“DON’T FORGET TO SUBMIT YOUR ASSIGNMENTS BY THURSDAY,” SAID THE TEACHER TO THE STUDENTS

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: “don’t forget to submit your assignments by thursday,” said the teacher to the students

Câu hỏi:

“Don’t forget to lớn submit your assignments by Thursday,” said the teacher to the students.


A.The teacher allowed the students khổng lồ submit their assignments by Thursday.B.The teacher ordered the students to submit their assignments by Thursday.C.The teacher reminded the students lớn submit their assignments by Thursday.D.The teacher encouraged the students to lớn submit their assignments by Thursday.
*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4

Đề thi HK2 môn Toán 12


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 12


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 bắt đầu Unit 10

Đề thi HK2 môn tiếng Anh 12


Vật lý 12

Lý thuyết đồ dùng Lý 12

Giải bài tập SGK vật dụng Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ gia dụng Lý 12

Ôn tập trang bị lý 12 Chương 7

Đề thi HK2 môn vật Lý 12


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá học 12 Chương 9

Đề thi HK2 môn Hóa 12


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10

Đề thi HK2 môn Sinh 12


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12

Giải bài tập SGK lịch sử vẻ vang 12

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử dân tộc VN

Đề thi HK2 môn lịch sử dân tộc 12


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài xích tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương

Đề thi HK2 môn Địa lý 12


GDCD 12

Lý thuyết GDCD 12

Giải bài bác tập SGK GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

GDCD 12 học kì 2

Đề thi HK2 môn GDCD 12


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài xích tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6

Đề thi HK2 môn technology 12


Tin học 12

Lý thuyết Tin học 12

Giải bài tập SGK Tin học tập 12

Trắc nghiệm Tin học 12

Tin học tập 12 Chương 4

Đề thi HK2 môn Tin học 12


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi minh họa trung học phổ thông QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn đồ dùng lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn giờ đồng hồ Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn thứ lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai vẫn đặt tên cho mẫu sông

Vợ ông chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền bên cạnh xa

Khái quát mắng văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến nắm kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - vật dụng 7: từ 08h30 - 21h00

abpvisa.com7.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247


“Don’t forget khổng lồ submit your assignments by Thursday,” said the teacher lớn the students.

A. The teacher reminded the students to lớn submit their assignments by Thursday.

B. The teacher allowed the students to lớn submit their assignments by Thursday.

C. The teacher ordered the students to lớn submit their assignments by Thursday.

Xem thêm: Hát xoan hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào

D. The teacher encouraged the students khổng lồ submit their assignments by Thursday.


*

Đáp án A.

Dịch: “Đừng quên nộp trọng trách được giao của những em trước đồ vật 5”

A. The teacher reminded the students to lớn submit their assignments by Thursday: giáo viên nhắc nhở học sinh nộp trọng trách được giao của mình trước thiết bị 5.Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 23 to 27.Every year, thousands of people travel khổng lồ Britain in order to lớn improve their standard of English. For many, however, this can be a painful experience due to lớn the fact that it involves (23) _______ a strange school, staying in sometimes unpleasant accommodation & living in an unfamiliar culture. One answer lớn these (24) _...
Đọc tiếp

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 23 to lớn 27.

Every year, thousands of people travel to lớn Britain in order khổng lồ improve their standard of English. For many, however, this can be a painful experience due to the fact that it involves (23) _______ a strange school, staying in sometimes unpleasant accommodation and living in an unfamiliar culture. One answer to these (24) _______ is the Homestay method. With this, students are each assigned a teacher suited khổng lồ their language requirements và interests. As well as giving individual tuition, the teacher provides the student (25 ) _______ information about what activities are available locally and takes them on trips. Students get between ten and twenty hours of tuition a week và are also expected lớn join in the family’s daily activities. The students speak English at all times & therefore learn (26) _______ to use the language in everyday situations. Homestay programmes usually last for up to four weeks. (27) _______ costs are higher than of regular language schools, students can feel confident that they will be receiving top-class language teaching in a safe & pleasant environment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *