Visa Israel

Nếu bạn cũng đang gặp những khó khăn trong việc xin visa đi Israel, hãy liên hệ với Abp Visa để được tư vấn miễn phí 24/7 về tất cả các vấn đề về làm Visa Israel từ các chuyên gia tư vấn dầy dặn kinh nghiệm của chúng tôi. 

Bảng giá dịch vụ visa Israel

  Visa Du Lịch / Công Tác / Thăm Thân
Nhóm khách 3 tháng 1 lần
Nhóm Từ 1-3 người 136$
Nhóm Từ 4-9 người 132$
Nhóm từ 10 người 128$