Butane - Methane Ch4 + C4H10

C4H10 → CH4 + C3H6 được Vn
Doc soạn hướng dẫn chúng ta học sinh biết viết phương trình bội nghịch ứng tự cracking C4H10 ra CH4. Mong muốn tài liệu giúp các bạn học sinh học tập tập xuất sắc hơn. Tương tự như giúp ích trong quy trình làm bài bác tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Butane


C4H10

*
CH4 + C3H6


3. Cách thực hiện phản ứng

Tiến hành cracking C4H10.

4. Điều chế metan 

4.1 Điều chế CH4 trong công nghiệp

Ở bài bản công nghiệp, bí quyết thu khí CH4 và các đồng đẳng của nó được bóc từ khí thiên nhiên và dầu mỏ. Đây là phương pháp điều chế CH4 dễ ợt và nhanh chóng.

4. 2. Giải pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm

Một số cách điều chế CH4 trong phòng phân tích như sau:

Khi yêu cầu một lượng nhỏ tuổi metan, người ta nung natri axetat bình thường với vôi tôi xút, hoặc điều chế metan bằng cách cho nhôm cacbua công dụng với nước:

Điều chế CH4 từ bỏ nhôm cacbua:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Phản ứng muối bột natri axetat cùng với xút tạo ra khí metan (nhiệt phân muối hạt natri của axit carboxylic):

CH3–COONa + Na
OH

*
Na2CO3 + CH4

Cách pha trộn metanol bằng phản ứng cùng hidro vào cacbon:

C + 2H2

*
CH4

Cách pha chế CH4 trường đoản cú khí CO:

CO + 3H2

*
H2O + CH4


Hoặc điều chế CH4 bằng phương pháp khử các dẫn xuất methyl của các halogen, ancol giỏi carbonyl

5. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, bạn ta điều chế metan bằng phương thức nào sau đây?

A. Nung natri axetat khan với các thành phần hỗn hợp vôi tôi xút

B. Phân bỏ hợp chất hữu cơ

C. Tổng hòa hợp cacbon và hidro

D Cracking butan


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2: vào các xác định sau, xác minh nào đúng?

A. Ankan trường đoản cú C4H10 trở đi gồm đồng phân cấu tạo

B. Ankan nhưng phân trường đoản cú chỉ chứa C bậc I với C bậc II là ankan ko phân nhánh

C. Ankan tất cả cả dạng mạch hở cùng mạch vòng

D. A với B đúng


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3: mang lại isopentan công dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1: 1 về số mol, có ánh nắng khuếch tán. Dẫn xuất monoclo như thế nào dễ hiện ra nhất?

A. CH3CHCl
CH(CH3)2

B. CH3CH2CCl(CH3)2

C. (CH3)2CHCH2CH2Cl

D. CH3CH2CH(CH3)CH2Cl


Xem đáp án
Đáp án B

Isopentan tất cả 4 vị trí thế clo là a, b, c, d

Theo luật lệ thế, Clo ưu tiên cụ vào vị trí C tất cả bậc cao nên sản phẩm chính của phản ứng là

CH3CH2CCl(CH3)2.


Câu 4: trong các ankan đồng phân của nhau, hóa học nào có nhiệt độ sôi cao nhất?


A. Đồng phân mạch ko nhánh

B. Đồng phân mạch phân nhánh nhiều nhất

C. Đồng phân isoankan

D. Đồng phân tert-ankan


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 5: những ankan ko tham gia loại phản ứng nào?

A. Bội phản ứng thế

B. Phản bội ứng tách

C. Phản ứng cộng

D. Phản bội ứng cháy


Xem đáp án
Đáp án C

Câu 6. Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) tất cả CH4, C2H6 cùng C3H8 nhận được V lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Quý hiếm của V là

A. 5,60

B. 7,84

C. 4,48

D. 10,08.


Xem đáp án
Đáp án A

n
H2O = 0,35 mol

Ta thấy toàn bộ các khí trong tất cả hổn hợp đều là ankan.

=> n
X = n
H2O – n
CO2 => n
CO2 = n
H2O – n
X = 0,35 - 0,1 = 0,25 mol => V = 5,6 lít


Câu 7. Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon A chiếm được 0,22 mol CO2 với 0,264 mol H2O. Khi X chức năng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1 : 1) thu được một thành phầm hữu cơ độc nhất . Tên thường gọi của X là

A.

B. CH3-CH3

C.CH3CH2CH3.

D. CH3-CH(CH3)-CH2-CH3


Xem đáp án
Đáp án D

Ta thấy n
H2O > n
CO2 => X là ankan

n
X = n
H2O - n
CO2 = 0,264 - 0,22 = 0,044 mol

=> Số C = n
CO2 : n
X = 0,22 : 0,044 = 5 => CTPT là C5H12

Do X chức năng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo cần X là CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (2-metylbutan).


Câu 8. rất nhiều phát biểu nào dưới đây không đúng?

1) Metan tác dụng với clo khi bao gồm ánh sáng.

2) Metan là hóa học khí, ko màu, ko mùi, nặng rộng không khí.

3) Metan cháy tỏa những nhiệt nên được dùng làm nguyên liệu trong đời sống và trong sản xuất.


4) các thành phần hỗn hợp giữa metan với clo là tất cả hổn hợp nổ.

5) trong phân tử metan bao gồm bốn link đơn C-H.

6) Metan công dụng với clo ở đk thường.

A. 1, 3, 5.

B. 1, 2, 6.

C. 2, 4, 6.

D. 2, 4, 5


Xem đáp án
Đáp án C

Các phạt biểu không đúng: 2, 4, 6

2) Metan là hóa học khí, ko màu, ko mùi, nặng rộng không khí => Sai, khí metan nhẹ nhàng hơn không khí.

4) hỗn hợp giữa Metan với Clo là các thành phần hỗn hợp nổ => Sai.

6) Metan chức năng với Clo ở đk thường => Sai, phải có chiếu sáng sủa thì phản nghịch ứng mới xảy ra


Câu 9. Các đặc thù vật lí cơ bản của Metan là:

A. Hóa học lỏng, không màu, tan nhiều trong nước

B. Hóa học khí, ko màu, ko mùi, khối lượng nhẹ hơn không khí, tan không nhiều trong nước

C. Hóa học khí ko màu, tan nhiều trong nước

D. Chất khí, ko màu, không mùi, nặng hơn không khí, tan ít trong nước


Xem đáp án
Đáp án B

Ở điều kiện tiêu chuẩn, mêtan là chất khí ko màu, không mùi, ko vị.

Nó hóa lỏng sinh hoạt −162°C, hóa rắn sống −183°C, và rất dễ dàng cháy.

Một mét khối mêtan ở áp suất hay có trọng lượng 717 g.


Câu 10. Để chứng tỏ sản phẩm của bội nghịch ứng cháy giữa metan và oxi tất cả tạo thành khí cacbonic hay không ta cho vào ống nghiệm hóa chất nào sau đây?

A. Nước cất

B. Nước vôi trong

C. Nước muối

D. Dung dịch tím


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 11. Phát biểu làm sao sau đây là đúng?

A. Những ankan là phần nhiều chất tan giỏi trong nước

B. Những ankan rất nhiều có trọng lượng riêng lớn hơn 1g/ml.

C. Ankan có đồng phân mạch cacbon.

D. Tất cả 4 ankan đồng phân kết cấu của nhau bao gồm cùng cách làm phân tử C4H10.

Xem thêm: Tra Cứu Lịch Âm Dương Sang Âm


Xem đáp án
Đáp án C

A sai bởi ankan đa số không rã trong nước.

B sai bởi vì ankan nhẹ hơn nước nên cân nặng riêng nhỏ tuổi hơn 1g/ml.

D sai bởi C4H10 chỉ tất cả 2 ankan đồng phân là CH3-CH2-CH2-CH3 và (CH3)3CH.


Câu 12. Nhận xét nào sau đấy là sai?

A. Nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi và khối lượng riêng của những ankan tăng vọt theo chiều tăng của phân tử khối.

B. Các ankan không tan vào nước tuy thế tan nhiều trong số dung môi hữu cơ.

C. Các ankan có chức năng phản ứng cao.

D. Những ankan đều khối lượng nhẹ hơn nước


Xem đáp án
Đáp án C

Câu 13. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong những các phát biểu sau:

a) Metan cháy cùng với oxi tạo thành hơi nước và khí sulfur đioxit.

b) làm phản ứng hóa học giữa metan và clo được call là phản bội ứng thế.

c) Trong bội phản ứng hóa học, thân metan cùng clo, chỉ bao gồm duy nhất một nguyên tử hiđro của metan rất có thể được thay thế sửa chữa bởi nguyên tử clo.

d) lếu hợp tất cả hai thể tích metan cùng một thể tích oxi là tất cả hổn hợp nổ mạnh.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem đáp án
Đáp án A

Các vạc biểu không đúng là:

a) Metan cháy với oxi tạo ra hơi nước và khí diêm sinh đioxit => Sai vày tạo khí cacbonic (CO2) chứ chưa phải là lưu hoàng đioxit

c) Trong phản nghịch ứng hóa học thân Metan với Clo, chỉ bao gồm duy tốt nhất một nguyên tử Hiđro của Metan có thể được sửa chữa bởi nguyên tử Clo => Sai.

d) lếu hợp bao gồm hai thể tích Metan và một thể tích Oxi là hỗn hợp nổ khỏe khoắn => Sai, hỗn hợp nổ bao gồm một thể tích Metan với hai phần thể tích Oxi


Câu 14. Đốt cháy trọn vẹn 11,2 lít khí metan. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.Thể tích khí oxi cần dùng là

A. 22,4 lít 

B. 11,2 lít 

C. 22,4 lít 

D. 11,2 lít


Xem đáp án
Đáp án C

...............................

Vn
Doc sẽ gửi tới các bạn phương trình hóa học C4H10 → CH4 + C3H6, khi cracking C4H10 tạo ra CH4 và C3H8 phía trên cũng là 1 trong các phương trình pha chế quan vào metan. Chúng ta cần lưu ý. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho những bạn.


Ngoài ra, Vn

Chúc chúng ta học tập tốt.


Đánh giá bài bác viết
11 35.941
Chia sẻ bài viết
sắp xếp theo khoác định tiên tiến nhất Cũ độc nhất

Phương trình bội phản ứng


giới thiệu chế độ Theo dõi cửa hàng chúng tôi Tải áp dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
C4H10 → C3H6 + CH4 | C4H10 ra C3H6 | C4H10 ra CH4
Trang trước
Trang sau

Phản ứng C4H10 hay C4H10 ra C3H6 hoặc C4H10 ra CH4 thuộc loại phản ứng tách bóc đã được cân bằng đúng chuẩn và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số trong những bài tập có liên quan về C4H10 gồm lời giải, mời các bạn đón xem:

C4H10
*
C3H6 + CH4


Điều kiện phản ứng

- Điều khiếu nại nhiệt độ, áp suất với xúc tác say đắm hợp.

Cách tiến hành phản ứng

- Dưới tính năng của sức nóng và hóa học xúc tác thích hợp các ankan bị bẻ gẫy các liên kết C – C chế tạo thành những phân tử nhỏ tuổi hơn.

Hiện tượng phân biệt phản ứng

- thành phầm thu được sau làm phản ứng làm mất đi màu hỗn hợp brom ở điều kiện thường.

Bạn gồm biết

- bội phản ứng trên điện thoại tư vấn là phản ứng cracking (bẻ gãy mạch cacbon).

- thành phầm thu được sau bội phản ứng ngoại trừ C3H6 cùng CH4 còn hoàn toàn có thể có C2H6, C2H4, C4H8, H2.

- Nếu công suất phản ứng cracking là 100% không tồn tại quá trình thứ cung cấp thì tổng thể mol thành phầm tăng gấp đôi so với những chất gia nhập nên khối lượng phân tử trung bình giảm đi một nửa.

- Số mol ankan sau bội nghịch ứng luôn bằng số mol ankan lúc đầu dù quá trình cracking có khá nhiều giai đoạn.

- mặc dù phản ứng xẩy ra theo phía nào thì phản ứng không làm đổi khác khối lượng hỗn hợp: mtrước phản bội ứng = msau bội nghịch ứng.

- phản bội ứng luôn luôn làm tăng số mol khí: nsau > ntrước.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Crackinh trọn vẹn 11,2 lít (đktc) một ankan A chiếm được 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí B tất cả tỉ khối đối với không khí bằng 1. Tên thường gọi của A là:

 A. 2-metylbutan

 B. Butan

 C. Neopentan

 D. Pentan

Hướng dẫn:

Áp dụng định dụng cụ BTKL: n
A.MA = n
B.MB → MA = 1.29/0,5 = 58

→ CTPT của A là: C4H10.

Đáp án B.


Ví dụ 2: Crackinh m gam C4H10 thu được hỗn hợp X bao gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, C4H10 cùng H2. Đem đốt cháy hết toàn cục hỗn đúng theo X thu được 17,6 gam CO2 cùng 9 gam H2O. Vậy quý hiếm của m là

 A. 2,6

 B. 5,8

 C. 11,6

 D. 23,2

Hướng dẫn:

m
C4H10 = m
C + m
H = 0,4.12 + 0,5.2 = 5,8 g

Đáp án B.

Ví dụ 3: Crackinh 35 mol butan thu được hỗn hợp A tất cả H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và 1 phần butan chưa bị craking. Trả sử chỉ có những phản ứng tạo thành các thành phầm trên. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn A thì thu được x mol CO2. Quý giá của x là

 A. 140

 B. 70

 C. 80

 D. 40

Hướng dẫn:

Đốt cháy các thành phần hỗn hợp A cũng giống như đốt cháy butan.

Ta gồm pt đốt cháy:

  C4H10 + 13/2 O2 → 4CO2 + 5H2O

Theo pt: n
CO2 = 4n
C4H10 = 4.35 = 140 mol

Đáp án A.


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, abpvisa.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học giành riêng cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng chế tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *