường bao gồm một vai trò đặc trưng đối với những người lao động. Giấy đi đường là 1 trong những loại sách vở và giấy tờ bắt buộc phải tất cả trong câu hỏi làm giấy tờ thủ tục nhận công tác phí, ứng công tác phí cả trong nhị trường hợp công tác làm việc trong nước hay công tác nước ngoài.

Giấy đi đường chỉ không nên trong ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn đã khoán cho tất cả những người lao hễ một khoản công tác phí. Mặc dù nhiên, để giao dịch giao dịch thanh toán khoản này, tín đồ lao động rất cần được có rất nhiều hóa đơn, chứng từ về vấn đề đi lại, nạp năng lượng ở với những chi tiêu khác giao hàng cho mục tiêu công việc.

5. Mẫu mã C16- HD: Giấy đi con đường theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị:.............

bộ phận:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc

Mẫu: C16- HD

Mã QHNS:....

=========&=========

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Họ với tên:....................................................................................................

Chức vụ: :....................................................................................................

Được cử đi công tác tại:..............................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số........ Ngày..... Tháng...... Năm......

Từ ngày......... Tháng........ Năm......... đến ngày......... Tháng........ Năm........

Ngày...... Tháng...... Năm......

Thủ trưởng đối chọi vị

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Tiền ứng trước:

Lương...........................đ

Công tác phí.................đ

Cộng.............................đ

Nơi đi

Nơi đến

Ngày

Phương

tiện sử dụng

Số ngày

công tác

Lý do

lưu trú

Chứng dìm của cơ quan vị trí công tác

(Ký tên, đóng dấu)

A

1

2

3

4

B

Nơi đi.........

Nơi đến......

Nơi đi.........

Nơi đến......

Nơi đi.........

Nơi đến......

1 - tiền vé tàu, xe, thứ bay:

Theo mức khoán:........................................................................................

Theo thực tế: ..............................................................................................

2 - chi phí thuê phương tiện đi lại đi lại:

Theo nút khoán:........................................................................................

Theo thực tế: ..............................................................................................

3 - Phụ cung cấp lưu trú:......................................................................................

4 - Tiền chống ở:

Theo mức khoán:........................................................................................

Theo thực tế:...............................................................................................

Ngày ..... Tháng ....... Năm .........

Duyệt

Duyệt

Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp cho ........ Ngày

Số tiền được giao dịch thanh toán là:...........

Người đi công tác

Phụ trách cỗ phận

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, chúng ta tên)

Đơn vị: .......

Bộ phận: .....

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: ..................

Cấp cho: ...............................................................................................................

Chức vụ: ..............................................................................................................

Được cử đi công tác làm việc tại: ........................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số .............. Ngày ........... Háng ............ Năm ..........

Từ ngày..........tháng.......năm.......... Cho ngày.........tháng........năm......

Ngày....tháng.....năm....
Người duyệt(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ...............................đ

Công tác phí tổn ......................đ

Cộng .................................đ

Nơi điNơi đếnNgàyPhương nhân tiện sử dụngĐộ dài khoảng đườngSố ngày công tácLý vì lưu trúChứng dìm của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1234567

Nơi đi.....Nơi đến...

Nơi đi.....Nơi đến......
- Vé tín đồ ..............................................véx.....................đ = ...........................đ
- Vé cước ...............................................véx.....................đ = ...........................đ
- Phụ giá thành lấy vé bằng điện thoại thông minh ...............véx.....................đ = ...........................đ
- phòng nghỉ ...........................................véx.....................đ = ...........................đ

1- Phụ cấp cho đi đường: cùng .........................................đ

2- Phụ cấp cho lưu trú: ......................................................đ

Tổng cộng ngày công tác: ...........................................đ

Ngày.......tháng.......năm......
DuyệtSố tiền được giao dịch thanh toán là .........................
Người đi công tác(Ký, chúng ta tên)Phụ trách cỗ phận(Ký, bọn họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Đơn vị:……..........…..

Bộ phận:….........…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc-------------------

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho:.....................................................................................................................

Chức vụ:....................................................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số..................... Ngày .... Tháng .... Năm ....

Từ ngày ..... Tháng .....năm ....... Mang lại ngày..... Tháng.... Năm.......

Ngày .... Tháng ..... Năm .....

Người duyệt(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................................đ

Công tác phí..................................đ

Cộng.............................................đ

Nơi đi...Nơi đến...NgàyPhương một thể sử dụngĐộ dài chặng đườngSố ngày công tácLý vị lưu trúChứng nhấn của cơ quan(Ký tên, đóng dấu)
1234567
Nơi đi...Nơi đến...
Nơi đi...Nơi đến...

- Vé người.............................................. Vé x.....................đ = ...........................đ

- Vé cước .............................................. Vé x.....................đ = ...........................đ

- Phụ giá thành lấy vé bởi điện thoại................ Vé x.....................đ = ...........................đ

- chống nghỉ............................................ Vé x......................đ = ..........................đ

1- Phụ cung cấp đi đường: Cộng...................................................................................đ

2- Phụ cung cấp lưu trú: ..............................................................................................đ

Tổng cộng ngày công tác:.....................................................................................đ

Ngày .... Mon .... Năm ...
DuyệtSố tiền được thanh toán là...........................
Người đi công tác(Ký, bọn họ tên)Phụ trách cỗ phận(Ký, chúng ta tên)Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)

Đơn vị:.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số: C06- HD

Bộ phận: .......

Mã ĐV có quốc hội với NS:.........

Độc lập - tự do - Hạnh phúc=========&=========

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: .........................

Cấp cho:.....................................................................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Được cử đi công tác tại:.............................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số.......... Ngày......... Tháng......... Năm............

Từ ngày......... Tháng........ Năm......... đến ngày......... Tháng........ Năm........................

Xem thêm: Ninja Van Tra Cứu Vận Đơn Ninjavan, Tra Cứu Vận Đơn Ninjavan

Ngày...... Tháng...... Năm......

Thủ trưởng đơn vị chức năng

(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................đ

Công tác phí.................đ

Cộng.............................đ

Nơi đi  chỗ đến

Ngày

Phương tiện sử dụng

Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng dấn của cơ quan nơi công tác (Ký tên, đóng góp dấu)

A

1

2

3

4

B

Nơi đi...

Nơi đến...

Nơi đi...

Nơi đến...

Nơi đi...

Nơi đến...

Nơi đi...

Nơi đến...

- Vé người.........................................vé

x......................đ = .............................đ

- Vé cước ......................................... Vé

x......................đ = .............................đ

- Phụ mức giá lấy vé bằng điện thoại...... Vé

x......................đ = .............................đ

- chống nghỉ.....................................vé

x......................đ = .............................đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng.....................................................đ

2- Phụ cung cấp lưu trú...................................................................đ

Tổng cùng ngày công tác:......................................................đ

Ngày ... Mon ... Năm ...

Duyệt

Duyệt

Thời gian tồn tại được hưởng trọn phụ cấp...............ngày

Số tiền được thanh toán là:.................

Người đi công tác

Phụ trách phần tử

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: 22/GĐĐ

Cấp cho: Nguyễn Văn B

Chức vụ: Trưởng phòng Nhân sự

Được cử đi công tác làm việc tại: doanh nghiệp Cổ phần thương mại dịch vụ ABC

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số 22 ngày 30 tháng 6 năm 2022

Từ ngày 30 mon 6 năm 2021 đến ngày thứ tư tháng 7 năm 2022

Ngày ... Tháng .... Năm 2022

Người duyệt(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn A

Tiền ứng trước

Lương: 10.000.000 VNĐ

Công tác chi phí 5.000.000 VNĐ

Cộng 15.000.000 VNĐ

Nơi đi

Nơi đến

NgàyPhương nhân tiện sử dụngĐộ dài chặng đườngSố ngày công tácLý bởi lưu trúChứng thừa nhận của cơ sở (Ký tên, đóng góp dấu)
1234567

Nơi đi: chống 22, tầng 2209 Toà công ty H, phường K, quận L, thành phố P;

Nơi đến: Số 1190 mặt đường LVT, phường LXT, quận BT, thành phố LM

Ô sơn công ty105 km06 ngàyNghiên cứu không ngừng mở rộng thị trường

Nơi đi…

Nơi đến…

– Vé fan 02 vé x 300.000 VNĐ = 600.000 VNĐ

– Vé cước 0 vé x 0 VNĐ = 0 VNĐ

– Phụ phí tổn lấy vé bằng smartphone 0 vé x 0 VNĐ = 0 VNĐ

– phòng ngủ 01 vé x 6.000.000 VNĐ = 6.000.000 VNĐ

1- Phụ cấp đi đường: 4.000.000 VNĐ

2- Phụ cấp lưu trú: 4.000.000 VNĐ

Tổng cộng: 14.600.000 VNĐ

Ngày 04 mon 7 năm 2022

Duyệt

Số tiền được giao dịch là: 14.600.000

Người đi công tác(Ký, bọn họ tên)Phụ trách bộ phận(Ký, bọn họ tên)Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)

Đơn vị: Trường......Mã QHNS: ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

Mẫu số: C16-HD

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Họ và tên:......................

Chức vụ:........................

Được cử đi công tác tại:..........................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số: ……. Ngày …….. Mon …… năm …….

Từ ngày …… mon …… năm ……... Cho ngày …… mon …… năm.

Ngày ……. Tháng ……. Năm ……..Thủ trưởng đơn vị(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Tiền ứng trước

Lương: ……….. đ

Công tác phí: ……… đ

Cộng: ……. đ

Nơi đến

Ngày

Phương tiện thể sử dụng

Số ngày công tác

Lý vì chưng lưu trú

Xác nhận của phòng ban nơi đến công tác làm việc (Ký tên, đóng góp dấu)

A

1

2

3

4

5

Nơi đi

Nơi đến

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

…………………………

……………………………

Nơi đi

Nơi đến

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

…………………………

……………………………

1. Chi phí vé tàu, xe, đồ vật bay:

- Theo nấc khoán:

- Theo thực tế:

2. Chi phí thuê phương tiện đi lại đi lại:

- Theo nấc khoán:

- Theo thực tế:

3. Phụ cấp lưu trú:

4. Tiền chống ở:

- Theo mức khoán:

- Theo thực tế:

Duyệt

Thời gian lưu trú được hưởng trọn phụ cấp: …………….. Ngày

Ngày ……. Mon ……. Năm ………

Duyệt

Số chi phí được giao dịch là: ................................ đồng.

NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC(Ký, bọn họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG
(Ký, họ tên)

11. Chú ý khi lập và áp dụng giấy đi đường

Trình bày rõ khoảng thời hạn hoặc ngày, tháng, năm các bạn đi công tác;Trình bày rõ những khoản giá cả dự tính trong toàn thể thời gian công tác, với trong quá trình công tác, chúng ta phải gửi toàn bộ những hoá đối chọi chứng từ đã chi tiêu hợp lý vào khoản thời hạn này để sau này làm công tác khấu trừ bao gồm xác;Lý do và quyết định công tác bạn phải chuẩn bị nhằm xuất trình trước lúc xin giấy đi con đường của phần tử kế toán;Khi bao gồm lệnh cử cán cỗ công tác, phần tử hành bao gồm sẽ cấp chứng từ đi đường mang lại bạn. Chúng ta cầm giấy đi đường này đến phần tử kế toán làm thủ tục ứng tiền vé tàu, xe, khách hàng sạn,..Khi đi công tác làm việc về, bạn phải xuất trình giấy đi đường để được xác thực ngày về và thời hạn được hưởng lưu lại trú. Kế tiếp xuất trình tất nhiên hoá đơn chứng tự trong thời gian bạn đi công tác để thừa kế khấu trừ thanh toán phí và tiền lâm thời ứng trước cho bộ phận kế toán;Kế toán trưởng vẫn là tín đồ duyệt chi cho mình số tiền này;

Trên đó là Mẫu giấy đi con đường 2023 tiên tiến nhất dành cho tất cả những người dân sử dụng trong thời gian giãn giải pháp xã hội và tình hình phức hợp như hiện nay. Nhờ bao gồm giấy này các bạn có thể đi qua được những chốt kiểm dịch của lực lượng chức năng kiểm soát.

Mẫu giấy đi đường là một trong những văn bản thường được thực hiện trong doanh nghiệp. Mặc dù nhiên, nếu khách hàng chưa đi làm hay chưa hẳn đi công tác làm việc thì có lẽ rằng không biết cần giấy đi đường để làm gì.

Trong nội dung bài viết này Văn phiên bản kế toán sẽ thông tin tới bạn đọc Giấy đi mặt đường là gì? mọi mẫu giấy đi đường tiên tiến nhất được sử dụng thông dụng bây chừ và cách ghi thông tin

Giấy đi con đường là gì?

Giấy đi đường là văn phiên bản phục vụ cho nhu cầu cấp ghê PHÍ ĐI ĐƯỜNG của các cán bộ, công/nhân viên trực thuộc các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. Giấy đi con đường sẽ do bộ phận hành chính nhân sự của khách hàng lập ra.

Trong nội dung của giấy đi đường đang liệt kê tất cả các loại giá thành phát sinh cơ mà cán bộ, nhân viên được cử đi công tác đã đề xuất tạm ứng. Doanh nghiệp sẽ căn cứ vào đó để trả lại đến họ toàn thể số tiền ấy.

Ý nghĩa của giấy đi trong doanh nghiệp

Mẫu giấy đi đường bao gồm vai trò quan trọng quan trọng đối với doanh nghiệp nói phổ biến và những nhân viên của người tiêu dùng nói riêng.

Làm căn cứ để những người đi công tác làm việc nhận được khoản thanh toán giao dịch cho những chi tiêu họ đã bỏ ra trong quá trình công tác của phiên bản thân.Mẫu giấy đi đường cần sử dụng để xác nhận thời gian công tác của nhân viên cấp dưới doanh nghiệp, giúp ích mang lại họ trong quá trình làm những thủ tục quan trọng ở địa điểm họ mang đến công tác.

Giấy đi con đường khi được nộp kèm theo những loại bệnh từ xác thực các khoản đưa ra khác (tiền ăn uống ở, đi lại…) sẽ khởi tạo thành bộ thủ tục thanh toán hoàn chỉnh theo quả như yêu cầu của phần tử Kế toán.

Trong một vài trường hợp, chủng loại giấy đi con đường còn được dùng để làm thay nỗ lực cho mẫu giấy đề nghị tạm ứng; mục tiêu là để tham dự trù phần nhiều khoản tiền yêu cầu đi, những khoản kinh phí cho quy trình công tác. 

Một số chủng loại giấy đi đường phổ cập hiện nay

1. Mẫu giấy đi con đường theo Thông tứ 133 (Mẫu 04-LĐTL)

Mẫu giấy đi đường mới nhất của bộ Tài chính

Đơn vị: …….

Bộ phận: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc—————

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: ………………

Cấp cho: …………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại: …………………………………………………………………………….

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số ………….. Ngày ……….. Háng ………… năm ……….

Từ ngày……….tháng…….năm………. Cho ngày………tháng……..năm……

Ngày….tháng…..năm….

Người duyệt(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Tiền ứng trước

Lương ………………………….đ

Công tác tổn phí ………………….đ

Cộng ……………………………đ

Nơi điNơi đếnNgàyPhương luôn thể sử dụngĐộ dài khoảng đườngSố ngày công tácLý bởi vì lưu trúChứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1234567
Nơi đi…..Nơi đến…
Nơi đi…..Nơi đến…..

– Vé bạn ……………………………………….véx…………………đ = ………………………đ
– Vé cước ………………………………………..véx…………………đ = ………………………đ
– Phụ phí tổn lấy vé bằng smartphone ……………véx…………………đ = ………………………đ
– phòng nghỉ …………………………………….véx…………………đ = ………………………đ
1- Phụ cấp cho đi đường: cộng …………………………………..đ

2- Phụ cấp lưu trú: ………………………………………………đ

Tổng cùng ngày công tác: …………………………………….đ

Ngày…….tháng…….năm……

DuyệtSố tiền được giao dịch thanh toán là …………………….
Người đi công tác(Ký, họ tên)Phụ trách bộ phận(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

2. Chủng loại giấy đi đường theo Thông tư 200 (Mẫu 04-LĐTL)

Đơn vị:…………….…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc——————-

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho:………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại:…………………………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số………………… ngày …. Mon …. Năm ….

Từ ngày ….. Mon …..năm ……. đến ngày….. Tháng…. Năm…….

Ngày …. Mon ….. Năm …..

Người duyệt(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương…………………………………….đ

Công tác phí…………………………….đ

Cộng………………………………………đ

Nơi đi…Nơi đến…NgàyPhương một thể sử dụngĐộ dài chặng đườngSố ngày công tácLý vày lưu trúChứng nhấn của phòng ban (Ký tên, đóng góp dấu)
1234567
Nơi đi…Nơi đến…
Nơi đi…Nơi đến…

– Vé người………………………………………. Vé x…………………đ = ………………………đ

– Vé cước ………………………………………. Vé x…………………đ = ………………………đ

– Phụ tổn phí lấy vé bởi điện thoại……………. Vé x…………………đ = ………………………đ

– chống nghỉ…………………………………….. Vé x………………….đ = ……………………..đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng………………………………………………………………………..đ

2- Phụ cấp lưu trú: ………………………………………………………………………………….đ

Tổng cộng ngày công tác:………………………………………………………………………….đ

Ngày …. Mon …. Năm …

DuyệtSố chi phí được thanh toán là………………………

Người đi công tác(Ký, bọn họ tên)Phụ trách bộ phận(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

3. Mẫu giấy đi đường C06-HD

*

Đơn vị:…………….

Bộ phận: …………

Mã ĐV có chính phủ quốc hội với NS:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

=========&=========

Mẫu số: C06- HD

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: …………..

Cấp cho:……………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: :……………………………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại:………………………………………………………………………………………….

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số………. Ngày……… tháng……… năm………………….

Từ ngày……… tháng…….. Năm……… mang đến ngày……… tháng…….. Năm…………………………….

Ngày…… tháng…… năm……

Thủ trưởng đối chọi vị

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Tiền ứng trước

Lương………………………đ

Công tác phí……………..đ

Cộng………………………..đ

Nơi đi

Nơi đến

NgàyPhương tiện thể sử dụngSố ngày công tácLý vị lưu trúChứng thừa nhận của cơ quan nơi công tác làm việc (Ký tên, đóng góp dấu)
A1234B
Nơi đi…

Nơi đến…

Nơi đi…

Nơi đến…

Nơi đi…

Nơi đến…

Nơi đi…

Nơi đến…

– Vé người…………………………………..véx………………….đ = ………………………..đ
– Vé cước ………………………………….. Véx………………….đ = ………………………..đ
– Phụ mức giá lấy vé bởi điện thoại…… véx………………….đ = ………………………..đ
– phòng nghỉ……………………………….véx………………….đ = ………………………..đ
1- Phụ cấp cho đi đường: cộng……………………………………………..đ
2- Phụ cung cấp lưu trú………………………………………………………….đ
Tổng cùng ngày công tác:………………………………………………đ

Ngày … tháng … năm …

Duyệt

Thời gian lưu trú được tận hưởng phụ cấp……………ngày

Duyệt

Số chi phí được giao dịch thanh toán là:……………..

Người đi công tác

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

4. Chủng loại giấy đi mặt đường C16-HD

Đơn vị:………….

Bộ phận:……

Mã QHNS:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc

=========&=========

Mẫu: C16- HD

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Họ với tên:……………………………………………………………………………………….

Chức vụ: :……………………………………………………………………………………….

Được cử đi công tác làm việc tại:……………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…….. Ngày….. Tháng…… năm……

Từ ngày……… tháng…….. Năm……… mang đến ngày……… tháng…….. Năm……..

Ngày…… tháng…… năm……

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước:

Lương………………………đ

Công tác phí……………..đ

Cộng………………………..đ

Nơi đi

Nơi đến

NgàyPhương nhân tiện sử dụngSố ngày công tácLý vì lưu trúChứng dấn của ban ngành nơi công tác làm việc (Ký tên, đóng góp dấu)
A1234B
Nơi đi………
Nơi đến……
Nơi đi………
Nơi đến……
Nơi đi………
Nơi đến……
1 – chi phí vé tàu, xe, đồ vật bay:

Theo nấc khoán:…………………………………………………………………………….

Theo thực tế: ………………………………………………………………………………….
2 – tiền thuê phương tiện đi lại đi lại:

Theo nấc khoán:…………………………………………………………………………….

Theo thực tế: ………………………………………………………………………………….

3 – Phụ cấp lưu trú:…………………………………………………………………………..

4 – Tiền phòng ở:

Theo nấc khoán:…………………………………………………………………………….

Theo thực tế:………………………………………………………………………………….

Ngày ….. Mon ……. Năm ………
DuyệtDuyệt
Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp cho …….. NgàySố tiền được giao dịch là:………..
Người đi công tác

(Ký, bọn họ tên)

Phụ trách bộ phận 

(Ký, chúng ta tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Cách điền thông tin vào mẫu mã giấy đi đường

Mẫu giấy đi đường chuẩn phải có không hề thiếu những văn bản sau đây:

Cột A: Nơi xuất hành và nơi nhân viên ấy cho tới công tác

Cột 1: Ngày căn nguyên và ngày nhân viên cấp dưới ấy đến vị trí công tác (Nhằm bảo đảm độ chân thực và đúng chuẩn của văn bản, cán bộ/nhân viên được cử đi công tác phải đã có được chữ cam kết hoặc dấu xác thực của người dân có thẩm quyền tại cơ đơn vị mà người ta tới công tác làm việc để minh chứng thời gian ghi bên trên văn phiên bản là đúng cùng với thực tế).

Cột 2: Phương tiện dùng để đi tới địa điểm công tác; phương tiện dịch chuyển trong xuyên suốt khoảng thời hạn công tác

Cột 3: Số ngày lưu trú tại đơn vị chức năng tới công tác

Cột 4: nguyên nhân cho việc lưu trú tại khu vực đó

Cột B: xác thực từ người phụ trách tại vị trí nhân viên của bạn tới công tác làm việc (dưới dạng chữ cam kết hoặc bé dấu) để chứng thực rằng bạn tới công tác làm việc đã dứt đầy đủ nhiệm vụ của mình.

Một số chú ý khi lập giấy đi đường

Các mốc thời gian (ngày, tháng, năm) buộc phải được liệt kê rõ ràng, cụ thể và bao gồm xác.Các khoản giá cả dự tính trước và trong những lúc đi công tác làm việc cũng buộc phải được ghi ra một cách ví dụ và chi tiết.

(Để đảm bảo bảo tính xác thực của rất nhiều thông tin trong giấy đi đường, buộc phải gắn với các loại hóa đơn… để vật chứng cho các túi tiền phát sinh trong quy trình công tác. Có như vậy thì công ty lớn mới rất có thể thanh toán số tiền nhưng người nhân viên cấp dưới ấy đã ném ra một cách chính xác, không có sự sai sót.)

Người đi công tác làm việc muốn xin giấy đi con đường từ chống hành bao gồm nhân sự giỏi phòng kế toán thì buộc phải nêu rõ vì sao và xuất trình không thiếu thốn quyết định của những lãnh đạo công ty về việc cử bạn đó đi công tác.Cán bộ/nhân viên được cử đi công tác chỉ có thể nhận được các khoản công tác phí sau thời điểm kế toán trưởng của người sử dụng duyệt xong văn bạn dạng họ vẫn nộp.

Trên đấy là một số thông tin cần biết về giấy đi đường/mẫu giấy đi đường. Hy vọng rằng qua những share của Văn bản kế toán trong nội dung bài viết hữu ích với các bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *