Để Hòa Tan Hoàn Toàn Hỗn Hợp Gồm 2 Kim Loại Cu Và Zn Ta Có Thể Dùng Một Lượng Dư Dung Dịch

SO 4... - Olm
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Để hoà tan trọn vẹn hỗn hợp bao gồm hai sắt kẽm kim loại Cu cùng Zn, ta rất có thể dùng một lượng dư dung dịch

A. Cu
SO 4

B. Al
Cl 3

C. HCl

D. Fe
Cl 3


*

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
Để hoà tan trọn vẹn hỗn hợp gồm hai sắt kẽm kim loại Cu với Zn, ta rất có thể dùng một lượng dư dung dịch A. Cu
SO4 B. Al
Cl3 C. HCl D....

Bạn đang xem: Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 kim loại cu và zn ta có thể dùng một lượng dư dung dịch


Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu cùng Zn, ta rất có thể dùng một lượng dư dung dịch

A. Cu
SO4

B. Al
Cl3

C. HCl

D. Fe
Cl3.


Để hòa tan trọn vẹn hỗn hợp tất cả hai sắt kẽm kim loại Cu với Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch

A. HCl

B. Al
Cl3

C. Ag
NO3

D. Cu
SO4


Hoà tan hoàn toàn 4,69 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe với M bằng dung dịch HCl (dư), nhận được 1,12 lít khí H2 (ở đktc). Sử dụng oxi dư để đốt cháy trọn vẹn với hỗn hợp X trên thu được 7,57 gam oxit. Xác định % khối lượng kim các loại M là A.35,82% B. 76,12% C.64,18% D....

Hoà tan trọn vẹn 4,69 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe với M bởi dung dịch HCl (dư), thu được 1,12 lít khí H2 (ở đktc). Sử dụng oxi dư nhằm đốt cháy trọn vẹn với tất cả hổn hợp X trên chiếm được 7,57 gam oxit. Xác minh % khối lượng kim nhiều loại M là

A.35,82%

B. 76,12%

C.64,18%

D. 52,24%


Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam các thành phần hỗn hợp hai muối hạt cacbonat kim loại hoá trị II và hoá trị III bằng dung dịch HCL dư ta thu được hỗn hợp A với 0,896 lít khí cất cánh ra (đktc).Khối lượng muối có trong dung dịch A là


(n_CO_2=dfrac0.89622.4=0.04left(mol ight))

(Rightarrow n_HCl=0.04cdot2=0.08left(mol ight)Rightarrow m_HCl=0.08cdot36.5=2.92left(g ight))

(Rightarrow n_H_2O=0.04left(mol ight)Rightarrow m_H_2O=0.04cdot18=0.72left(g ight))

(BTKL:)

(m_Muối=3.34+2.92-0.04cdot44-0.72=3.78left(g ight))


Chia các thành phần hỗn hợp X tất cả K, Al với Fe thành nhì phần bởi nhau.- cho chỗ 1 vào hỗn hợp KOH (dư) chiếm được 0,784 lít khí H 2 (đktc).- cho phần 2 vào một trong những lượng dư H 2 O , thu được 0,448 lít khí H 2 (đktc) với m gam hỗn hợp kim loại Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H 2 (đktc). Tính cân nặng mỗi kim loại trong mỗi...

Chia các thành phần hỗn hợp X gồm K, Al cùng Fe thành hai phần bằng nhau.

- cho phần 1 vào hỗn hợp KOH (dư) nhận được 0,784 lít khí H 2 (đktc).

- cho phần 2 vào một lượng dư H 2 O , thu được 0,448 lít khí H 2 (đktc) với m gam hỗn hợp kim loại Y. Hoà tan trọn vẹn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H 2 (đktc). Tính trọng lượng mỗi kim loại trong những phần.


Hoà tan trọn vẹn 17,88 gam hỗn hợp X tất cả 2 kim loại kiềm A, B và sắt kẽm kim loại kiềm thổ M vào nước thu được hỗn hợp C với 0,24 mol H2. Dung dịch D tất cả a mol H2SO4 và 4a mol HCl. Trung hoà 1/2C bởi dung dịch D chiếm được m gam muối. Quý giá của m là: A. 18,46g. B. 27,40. C. 20,26. D....

Hoà tan trọn vẹn 17,88 gam tất cả hổn hợp X có 2 sắt kẽm kim loại kiềm A, B và sắt kẽm kim loại kiềm thổ M vào nước thu được dung dịch C và 0,24 mol H2. Hỗn hợp D bao gồm a mol H2SO4 và 4a mol HCl. Trung hoà 1/2C bởi dung dịch D thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 18,46g.

B. 27,40.

C. 20,26.

D. 27,98.


Đáp án A

n OH - = 2 n H 2 = 0 , 48 ⇒ 1 2 hỗn hợp C có n OH - = 0 , 48 2 = 0 , 24

Dung dịch D có: n H + = 2 n H 2 SO 4 + n HCl = 2 a + 4 a = 6 a

Vì trung hòa 1/2 dung dịch C bởi dung dịch D bắt buộc 6a=0,24 óa=0,04

Vậy m = m kl + m SO 4 2 - + m Cl -

= 1 2 m X + 96 a + 35 , 5 . 4 a = 18 , 46 ( gam )


Hoà tung 5,64g Cu(NO3)2 và l,7g Ag
NO3 vào H2O thu hỗn hợp X. Cho l,57g hỗn hợp Y tất cả bột Zn với Al vào X rồi khuấy đều. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn thu hóa học rắn E và dung dịch D chỉ đựng 2 muối. Dìm E trong dung dịch H2SO4 loãng không có khí giải phóng. Tính khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp Y. A. Zn: 0,65g, Al: 0,92g B. Zn: 0,975g, Al: 0,595g C. Zn: 0,6g, Al: 0,97g D. Đáp án...

Hoà rã 5,64g Cu(NO3)2 và l,7g Ag
NO3 vào H2O thu dung dịch X. Cho l,57g các thành phần hỗn hợp Y có bột Zn và Al vào X rồi khuấy đều. Sau thời điểm phản ứng trọn vẹn thu chất rắn E với dung dịch D chỉ cất 2 muối. Dìm E trong dung dịch H2SO4 loãng không tồn tại khí giải phóng. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp Y.

A. Zn: 0,65g, Al: 0,92g

B. Zn: 0,975g, Al: 0,595g

C. Zn: 0,6g, Al: 0,97g

D. Đáp án khác


Đáp án D

Vì D chỉ chứa 2 muối yêu cầu D chứa Al(NO3)3 với Zn(NO3)2.

Mà dìm E trong dung dịch H2SO4 loãng không hóa giải khí buộc phải E cất Cu cùng Ag.

Do đó những chất đều phản ứng vừa đủ.

*


Cho hỗn hợp tất cả Mg cùng Fe có trọng lượng 8,64 gam được tạo thành hai phần bằng nhau. Phần 1: Hòa tan trọn vẹn vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư thoát ra 555ml hỗn hợp khí NO và NO2 đo nghỉ ngơi 27,3° C với 2 atm và bao gồm tỉ khối tương đối so với H2 bởi 18,8889. Phần 2: Đem kết hợp vào 400ml dung dịch đựng Ag
NO3 với Cu(NO3)2. Sau bội phản ứng thu được hóa học rắn bao gồm 3 kim loại có trọng lượng 7,68g. Hòa tan chất rắn này trong dung...

Cho láo hợp gồm Mg cùng Fe có trọng lượng 8,64 gam được phân thành hai phần bởi nhau.

Phần 1: Hòa tan trọn vẹn vào dung dịch HNO3 loãng, dư bay ra 555ml tất cả hổn hợp khí NO và NO2 đo sống 27,3° C với 2 atm và tất cả tỉ khối tương đối so cùng với H2 bằng 18,8889.

Phần 2: Đem kết hợp vào 400ml dung dịch cất Ag
NO3 cùng Cu(NO3)2. Sau bội phản ứng thu được hóa học rắn tất cả 3 kim loại có trọng lượng 7,68g. Hòa tan hóa học rắn này trong dung dịch HCl dư thấy cân nặng chất rắn đã giảm sút 21,88%. Mật độ của dung dịch Ag
NO3 và Cu(NO3)2 trong hỗn hợp lần lượt là

A.0,15M và 0,1M

B.0,1M và 0,1M

C.0,05M với 0,15M

D.

Xem thêm: Mẫu thông báo hết hàng trên tiki, tải mẫu thông báo hết hàng

0,125M cùng 0,215M


#Hóa học tập lớp 12
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án C:

Gọi x, y là số mol Mg và Fe trong những phần

=> 24x+56y = 4,32

*

*

Phần 2: điện thoại tư vấn a, b thứu tự là số mol của Ag
NO3 với Cu(NO3)2

Sau phản nghịch ứng có 3 kim loại là Ag, Cu cùng Fe dư.

Gọi số mol fe tham gia bội phản ứng là t (mol)

Bảo toàn electron ta có: nenhường= ne nhận

*

Chỉ gồm duy nhất Fe dư tan trong HCl

*


Đúng(0)
Oxi hóa m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu với Fe (có tỉ lệ thành phần số mol khớp ứng là 3 : 2) trong 3,92 lít tất cả hổn hợp khí Y (đktc) gồm O2 cùng Cl2, thu được các thành phần hỗn hợp rắn Z gồm những oxit sắt kẽm kim loại và muối clorua. Để hòa tan trọn vẹn lượng tất cả hổn hợp Z đề xuất 150 ml hỗn hợp HCl 2M thu được hỗn hợp T, thêm tiếp dung dịch Ag
NO3 dư vào hỗn hợp T thì nhận được 82,55 gam kết tủa. Quý hiếm của m là. A. 12,16 gam B. 7,6 gam C. 15,2 gam...
Đọc tiếp

Oxi hóa m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu cùng Fe (có tỉ trọng số mol tương xứng là 3 : 2) vào 3,92 lít tất cả hổn hợp khí Y (đktc) có O2 với Cl2, thu được hỗn hợp rắn Z gồm các oxit sắt kẽm kim loại và muối hạt clorua. Để hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp Z cần 150 ml dung dịch HCl 2M thu được hỗn hợp T, thêm tiếp dung dịch Ag
NO3 dư vào hỗn hợp T thì nhận được 82,55 gam kết tủa. Quý hiếm của m là.

A. 12,16 gam

B. 7,6 gam

C. 15,2 gam

D. 18,24 gam


#Hóa học tập lớp 12
1
Ngô quang Sinh
Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần tháng Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học có thể bạn đon đả ×
Mua khóa đào tạo và huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ hàng Đóng
Cl3 C. Ag
NO3... - abpvisa.com

Để hòa tan trọn vẹn hỗn hợp bao gồm hai sắt kẽm kim loại Cu cùng Zn, ta rất có thể dùng một lượng dư dung dịch

A. HCl

B. Al
Cl3

C. Ag
NO3

D. Cu
SO4


*


Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp bao gồm hai kim loại Cu cùng Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch A. Cu
SO4 B. Al
Cl3 C. HCl D. Fe
Cl3.

Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp tất cả hai kim loại Cu cùng Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch

A. Cu
SO4

B. Al
Cl3

C. HCl

D.  Fe
Cl3.


Để hoà tan trọn vẹn hỗn hợp bao gồm hai sắt kẽm kim loại Cu cùng Zn, ta có thể dùng một lượng dư hỗn hợp A. Cu
SO 4 B. Al
Cl 3 C. HCl D. Fe
Cl 3

Để hoà tan trọn vẹn hỗn hợp có hai sắt kẽm kim loại Cu với Zn, ta rất có thể dùng một lượng dư dung dịch

A. Cu
SO 4

B. Al
Cl 3

C. HCl

D. Fe
Cl 3


Cho láo lếu hợp gồm Mg cùng Fe có cân nặng 8,64 gam được phân thành hai phần bởi nhau. Phần 1: Hòa tan trọn vẹn vào dung dịch HNO3 loãng, dư bay ra 555ml hỗn hợp khí NO với NO2 đo sinh hoạt 27,3° C và 2 atm và tất cả tỉ khối hơi so cùng với H2 bằng 18,8889. Phần 2: Đem kết hợp vào 400ml dung dịch chứa Ag
NO3 cùng Cu(NO3)2. Sau phản ứng thu được hóa học rắn có 3 sắt kẽm kim loại có cân nặng 7,68g. Hòa tan chất rắn này trong hỗn hợp HCl dư thấy khối lượng chất rắn đã sụt giảm 21,88%. Nồng độ của hỗn hợp Ag
NO3 với Cu(NO3)2 t...
Đọc tiếp

Cho láo hợp có Mg và Fe có trọng lượng 8,64 gam được tạo thành hai phần bởi nhau.

Phần 1: Hòa tan hoàn toàn vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư bay ra 555ml các thành phần hỗn hợp khí NO với NO2 đo ở 27,3° C cùng 2 atm và bao gồm tỉ khối hơi so cùng với H2 bằng 18,8889.

Phần 2: Đem hài hòa vào 400ml dung dịch cất Ag
NO3 và Cu(NO3)2. Sau phản ứng thu được chất rắn có 3 kim loại có khối lượng 7,68g. Hòa tan hóa học rắn này trong dung dịch HCl dư thấy trọng lượng chất rắn đã sụt giảm 21,88%. Mật độ của hỗn hợp Ag
NO3 cùng Cu(NO3)2 trong dung dịch lần lượt là

A.0,15M và 0,1M

B. 0,1M và 0,1M

C.0,05M với 0,15M

D. 0,125M với 0,215M


Xem chi tiết
Lớp 12 chất hóa học
1
0
Oxi hóa m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu với Fe (có tỉ trọng số mol tương xứng là 3 : 2) vào 3,92 lít các thành phần hỗn hợp khí Y (đktc) tất cả O2 và Cl2, thu được các thành phần hỗn hợp rắn Z gồm những oxit kim loại và muối bột clorua. Để hòa tan trọn vẹn lượng các thành phần hỗn hợp Z cần 150 ml hỗn hợp HCl 2M thu được dung dịch T, thêm tiếp dung dịch Ag
NO3 dư vào dung dịch T thì nhận được 82,55 gam kết tủa. Quý hiếm của m là. A. 12,16 gam B. 7,6 gam C. 15,2 gam D. 18,24 gam
Đọc tiếp

Oxi hóa m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu với Fe (có tỉ trọng số mol khớp ứng là 3 : 2) vào 3,92 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm O2 với Cl2, thu được tất cả hổn hợp rắn Z gồm những oxit sắt kẽm kim loại và muối clorua. Để hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp Z nên 150 ml hỗn hợp HCl 2M thu được hỗn hợp T, thêm tiếp dung dịch Ag
NO3 dư vào hỗn hợp T thì chiếm được 82,55 gam kết tủa. Cực hiếm của m là.

A. 12,16 gam

B. 7,6 gam

C. 15,2 gam

D. 18,24 gam


Xem cụ thể
Lớp 12 hóa học
1
0
Hòa tan hoàn toàn a gam lếu hợp có Ag
NO3 với Cu(NO3)2 vào nước, thu được dung dịch X. Cho một lượng Cu dư vào X, thu được hỗn hợp Y tất cả chứa b gam muối. Cho 1 lượng fe dư vào Y, thu được hỗn hợp Z có chứa c gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 2b a + c . Phần trăm cân nặng của Cu(NO3)2 trong láo lếu hợp lúc đầu có cực hiếm gần với giá trị nào độc nhất sau đây? A. 9,13%. B. 10,16%. C. 90,87%. D. 89,84%.
Đọc tiếp

Hòa tan hoàn toàn a gam lếu hợp tất cả Ag
NO3 cùng Cu(NO3)2 vào nước, thu được dung dịch X. Cho một lượng Cu dư vào X, thu được hỗn hợp Y tất cả chứa b gam muối. Cho một lượng fe dư vào Y, thu được hỗn hợp Z tất cả chứa c gam muối. Biết các phản ứng xảy ra trọn vẹn và 2b = a + c . Phần trăm trọng lượng của Cu(NO3)2 trong hỗn hợp lúc đầu có cực hiếm gần với mức giá trị nào tốt nhất sau đây?

A. 9,13%.

B. 10,16%.

C. 90,87%.

D. 89,84%.


Xem chi tiết
Lớp 12 chất hóa học
1
0
Cho 4,58 gam tất cả hổn hợp A gồm Zn, Fe và Cu vào cốc đựng 85 ml hỗn hợp C u S O 4 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp B cùng kết tủa C. Nung C trong không khí đến khối lượng không thay đổi được 6 gam chất rắn D. Thêm dung dịch Na
OH dư vào dung dịch B, lọc kết tủa thu được, rửa sạch mát rồi nung ở ánh sáng cao đến khối lượng không thay đổi thu được 5,2 gam chất rắn E. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. % trọng lượng mỗi kim loại tr...
Đọc tiếp

Cho 4,58 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Zn, Fe với Cu vào ly đựng 85 ml hỗn hợp C u S O 4 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch B và kết tủa C. Nung C trong bầu không khí đến khối lượng không đổi được 6 gam chất rắn D. Thêm hỗn hợp Na
OH dư vào hỗn hợp B, lọc kết tủa thu được, rửa sạch mát rồi nung ở nhiệt độ cao đến cân nặng không thay đổi thu được 5,2 gam chất rắn E. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. % cân nặng mỗi kim loại trong hỗn hợp A (theo máy tự Zn, Fe, Cu) là

A. 28,38%; 36,68% cùng 34,94%

B. 14,19%; 24,45% và 61,36%

C. 28,38%; 24,45% cùng 47,17%

D. 42,58%; 36,68% cùng 20,74%


Xem chi tiết
Lớp 12 hóa học
1
0

Hòa rã 9,1 gam các thành phần hỗn hợp X có hai kim loại Al và Cu vài 300 ml hỗn hợp HCl 1M vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được V lít khí H2 vì ở đktc.a. Tính khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu b. Tính V


Xem cụ thể
Lớp 12 chất hóa học
2
0
Hòa tan trọn vẹn a gam lếu hợp có x mol Ag
NO3 và y mol Cu(NO3)2 vào nước, thu được hỗn hợp X. Cho một lượng Cu dư vào X nhận được dd Y có chứa b gam muối. Cho một lượng fe dư vào Y, thu được dung dịch Z gồm chứa c gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn 2b a + c. Tỉ trọng x : y là: A. 8 : 1. B. 9 : 1. C. 1 : 8. D. 1 : 9.
Đọc tiếp

Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp tất cả x mol Ag
NO3 với y mol Cu(NO3)2 vào nước, thu được hỗn hợp X. Cho 1 lượng Cu dư vào X nhận được dd Y bao gồm chứa b gam muối. Cho 1 lượng fe dư vào Y, thu được dung dịch Z tất cả chứa c gam muối. Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn 2b = a + c. Tỉ lệ x : y là:

A. 8 : 1. 

B. 9 : 1. 

C. 1 : 8. 

D. 1 : 9.


Xem cụ thể
Lớp 12 hóa học
1
0
Cho theo thứ tự từng các thành phần hỗn hợp bột (chứa nhì chất có cùng số mol) dưới đây vào lượng dư dung dịch HCl (loãng, không tồn tại không khí) (a) Al với Al
Cl3; (b) Cu cùng Cu(NO3)2; (c) Fe và Fe
S; (d) Cu và Fe2O3; (e) Cu với Cu
O Sau khi chấm dứt phản ứng, số các thành phần hỗn hợp tan trọn vẹn là A. 5. B. 4. C. 2. D. 3
Đọc tiếp

Cho theo thứ tự từng hỗn hợp bột (chứa nhị chất bao gồm cùng số mol) tiếp sau đây vào lượng dư dung dịch HCl (loãng, không tồn tại không khí)

(a) Al cùng Al
Cl3; (b) Cu với Cu(NO3)2; (c) Fe với Fe
S; (d) Cu và Fe2O3; (e) Cu cùng Cu
O

Sau khi dứt phản ứng, số hỗn hợp tan trọn vẹn là

A. 5.

B. 4.

C. 2.

D. 3


Xem chi tiết
Lớp 12 chất hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Đề thi đánh giá năng lực


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Đề thi review năng lực


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *