Balance The Following Equations: Mno2, Naalo2 + Alcl3 + H2O = Al(Oh)3 + Nacl

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
Al
Cl3 + H2O + Na
Al
O2 → Al(OH)3↓ + Na
Cl | Al
Cl3 ra Al(OH)3 | Na
Al
O2 ra Na
Cl
Trang trước
Trang sau

Phản ứng Al
Cl3 + H2O + Na
Al
O2 hay Al
Cl3 ra Al(OH)3 hoặc Na
Al
O2 ra Na
Cl thuộc một số loại phản ứng thảo luận đã được cân nặng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Trong khi là một trong những bài tập có tương quan về Al
Cl3 bao gồm lời giải, mời các bạn đón xem:

Al
Cl3 + 6H2O + 3Na
Al
O2 → 4Al(OH)3↓ + 3Na
Cl


Điều kiện phản ứng

- ánh nắng mặt trời phòng

Cách triển khai phản ứng

- mang đến Al
Cl3 chức năng với Natri aluminat

Hiện tượng nhận ra phản ứng

- mở ra kết tủa keo dán giấy trắng trong hỗn hợp

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: cho các thí nghiệm sau:

1. Sục khí CO2 vào hỗn hợp Na
Al
O2

2. Sục khí NH3 vào dung dịch Al
Cl3.

3. Nhỏ tuổi từ từ mang lại dư dd HCl vào dung dịch Na
Al
O2.

Những phân tách có hiện tượng giống nhau là:

A. 1 cùng 2 B. 1 cùng 3

C. 2 với 3 D. Cả 1, 2 cùng 3

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Sục khí CO2 vào hỗn hợp Na
Al
O2 với sục khí NH3 vào hỗn hợp Al
Cl3 mọi cho hiện tượng lạ tạo kết tủa keo dán giấy trắng cùng không tan khi khí dư

CO2 + Na
Al
O2 + H2O → Na
HCO3 + Al(OH)3↓

3NH3 + Al
Cl3 + 3H2O → 3NH4Cl + Al(OH)3↓


Ví dụ 2: Một dung dịch cất a mol Al
Cl3 chức năng với một dung dịch chứa b mol Na
OH. Điều kiện để thu được kết tủa là

A. B > 4a B. B 3 tính năng với 3 mol Na
OH, nhận được kết tủa Al(OH)3

Nếu kết tủa liên tiếp bị hòa tan nhưng mà vẫn thu được được kết tủa thì lượng Na
OH còn dư đã phải nhỏ dại hơn lượng Al(OH)3 mới bị hiện ra hay: b - 3a

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài xích giảng powerpoint, khóa học dành riêng cho các thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Mol of Al
Cl3 = (Mass of Al
Cl3 / Molecular mass of Al
Cl3) = (4.46 g) / (133.34 g/mol) = 0.0334 mol

Based on the balanced equation stoichiometric ratio of Al
Cl3 : Na
Al
O2 = 1:1

So,

Mol of Na
Al
O2= 0.0334 mol

Molecular mass for Na
Al
O2 = 81.97 g/mol

Mass of Na
Al
O2 = (Mol of Na
Al
O2 ) * (Molecular mass of Na
Al
O2) = 0.0334 mol * 81.97 g/mol = 2.74 g


Ask a question for free

Get a không tính tiền answer khổng lồ a quick problem. Most questions answered within 4 hours.


Find an Online Tutor Now

Choose an expert và meet online. No packages or subscriptions, pay only for the time you need.


¢ € £ ¥ ‰ µ · • § ¶ ß ‹ › « » > ≤ ≥ – — ¯ ‾ ¤ ¦ ¨ ¡ ¿ ˆ ˜ ° − ± ÷ ⁄ × ƒ ∫ ∑ ∞ √ ∼ ≅ ≈ ≠ ≡ ∈ ∉ ∋ ∏ ∧ ∨ ¬ ∩ ∪ ∂ ∀ ∃ ∅ ∇ ∗ ∝ ∠ ´ ¸ ª º † ‡ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Œ Š Ù Ú Û Ü Ý Ÿ Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø œ š ù ú û ü ý þ ÿ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ℵ ϖ ℜ ϒ ℘ ℑ ← ↑ → ↓ ↔ ↵ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ∴ ⊂ ⊃ ⊄ ⊆ ⊇ ⊕ ⊗ ⊥ ⋅ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ 〈 〉 ◊
Math Chemistry Algebra 1 Calculus Algebra Algebra 2 Geometry Precalculus Other Physics ... Biology Statistics Trigonometry Mathematics Math Help Word Problem Math Word Problem Probability Science English

RELATED QUESTIONS

I need help with this stoichiometry question

Answers · 1

If 4.11 grams of iodine are reacted with 3.71 grams of H2S, the products are HI & sulfur. I2 + H2S --> 2HI + S What is the theoretical yield of HI?

Answers · 1

so I need help with stoichiometry#2 is the lesson we are on if anyone could please explain. The problem is down below

Answers · 1

How many grams of hydrochloric acid are required khổng lồ react completely with 61.8 grams of calcium hydroxide according to lớn the following unbalanced chemical equation? HCl + Ca(OH)2 → Ca
Cl2 + H2O

Answers · 1

suppose 4.00 mol of H2 reacted with sufficiant nitrogren. How many grams of ammonia would be produced?

Answers · 1

RECOMMENDED TUTORS


*

JV K.

Bạn đang xem: Balance the following equations: mno2

5.0 (320)
*

Thomas M.

4.9 (47)
*

Joshua C.

Xem thêm: Bố Cục Và Phương Pháp Lập Luận Trong Bài Văn Nghị Luận, Soạn Bài Ngắn Gọn Nhất

3.5 (2)
See more tutors

find an online tutor


related lessons


tải về our không tính tiền app

A link to the phầm mềm was sent to lớn your phone.


Please provide a valid phone number.
Google Play tiện ích Store
Get khổng lồ know us
Learn with us
Work with us
tải về our không lấy phí app
Google Play ứng dụng Store
Let’s keep in cảm biến
Need more help?

Learn more about how it works


Tutors by Subject
Tutors by Location
*

Making educational experiences better for everyone.
IXL

Comprehensive K-12 personalized learning


Rosetta Stone

Immersive learning for 25 languages


Education.com

35,000 worksheets, games, and lesson plans


TPT

Marketplace for millions of educator-created resources


Vocabulary.com

Adaptive learning for English vocabulary


ABCya

Fun educational games for kids


Spanish
Dict

Spanish-English dictionary, translator, and learning


Inglés

Diccionario inglés-español, traductor y sitio de aprendizaje


Emmersion

Fast and accurate language certification


sitemap Terms of Use Privacy Policy
© 2005 - 2023 abpvisa.com, Inc, a division of IXL Learning - All Rights Reserved

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *