Tầng 3, Số 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
096 161 2096 lienhe@abpvisa.com

Danh sách các Đại Sứ Quán không có ở Việt Nam

Không may là không phải nước nào chúng ta cũng có thể xin được visa đến tất cả các nước một cách dễ dàng. Vấn đề không phải ở hồ sơ của các bạn, vấn đề là các nước này không có Đại Sứ Quán ở Việt Nam.
Vậy chúng ta cùng tìm hiểu một số nước không có Đại Sứ Quán và làm cách nào để chúng ta có thể nộp được visa đến đây nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau:
* Danh Sách Các Đại Sứ Quán Không Có Mặt Ở Việt Nam nhưng có mặt ở các nước lân cận và họ có kiêm nhiệm việc xin visa cho người Việt Nam:

1. AFGHANISTAN: ĐSQ Afghanistan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 8 Dong Zhi Men Wai Da Jie Beijing, China
        Tel: +86-10-65320240
        Fax: +86-10-65322269
        Email: afgemb.beijing@gmail.com          

2. ALBANIA: ĐSQ Albania tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

        2952 Jalan Bukit Ledang, Off Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia
        Tel: +60-3-20937808
        Fax: +60-3-20937359
        Email: albania@strearmyx.com

3. ANGOLA: ĐSQ Angola tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 81 Ta Yuan Diplomatic Office Building
        Tel: +86-10-65326968
        Fax: +86-10-65326992

4. ARMENIA: ĐSQ Armenia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 9 Tayuan Nanxiaojie, Chaoyang District, Beijing, 100600
        Tel: +86-10-65325677
        Fax: +86-10-65325654
        Email: armchinaembassy@mfa.am

5. AZERBAIJAN: ĐSQ Azerbaijan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Qijiayuan Diplomatic Compound Villa No.B-3, 100600 Beijing
        Tel: +86-10-65324614
        Fax: +86-10-65324615
        Email: mailbox@azerbembassy.org.cn

6. BAHRAIN: ĐSQ Bahrain tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing 10-06 No.22, Dong Fang Donglu Road Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound
        Tel: +86-10-65326483
        Fax: +86-10-65326393
        Email: kingdombahrain@yahoo.cn

7. BENIN: ĐSQ Bênanh tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 38 Guang Hua Lu 100600 Beijing
        Tel: +86-10+65322741-2302
        Fax: +86-10-65325103

8. BURKINA FASO: ĐSQ tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

        F-3/1, Vasant Vihar, New Delhi 110057
        Tel: +91-11-26140641
        Fax: +91-11-26140630
        Email: emburnd@bol.net.in

9. BURUNDI: ĐSQ Burundi tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 25 Guang Hua Lu
        Tel: +86-10-65321801
        Fax: +86-10-65322381
        Email: ambbubei@yahoo.fr

10. COLOMBIA: ĐSQ Colombia tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

        19A-28-2, Level 28, UOA Center No.19 Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur
        Tel: +60-3-21645488 / 89
        Fax: +60-3-21645487
        Email: emcomal@streamyx.com / Website: www.embcolombia.com.my

11. CROATIA: ĐSQ Croatia tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

        Số 3 Jalan Mengkuang, Off Jalan Ru, Ampang, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia
        Tel: +60-3-42535340
        Fax: +60-3-42535217
        Email: croemb.kuala-limpur@mvpei.hr

12. CYPRUS: ĐSQ Síp tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

        New Delhi, 67 Jor Bagh New Delhi 110003
        Tel: +91-11-24697503
        Fax: +91-11-24628828
        Email: delhihc@mfa.gov.cy

13. DEMOCRATC REPUBLIC OF THE CONGO: ĐSQ Côngô tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

        New Delhi, B3/61, Safdarjung Enclave, New Delhi 110029
        Tel: +91-11-41660976
        Fax: +91-11-41663152
        Email: congoembassy@yahoo.co.in

14. DOMINICA: ĐSQ Dominica tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

        New Delhi, 4 Munirka Marg 1st Floor Vasant Vihar, New Delhi 110057
        Tel: +91-11-46015000
        Fax: +91-11-46015004
        Email: hans@dr-embassy-india.com

15. EAST TIMOR: ĐSQ Đông Timo tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

        62 Jalan Ampang Hilir 55000 Kuala Lumpur
        Tel: +60-3-42562046
        Fax: +60-3-42562016
        Email: embaixoda_tl_kl@yahoo.com

16. ECUADOR: ĐSQ Êcuađo tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

        142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, 10th Fool, West Block, 50450, Kuala Lumpur
        Tel: +60-3-21605078
        Fax: +60-3-21635096
        Email: embecua@po.jaring.my

17. EQUATORIAL GUINEA: ĐSQ Ghine Xích đạo tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 2 Dong Si Jie, San Li Tun 100600 Beijing
        Tel: +86-10-65323679
        Fax: +86-10-65320438
        Email: embassy.beijing@mfa.ee

18. ESTONIA: ĐSQ Extônia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        C-617/618, Office Building of Beijing Lufthansa Center, Chaoyang Dist. Beijing 100125
        Tel: +86-10-64637913
        Fax: +86-10-64637908
        Email: embassy.beijing@mfa.ee

19. ETHIOPIA: ĐSQ Êtiôpia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing 3 Xiushuinanjie, Jianwai
        Tel: +86-10-65325258
        Fax: +86-10-65325591
        Email: ethiochina@yahoo.com

20. FIJI: ĐSQ Cộng hoà Phigi tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

        Level 2 Menara Chan, 138 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
        Tel: +60-3-27323335
        Fax: +60-3-27327555
        Email: fhckl@pd.jaring.my

21. GHANA: ĐSQ Gana tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 8 San Li Tun Lu Beijing, 100600
        Tel: +86-10-65321319 / 65321544
        Fax: +86-10-65323602
        Email: ghaemb@public.bta.net.cu

22. GUINEA: ĐSQ Ghinê tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 2 Xi Liu Jie, San Li Tun Beijing 100600
        Tel: +86-10-65323649
        Fax: +86-10-65324957

23. ICELAND: ĐSQ Aixơlen tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam

        Landmark Tower 1#802, 8 Dong San Huan Bie Lu Chaoyang Dist, 100004 Beijing, China
        Tel: +86-10-65907795/6
        Fax: +86-10-65907801
        Email: icemb.beijing@utn.stjr.is

24. IVORY COAST: ĐSQ Cốtđivoa (Bờ Biển Ngà) tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing 9 San Li Tun, Bei Xiao Jie Chaoyang Dist.
        Tel: +86-10-65321223
        Fax: +86-10-65322407
        Email: culture@ambaci.org

25. JAMAICA: ĐSQ Giamaica tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing 6-2-72 Jian Guo Men Wai, Diplomatic Compound, #1 Xiu Shui Str, Beijing 100600
        Tel: +86-10-65320670

26. JORDAN: ĐSQ Gioócđani tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        5 Dong Liu Jie, San Li Tun, Chaoyang Dist, Beijing 100600
        Tel: +86-10-65323906
        Fax: +86-10-65323283
        Email: beijingmission@jordan-embassy.com

27. KAZAKHSTAN: ĐSQ Cadăcxtan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        9 Dong Liu Jie, San Li Tun, Beijing, 100600
        Tel: +86-10-65326182
        Fax: +86-10-65326183
        Email: kz@kazenbchina.org

28. KYRGYZSTAN: ĐSQ Cưrơgưdơxtan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        2-4-1, Tayuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
        Tel: +86-10-65326458
        Fax: +86-10-65326459

29. LITHUANIA: ĐSQ Lítva tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Tel: +86-10-84518520
        Fax: +86-10-84514442
        Email: amb.cn@urm.lt

30. LEBANON: ĐSQ Libăng tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam

        Chiyoda House Bldg., 5th Fl, 2-17-8 Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
        Tel: +81-3-35801227
        Fax: +81-3-35802281

31. LESOTHO: ĐSQ Lêxôthô tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

        New Delhi, B8/19, Vasant Vihar New Delhi - 110057
        Tel: +91-11-41660713
        Fax: +91-11-26141636
        Email: lesothonewdelhi@airtelmail.in

32. MACEDONIA: ĐSQ Mácxêđônia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, San Li Tun Diplomatic Compound
        Tel: +86-10-65327846
        Fax: +86-10-65327847
        Email: beijing@mfa.gov.mk

33. MADAGASCAR: ĐSQ Mađagaxca tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 3 San Li Tun, Dong Jie Beijing, 100600
        Tel: +86-10-65322785
        Fax: +86-10-65322102
        Email: ambamadbeijing@yahoo.com

34. MALDIVES: ĐSQ Manđivơ tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

        New Delhi B2, Anand Niketan, New Delhi-110057
        Tel: +91-11-41435701
        Fax: +91-11-41435709
        Email: admin@maldiveshighcom.in

35. MALI: ĐSQ Mali tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 8 Dong Si Jie, San Li Tun
        Tel: +86-10-65321704
        Fax: +86-10-65321618
        Email: ambamali@public2.bta.net.cn

36. MALTA: ĐSQ Manta tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        1-51 San Li Tun, Diplomatic Compound
        Tel: +86-10-65323114
        Fax: +86-10-65326125
        Email: maltaembassy.beijing@gov.mt

37. MAURITANIA: ĐSQ Môritani tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 9 Dong San Jie San Li Tun
        Tel: +86-10-65321346
        Fax: +86-10-65321685

38. NAMIBIA: ĐSQ Namibia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 2-9-2, Tayuan Diplomatic Office Building, Beijing, P.R. China, 100600
        Tel: +86-10-65324810
        Fax: +86-10-65324549
        Email: nanemb@eastnet.com.cn

39. NEPAL: ĐSQ Nêpan tại Hàn Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        445-7 Huam Dong, Yongsan Gu Seoul
        Tel: +82-2-37899770
        Fax: +82-2-7368848
        Email: nepembseoul@yahoo.com             / Website: www.nepembseoul.gov.np

40. OMAN: ĐSQ Ôman tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam

        82 Saeng Thong Thani Tower, 32nd Floor, North Sathorn Road Bangkok 10500
        Tel: +66-2-6399380
        Fax: +66-2-6399390
        Email: embassyoman@yahoo.com

41. PALAU: ĐSQ Palau tại Philippin kiêm nhiệm Việt Nam

        Unit 101, Marbella Condo II, 2071 Roxas Blvd, Malate, Manila
        Tel: +63-2-5222849
        Fax: +63-2-5210402
        Email: ropembassy_pi@pldtdsl.net

42. PAPUA NEW GUINEA: ĐSQ Papua Niu Ghinê tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam

        Panin Bank Centre, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031-Japan
        Tel: +62-21-72511218
        Fax: +62-21-7201012
        Email: kdujkt@cbn.net.id

43. PARAGUAY: ĐSQ Paraguay tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam

        3-6-33, Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031- Japan
        Tel: +81-3-34933071
        Fax: + 81-3-34933075
        Email: embajada-consulado@embapar.jp / Website: www.embajar.jp

44. PERU: ĐSQ Pêru tại Bangkok kiêm nhiệm Việt Nam

        Glas Haus Building, 16th Floor, 01 Soi Sukhumvit 25, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
        Tel: +66-2-2606243
        Fax: +66-2-2606244
        Email: peru@peruthai.or.th / Website: www.peru.org.pe

45. PORTUGAL: ĐSQ Bồ Đào Nha tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam

        26 Bush Lane, New Road Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
        Tel: +66-2-2342123
        Fax: +66-2-6396113
        Email: banguecoque@mne.pt

46. QATAR: ĐSQ Cata tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam

        14th Floor, Capotal Tower, All Season Place, 87/1 Wireless Road Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
        Tel: +66-2-6601111
        Fax: +66-2-6601122
        Email: info@qatarembassy.or.th / Website: www.qatarembassy.org.th

47. CONGO: ĐSQ Cônggô tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 7 San Li Tun, Dong Si Jie, Chaoyang Dist, Beijing
        Tel: +86-10-65321387
        Fax: +86-10-65322915
        Email: ambacob@yahoo.fr

49. RWANDA: ĐSQ Ruanđa tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        30 Xiushui Beijie 100600 Beijing
        Tel: +86-10-65322193
        Fax: +86-10-65322006
        Email: ambabeijing@minaffet.gov.rw

50. SERBIA: ĐSQ Xécbia tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam

        Jalan H.O.S. Cokaroaminoto 109 menteng Jakarta Pusat 10310
        Tel: +62-21-3143560
        Fax: +62-21-3143613
        Email: embjakarta@serbian-embassy.org

51. SEYCHELLES: ĐSQ Xâysen tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, Room 1105, The Spaces, 8 Dong Da Qiao Lu Road, Chaoyang Dist
        Tel: +86-10-58701192
        Fax: +86-10-58701219
        Email: embassy@seychelles-cn.org

52. SLOVENIA: ĐSQ Slovenia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        57 Block F, Ya Qu Yuan King’s Garden Villas 18 Xiao Yun Road, Chao Yang Dist, Beijing 100016
        Tel: +86-10-64681030
        Fax: +86-10-64681040
        Email: vpe@gov.si

53. SOMALIA: ĐSQ Somali tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 2 San Li Tun Lu, Chao Yang Dist
        Tel: +86-10-65321651
        Fax: +86-10-65321752
        Email: somaliaemb.beij@yahoo.com

54. SYRIA: ĐSQ Xiri tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        6 Dongsi Jie, San Li Tun, Chaoyang Dist, Beijing 100600
        Tel: +86-10-65321372
        Fax: +86-10-65321575
        Email: sy@syria.org.cn

55. TANZANIA: ĐSQ Tanzania tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        8 Ling Ma He Nan Lu Chaoyang, Beijing 100600
        Tel: +86-10-65321491
        Fax: +86-10-65324351
        Email: tanrep@tanzaniaembassy.org.cn

56. TOGO: ĐSQ Tô gô tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 11 Dongzhi Wai Dajie 100600 San Li Tun
        Tel: +86-10-65322202
        Fax: +86-10-65325884
        Email: ambattogochine@yahoo.fr

57. TUNISIA: ĐSQ Tuynidi tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 1 San Li Tun Dong Jie Beijing 100600
        Tel: +86-10-65322435
        Fax: +86-10-65325818
        Email: at_beijing@netchina.com.cn

58. UGANDA: ĐSQ Uganda tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        Beijing, 5 San Li Tun Dong Jie 100600 Beijing
        Tel: +86-10-65321708
        Fax: +86-10-65322242
        Email: ugembssy@public.bta.net.cn ; Website: www.ugandaembassycn.org

59. URUGUAY: ĐSQ Urugay tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

        Lot 6E, 6th Floor UBN Tower 10, Jalan P, Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
        Tel: +60-3-20313669
        Fax: +60-3-23315669
        Email: urukuala@streamyx.com

60. UZBEKISTAN: ĐSQ Udơbêkixtan tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam

        Menara Raijawali, 17th Floor, J1, Mega Kuningan, Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950
        Tel: +62-21-5222581
        Fax: +62-21-5222582
        Email: inbox@uzbemb.or.id

61. YEMEN: ĐSQ Yêmen tại Malaysa kiêm nhiệm Việt Nam

        7 Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, Kuala Lumpur 55000
        Tel: +60-3-42511793
        Fax: +60-3-42511794
        Email: secretary@yemennembassykl.com

62. ZAMBIA: ĐSQ Dămbia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

        5 Dongsi Jie, Chaoyang Dist, Beijing 100600
        Tel: +86-10-65321554
        Fax: +86-10-65321891
        Email: info@zambiaembassychina.cn

63. ZIMBABWE: ĐSQ Dimbabuê tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

        Kuala Lumpur, 124 Jalan Sembilan, Taman Ampang Utama 68000 Ampang, Selangor
        Tel: +60-3-42516778
        Fax: +60-3-42527252
        Email:  zhck@streamxy.com

Những nước khác không có ở Việt Nam và cũng không có sứ quán kiêm nhiệm thì gần như không có thông thương gì với Việt Nam, Việc xin visa đến các nước còn lại chỉ trông mong vào việc họ có cấp Visa on arrival (Visa tại cửa khẩu) thì mới có thể đến được.

Trong các nước kể trên thì Đảo Cyprus đã có văn phòng làm việc tại Hồ Chí Minh, tuy nhiên họ chưa có Website hoặc quy trình tiếp nhận visa chi tiết. Do vậy nếu các bàn muốn làm visa đến đây thì tốt nhất nên nhờ qua ABP Visa để được chuẩn bị hồ sơ kỹ càng và hướng dẫn cách nộp ngay tại Việt Nam.

24 nước còn lại, các bạn có thể gửi email trực tiếp đến Đại Sứ Quán hoặc gọi điện thoại để xin thủ tục và hình thức nộp tại 1 nước kiêm nhiệm (Đừng mong tìm kiếm hồ sơ và cách làm trên mạng vì sẽ không có, không phải là các bên dịch vụ như ABP Visa không muốn làm, mà vì hồ sơ và thủ tục tại các nước kiêm nhiệm thay đổi rất nhiều, bài viết như vậy sẽ không đem lại nhiều giá trị cho những ai quan tâm.

Các bạn lưu ý phải viết bằng tiếng anh nhé, vì tại các Đại Sứ Quán kiêm nhiệm không có người Việt Nam nên cần phải chú ý để tránh việc gửi email nhưng không có phản hồi. Cách tốt nhất là sau khi gửi email thì bạn nên gọi điện thoại trực tiếp đến để họ kiểm tra email và phản hồi. Tại các Đại Sứ Quán kiêm nhiệm, thường họ sẽ ưu tiên công việc tại các nước sở tại đang làm việc nhiều hơn là quan tâm đến một nước khác mà họ không có Đại Sứ Quán. Việc gọi điện thoại sẽ giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi.