BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, JUST A MOMENT

Bạn sẽ xem bài viết ✅ Mẫu báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW report kết quả tiếp thu kiến thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ✅ trên website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn cấp tốc vào phần mục lục để truy vấn thông tin các bạn cần mau lẹ nhất nhé.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị


Sau thời gian thực hiện thông tư 05-CT/TW của cục Chính trị về “Đẩy mạnh dạn học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, những đơn vị đề nghị làm report sơ kết, nhằm mục đích tổng kết lại số đông gì đã đạt được, chưa đã đạt được trong thời hạn vừa qua.

Đồng thời, cũng đặt ra phương hướng vận động cho trong thời gian tiếp theo. Vậy mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát 2 mẫu báo cáo sơ kết trong nội dung bài viết dưới trên đây để biết cách viết báo cáo cho đơn vị chức năng của mình.


Báo cáo sơ kết triển khai Chỉ thị 05-CT/TW – chủng loại 1

ĐẢNG BỘ HUYỆN …………..ĐẢNG ỦY ……………..———–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————–

Số 83-BC/ĐU

……….., ngày … mon … năm

BÁO CÁOSơ kết … năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của cục chính trị khóa XII

Thực hiện tại Công văn số ………….., ngày ……….. Của Ban Tuyên giáo thị xã uỷ ………….. Về việc báo cáo sơ kết … năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị khóa XII. Đảng uỷ làng …………… báo cáo kết trái tổ chức tiến hành với văn bản sau:

1- tác dụng thực hiện

– sau thời điểm tiếp thu thông tư số 05-CT/TW ngày 15 mon 5 năm 20…. Của cục Chính trị về “Đẩy táo tợn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy đã ban hành Công văn số ………… giữ hộ 13/13 chi bộ thực hiện thực hiện, kế tiếp các chi bộ đã phô tô thông tư 05 nhờ cất hộ đến toàn bộ đảng viên của đưa ra bộ để nạm nội dung, tinh thần Chỉ thị 05 của cục Chính trị; Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã kiến tạo sổ tay đk học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh gửi đến toàn bộ đảng viên bỏ ra bộ đăng ký tiến hành hàng tháng; ngày 17 mon 9 năm 20…., Đảng ủy liên tục xây dựng kế hoạch số 38-KH/ĐU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tại Nghị quyết tw 4 (khóa XI) và chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị (khóa XII); ngày 15 tháng 02 năm 2017, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị tiến hành Chỉ thị 05 của cục Chính trị mang lại đảng viên vào Đảng bộ, bao gồm 178/189 đảng viên tham dự, đạt 94,18%.

– Về kết quả công tác xúc tiến của phương diện trận, đoàn thể: theo chỉ huy của Đảng ủy, mặt trận, những đoàn thể đã xuất bản kế hoạch tổ chức triển khai trong đoàn viên, hội viên với nhân dân. Kết quả: đoàn viên, hội viên đạt 81,85% với nhân dân đạt 75,4%. Bề ngoài triển khai thông qua sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể, họp tổ quần chúng. # tự quản và xây dựng phân mục tuyên truyền chỉ thị 05 bên trên đài truyền thanh cùng trên trang tin tức điện tử xã. Nội dung triển khai được trích rất nhiều nội dung cơ bạn dạng của bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh vì Ban Tuyên giáo tw phát hành.

– dường như Đảng ủy sẽ phối phù hợp với đài tivi huyện phát hành 02 phóng sự tuyên truyền gương nổi bật học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: 01 cá nhân, bạn bè Bí thư đưa ra bộ đồng thời Trưởng ấp Nghĩa Huấn với 01 tập thể bỏ ra bộ ấp Bến Đò; ngoài ra Đảng ủy đã tổ chức triển khai kiểm tra tập thể bỏ ra bộ và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ ấp Bến Đò; Ủy ban khám nghiệm kiểm tra đưa ra bộ và túng thiếu thư bỏ ra bộ Y tế trong triển khai triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của cục Chính trị. Qua kiểm tra các Chi cỗ đã trang nghiêm triển khai triển khai Chỉ thị 05 của bộ Chính trị.

– Để tấn công giá tác dụng tổ chức triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của cục Chính trị. Ngày 16 tháng 12 năm 20…., Đảng ủy đã tổ chức triển khai hội nghị tổng kết công tác làm việc triển khai tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị, qua đó đã khen thưởng 02 số đông và 18 cá thể đã gồm thành tích tiêu biểu vượt trội trong học hành và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 20…..

2- dấn xét

* mặt được:

– Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05 của cục Chính trị trong hệ thống chính trị, coi việc triển khai học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giữa những nhiệm vụ trọng tâm, là xương sinh sống trong triển khai nhiệm vụ bao gồm trị của địa phương. Thừa nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn tụ hội viên cùng nhân dân từng bước một được nâng chất và bước vào chiều sâu, vẫn thật sự rộng phủ trong toàn hệ thống chính trị.

– vai trò nêu gương của cán cỗ chủ chốt, chỉ huy Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, những đoàn thể và đưa ra bộ cơ bản thực hiện tốt. Nội dung triển khai, đăng ký học tập cầm cố thể, rõ ràng theo từng đối tượng từ khó khăn khắc phục việc đk học tập tầm thường chung, rập khuôn, trang thiết bị của đảng viên.


* Hạn chế:

– Qua kiểm tra của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi tháng ở một số trong những chi bộ vẫn tồn tại chung chung, chưa theo sát với chức năng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Xem thêm: Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng :, trong pascal, khai báo nào sau đây là đúng:

– công tác làm việc tuyên truyền của mặt trận, những đoàn thể chưa được đổi mới, chưa lấn sân vào chiều sâu tự đó mô hình trong đoàn viên, hội viên và nhân dân còn hạn chế.

3- Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

– tăng tốc công tác kiểm tra, tính toán việc tổ chức triển khai tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị đối với các bỏ ra bộ; đồng thời giải đáp nội dung, tiêu chí để đăng ký, bình xét, thừa nhận gương điển hình nổi bật học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh hàng năm và đưa nội dung này vào tiêu chuẩn để tấn công giá unique tổ chức các đại lý đảng với đảng viên cuối năm.

– Tập trung chỉ huy Mặt trận, những đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên với nhân dân; xây dựng ngôn từ để từng hộ gia đình đăng ký thực hiện.

– tổ chức triển khai tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng các gương điển hình trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

– BTG huyện ủy;

– BCH đảng bộ;

– các chi bộ trực thuộc;

– Lưu;

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký

Báo cáo sơ kết tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW – mẫu mã 2

ĐẢNG BỘ HUYỆN…………

CHI BỘ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ……

……ngày……tháng……năm

BÁO CÁOSơ kết ……. Năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị về “Đẩy khỏe khoắn học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức phong thái Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch………………. Của Ban thường xuyên vụ huyện ủy sơ kết ….. Năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy dũng mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, chi bộ ngôi trường ………………..báo cáo hiệu quả triển khai, tiến hành với các nội dung cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác làm việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai triển khai chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị ở 1-1 vị:

– ngay lập tức đầu năm 20…., bỏ ra bộ đã ban hành kế hoạch số ….-KH/CB ngày ngày 20 tháng 01 năm 20…. Về kế hoạch thường xuyên triển khai tiến hành Quy định về nhiệm vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên, tuyệt nhất là cán bộ lãnh đạo nhà chốt những cấp và kế hoạch số ….-KH/CB ngày 29 mon 01 năm 20…. Kế hoạch tiếp thu kiến thức và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn chuyên đề năm 20…..

– ngay lập tức từ khi tất cả Kế hoạch số 42-KH/HU của của Ban Thường vụ huyện uỷ, chi bộ đang hướng dẫn, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể liên tiếp duy trì, tăng mạnh học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh, trên đại lý phát huy số đông mặt tích cực và gửi ra các các phương án cụ thể nhằm mục đích hạn chế mọi tồn tại, hạn chế năm trước.

– đưa ra bộ đã tổ chức mang đến toàn thể cán bộ, đảng viên phát hành nội dung cam kết thực hiện học hành và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tương xứng với trọng trách chuyên môn, với chức trọng trách vụ được giao. Theo đó, hàng tháng vào cuộc họp đưa ra bộ định kì đều có nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và có ít nhất một cán bộ, đảng viên báo cáo tự đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh của bản thân (Hàng năm mỗi cán bộ, đảng viên tự đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 1 lần)

– việc đưa ngôn từ học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đảng đã làm cho cán bộ, đảng viên hiểu được các nội dung cơ bạn dạng và giá trị to phệ của tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và phong thái Hồ Chí Minh. Trong năm qua, cục bộ cán bộ, đảng viên trong đưa ra bộ tích cực tham gia học tập tập, bàn luận và đăng ký phấn đấu tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp của Bác, từng bước chuyển thành công việc thường xuyên của chi bộ, góp phần nâng cấp chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cấp năng lực chỉ huy và sức chiến tranh của đưa ra bộ đồng thời ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp lối sống trong cán bộ, đảng viên được nâng lên, các cá nhân đã chỉ dẫn các tiêu chuẩn phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương của người gắn với chức trọng trách vụ được giao, gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác.

2. Kết quả đa phần trong triển khai các nội dung theo kế hoạch số 42-KH/HU và kế hoạch số 80-KH/HU của Ban thường xuyên vụ thị trấn ủy.

Chi bộ đã phổ cập các câu chữ học tập và tuân theo tấm gương của bác theo siêng đề năm 20…., 2017, gồm: phẩm chất “trung thực” với “trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kết, thiết kế Đảng trong sạch, vững mạnh”; vào đó, chú trọng đối với cán bộ lãnh đạo chính yếu và tín đồ đứng đầu. Lãnh đạo, chỉ đạo, Ban giám hiệu, những tổ chức, đoàn thể chọn lọc những vấn đề còn tiêu giảm có tương quan đến văn bản của siêng đề để tập trung giải quyết kết thúc điểm đính với khắc phục đầy đủ hạn chế, yếu hèn đã chỉ ra rằng sau kiểm điểm tự phê bình với phê bình theo Nghị quyết tw 4 (khóa XI) “Một số vụ việc cấp bách về xây đắp Đảng hiện nay nay” và triển khai Nghị quyết trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và cải cách và phát triển văn hóa, con người việt Nam đáp ứng yêu ước phát triển bền vững đất nước”. Liên tiếp thực hiện chúc thư của chủ tịch Hồ Chí Minh “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng danh là người lãnh đạo, là người nô lệ thật trung thành với chủ của nhân dân” thêm với tiến hành Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI).

*


*
tiếng Việt
*
English
*
Văn bản Đảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *