Chất rắn không màu dễ tan trong nước kết tinh ở điều kiện thường là

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Trong những chất sau, hóa học nào là chất rắn, không màu, đễ rã trong nước, kết tinh ở đk thường ?

A. C6H5NH2

B. (C6H10O5)n

C. Mg(OH)2

D. H2NCH2CO


*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!
Trong những chất sau, hóa học nào là chất rắn, không màu, dễ dàng tan vào nước, kết tinh ở đk thường? A. C6H5NH2 B. NH2-CH2-COOH C. Mg(OH)2 D....

Bạn đang xem: Chất rắn không màu dễ tan trong nước kết tinh ở điều kiện thường là


Trong những chất sau, hóa học nào là hóa học rắn, không màu, dễ dàng tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường?

A. C6H5NH2

B. NH2-CH2-COOH

C. Mg(OH)2

D. (C6H10O5)n


Cho các nhận định sau: (a) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là phần lớn chất khí bám mùi khai. (b) mang lại lòng trắng trứng vào Cu(OH)2trong Na
OH thấy xuất hiện greed color đậm. (c) muối phenylamoni clorua ko tan trong nước. (d) H2NCH2CONHCH(CH3)COOH là 1 trong những tripeptit. (e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan vào nước. Số nhận địnhđúng là A. 1 B. 2 C. 3 D....

Cho các nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, metylamin cùng đimetylamin là gần như chất khí giữ mùi nặng khai.

(b) mang lại lòng trắng trứng vào Cu(OH)2trong Na
OH thấy xuất hiện màu xanh lá cây đậm.

(c) muối phenylamoni clorua ko tan trong nước.

(d) H2NCH2CONHCH(CH3)COOH là một trong tripeptit.

(e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan vào nước.

Số dìm địnhđúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Chất rắn ko màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở đk thường là

A. C2H5OH.

B. C6H5NH2.

C. H2NCH2COOH

D. CH3NH2


Đáp án C

A. C2H5OH là chất lỏng ở đk thường.

B. C6H5NH2 là chất lỏng ở đk thường, ít tan vào nước

C. Đúng

D. CH3NH­2 là chất khí ở đk thường


Chất rắn ko màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở đk thường là: A. C6H5NH2. B. H2NCH2COOH C. CH3NH2 D....

Chất rắn ko màu, dễ tan vào nước, kết tinh ở đk thường là:

A. C6H5NH2.

B. H2NCH2COOH

C. CH3NH2

D. C2H5OH.


Chất rắn ko màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở đk thường là

A. CH3NH2

B. H2NCH2COOH

C. C2H5OH

D. C6H5NH2


Chất rắn ko màu, dễ dàng tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là A. C6H5NH2 B. H2NCH2COOH C. CH3NH2 D....

Chất rắn ko màu, dễ dàng tan trong nước, kết tinh ở đk thường là

A. C6H5NH2

B. H2NCH2COOH

C. CH3NH2

D.

Xem thêm: Mục Lục Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 (Tập 2), Bài Tập Ôn Hè Môn Tiếng Việt Lớp 1 (32 Đề)

C2H5OH


Chất rắn ko màu, dễ dàng tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là A. C6H5NH2 B. C2H5OH C. CH3NH2 D....

Chất rắn ko màu, dễ dàng tan vào nước, kết tinh ở điều kiện thường là

A. C6H5NH2

B. C2H5OH

C. CH3NH2

D. H2NCH2COOH


Cho những phát biểu sau: (a) Tinh bột, tripanmitin với lòng trắng trứng đầy đủ bị thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm, đun nóng. (b) Xenlulozơ là hóa học rắn dạnh sợi, color trắng, ko tan vào nước. (c) Saccarozơ thuộc các loại monosaccarit. (d) Etyl axetat là chất lỏng, tan những trong nước. (e) Metylamin là chất lỏng ở điều kiện thường. (g) dung dịch lòng white trứng phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành ra...

Cho các phát biểu sau:

(a) Tinh bột, tripanmitin và lòng white trứng các bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm, đun nóng.

(b) Xenlulozơ là chất rắn dạnh sợi, màu trắng, không tan vào nước.

(c) Saccarozơ thuộc các loại monosaccarit.

(d) Etyl axetat là hóa học lỏng, tan nhiều trong nước.

(e) Metylamin là chất lỏng ở điều kiện thường.

(g) dung dịch lòng trắng trứng làm phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành hợp chất bao gồm màu tím.

Số tuyên bố đúng là

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.


Chọn C.

(a) Sai, Tinh bột không xẩy ra thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm, đun nóng.

(c) Sai, Saccarozơ thuộc các loại đsaccarit.

(d) Sai, Etyl axetat là chất lỏng, không nhiều tan vào nước.

(e) Sai, Metylamin là hóa học khí ở điều kiện thường


Cho những phát biểu sau:(a) Tinh bột, tripanmitin cùng lòng trắng trứng gần như bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm, đun nóng.(b) Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, color trắng, không tan vào nước.(c) Saccarozơ thuộc một số loại monosaccarit.(d) Ở điều kiện thường, etyl axetat là chất lỏng, tan các trong nước.(e) Metylamin có lực bazơ lớn hơn lực bazơ của etylamin.(g) Gly-Ala cùng Gly-Ala-Gly đều có phản ứng với Cu(OH)2...

Cho những phát biểu sau:

(a) Tinh bột, tripanmitin cùng lòng white trứng đầy đủ bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm, đun nóng.

(b) Xenlulozơ là hóa học rắn dạng sợi, color trắng, ko tan vào nước.

(c) Saccarozơ thuộc nhiều loại monosaccarit.

(d) Ở đk thường, etyl axetat là hóa học lỏng, tan nhiều trong nước.

(e) Metylamin tất cả lực bazơ lớn hơn lực bazơ của etylamin.

(g) Gly-Ala và Gly-Ala-Gly đều phải có phản ứng cùng với Cu(OH)2 tạo ra hợp hóa học màu tím.

Số tuyên bố đúng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án A

(a) S. Tinh bột không trở nên thủy phân trong môi trường kiềm

(b) Đ

(c) S. Saccarozo là đisaccarit

(d) S. Etyl axetat tan không nhiều trong nước bởi vì không chế tạo ra được link H với nước

(e) S. Vì chưng C2H5- là cội đẩy e bạo phổi hơn CH3- đề nghị làm cho mật độ e bên trên N cao hơn, tính bazo khỏe mạnh hơn

(g) S. Các peptit gồm từ 2 liên kết pepetit trở lên mới gồm phản ứng màu sắc biure.


toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Cho dãy những chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol). Số hóa học trong dãy tính năng được với hỗn hợp HCl là
Cho sơ đồ đổi khác sau: Alanin
*
X
*
Y. Hóa học Y là
Khi đốt cháy trọn vẹn một amin đối kháng chức X, thu được 8,4 lít CO2, 1,4 lít N2 (các thể tích đo sinh sống đktc) cùng 10,125 gam H2O. Phương pháp phân tử của X là
Cho các chất sau: saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, Ala-Gly-Ala. Số chất tham gia bội nghịch ứng thủy phân là
Cho dãy những chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Sản phẩm tự tăng ngày một nhiều lực bazơ của các chất trong hàng là
cho các phát biểu sau:(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 chảy được trong hỗn hợp glixerol.(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được cùng với nước brom.(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 ngay số mol H2O.(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản bội ứng được với hỗn hợp Na
OH.Số phát biểu đúng là
Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số hóa học phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, chế tạo ra dung dịch màu xanh lam là
Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ nhận được 3 mol Gly cùng 1 mol Ala. Số links peptit vào phân tử X là
Cho 10 gam một amin solo chức X bội nghịch ứng trọn vẹn với HCl dư, chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc của X là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *