Visa Cuba

Nếu bạn cũng đang gặp những khó khăn trong việc xin visa đi Cuba, hãy liên hệ với Abp Visa để được tư vấn miễn phí 24/7 về tất cả các vấn đề về làm Visa Cuba từ các chuyên gia tư vấn dầy dặn kinh nghiệm của chúng tôi. 

Bảng giá làm visa Cu Ba

  Visa Du Lịch / Công Tác   Visa Du Lịch / Công Tác
         Nhóm khách                        1 tháng 1 lần  1 tháng 1 lần (khách ủy quyền lên nộp)
      Nhóm Từ 1-3 người             36$                          81$
      Nhóm Từ 4-9 người             35$                          78$
      Nhóm từ  10 người             34$                          76$